جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
مافیای تحریف

قلم خائن (با زیرنویس انگلیسی)

History is full of perfect and immaculate men but among women there are only four: Asiah bint Muzahim (the Pharaohs’ wife), Mary bint Imran, Khadijah bint Khuvailid and Fatimah bint Muhammad (PBUH HP). observing the speeches of the Holy Prophet, we see that he has used every opportunity to introduce the Lady Fatimah (AS) and her high status to the people. It even has made some significant religious scholars like Hakim al-Nishapuri compile a book exclusively about the personality of Lady Fatimah (AS).

از مردها شمار زيادى به كمال رسيده اند، اما از زنان تنها چهار تن به كمال رسيدند: آسيه دختر مزاحم، همسر فرعون، مريم دختر عمران، خديجه دختر خويلد و فاطمه دختر محمّد صلى الله عليه و آله . وقتی به بیانات نبوی نگاه می کنیم، می بینیم رسول خدا در هر موقعیتی جایگاه حضرت فاطمه سلام الله علیها را به بزرگی معرفی کرده است. تا جایی که علمای بزرگی مثل حاکم نیشابوری کتابی مستقل در فضائل حضرت نوشتند.

وقتی به بیانات نبوی نگاه می کنیم، می بینیم رسول خدا در هر موقعیتی جایگاه حضرت فاطمه سلام الله علیها را به بزرگی معرفی کرده است. تا جایی که علمای بزرگی مثل حاکم نیشابوری کتابی مستقل در فضائل حضرت نوشتند. اما در لابلای نقل این احادیث ناگهان می بینیم…

منابع:
البداية والنهاية، ابن كثير، ۱۴ / ۱۳۷
جامع البیان عن تأویل آي القرآن، طبری، ۶ / ۳۹۷
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر عسقلانی، ۱ / ۴۴۵
تفسیر القرآن العظیم، ابن كثير، ۲ / ۴۱
«صحيح البخاري» (۴/ ۱۵۸ ط السلطانية)