امامت در بیان حضرت آیت الله میلانی دامت برکاته

امامت در بیان حضرت آیت الله میلانی دامت برکاته

معاونت آموزش بنیاد امامت اهل بیت علیهم السلام تحت اشراف مدافع حریم امامت و ولایت حضرت آیت الله میلانی دامت برکاته بر آن است تا با راه اندازی بخشهای مختلفی چون: مرکز تخصصی امامت (سطح 3، کلاسیک) ، مدرسه امامت (سنتی)، آموزش مجازی، و دیگر بخشها به تبیین علمی جایگاه امامت در موضوعاتی چون: چیستی امامت، ضرورت آن، ادله اثبات، فضائل و مناقب، و … بپردازد، و از طریق آموزش و تربیت نیروهای متخصص و سربازان مدافع حریم قدسی امامت اهل بیت علیهم السلام، این مسألۀ مهم را در طبقات مختلف مردم جامعه بیان و نهادینه ساخته، و در برابر مطالب و شبهات مخالفین در عرصۀ داخلی و بین المللی پاسخگو باشد.

معاونت آموزش بنیاد امامت اهل بیت علیهم السلام تحت اشراف مدافع حریم امامت و ولایت حضرت آیت الله میلانی دامت برکاته بر آن است تا با راه اندازی بخشهای مختلفی چون: مرکز تخصصی امامت (سطح 3، کلاسیک) ، مدرسه امامت (سنتی)، آموزش مجازی، و دیگر بخشها به تبیین علمی جایگاه امامت در موضوعاتی چون: چیستی امامت، ضرورت آن، ادله اثبات، فضائل و مناقب، و … بپردازد، و از طریق آموزش و تربیت نیروهای متخصص و سربازان مدافع حریم قدسی امامت اهل بیت علیهم السلام، این مسألۀ مهم را در طبقات مختلف مردم جامعه بیان و نهادینه ساخته، و در برابر مطالب و شبهات مخالفین در عرصۀ داخلی و بین المللی پاسخگو باشد.

معاونت پژوهش بنیاد امامت تحت اشراف مدافع حریم امامت و ولایت حضرت آیت الله سید علی حسینی میلانی دامت برکاته با هدف تربیت طلاب محقّق تشکیل شده است. برگزاری کارگاه‌های علمی – پژوهشی جهت فراگیری مهارت‌های لازم در پژوهش، تحقیق و احیاء تراث امامتی از جمله کتاب شریف عبقات الأنوار، تشکیل گروه‌های نقد و بررسی، و پرسش و پاسخ جهت تألیف مقالات علمی و پاسخ به شبهات، نظارت بر دوفصلنامه علمی – پژوهشی، منشورات و کتابخانه بنیاد از جمله وظائف این معاونت است. 

معاونت پژوهش بنیاد امامت تحت اشراف مدافع حریم امامت و ولایت حضرت آیت الله سید علی حسینی میلانی دامت برکاته با هدف تربیت طلاب محقّق تشکیل شده است. برگزاری کارگاه‌های علمی – پژوهشی جهت فراگیری مهارت‌های لازم در پژوهش، تحقیق و احیاء تراث امامتی از جمله کتاب شریف عبقات الأنوار، تشکیل گروه‌های نقد و بررسی، و پرسش و پاسخ جهت تألیف مقالات علمی و پاسخ به شبهات، نظارت بر دوفصلنامه علمی – پژوهشی، منشورات و کتابخانه بنیاد از جمله وظائف این معاونت است. 

فعالیت‌ها

بخشی از فعالیت‌های معاونت پژوهش بنیاد فرهنگی امامت

معاونت فرهنگی-تبلیغی با ماموریت ایجاد و بهینه سازی زیر ساخت‌های اجرایی طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی – تبلیغی؛ در بنیاد فعالیت می‌کند و عهده دار نظام بخشی به ظرفیت‌های بنیاد و ایجاد ظرفیت‌های جدید در زمینه‌های مختلف فرهنگی، تبلیغی و ترویجی است. این معاونت زیر مجموعۀ بنیاد فرهنگی امامت است که سالیان سال تحت نظر و اشراف حضرت آیت الله حسینی میلانی مشغول به فعالیت های فرهنگی، تبلیغی و ترویجی است و از اساتید نخبه و با تجربه در امر تبلیغ و ترویج مکتب حقه‌ی شیعه بهره می‌برد.

معاونت فرهنگی-تبلیغی با ماموریت ایجاد و بهینه سازی زیر ساخت‌های اجرایی طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی – تبلیغی؛ در بنیاد فعالیت می‌کند و عهده دار نظام بخشی به ظرفیت‌های بنیاد و ایجاد ظرفیت‌های جدید در زمینه‌های مختلف فرهنگی، تبلیغی و ترویجی است. این معاونت زیر مجموعۀ بنیاد فرهنگی امامت است که سالیان سال تحت نظر و اشراف حضرت آیت الله حسینی میلانی مشغول به فعالیت های فرهنگی، تبلیغی و ترویجی است و از اساتید نخبه و با تجربه در امر تبلیغ و ترویج مکتب حقه‌ی شیعه بهره می‌برد.

0
جلسه درس امامت

مدرسه امامت تحت اشراف حضرت آیت الله سید علی حسینی میلانی دامت برکاته با محوریت آثار معظم له فعالیت می نماید.
مباحث امامت در این مدرسه بر اساس منهج علامه میر حامد حسین رحمة الله علیه و به صورت متن محور تدریس می‌شود.

مدرسه امامت تحت اشراف حضرت آیت الله سید علی حسینی میلانی دامت برکاته با محوریت آثار معظم له فعالیت می نماید.
مباحث امامت در این مدرسه بر اساس منهج علامه میر حامد حسین رحمة الله علیه و به صورت متن محور تدریس می‌شود.