جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

الصحیحان فی المیزان

درحال برگزاری ...

جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه 8
               
الصحیحان فی المیزان

موضوعات اصلی: نقد و رد شبهات

استاد: حجت الاسلام و المسلمین سید محمد یزدانی