جشنواره ارادت
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نزهة النظر فی شرح نخبة الفكر فی مصطلح أهل الأثر

درحال برگزاری ...

جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه 8
جلسه 9 جلسه 10 جلسه 11 جلسه 12 جلسه 13 جلسه 14 جلسه 15 جلسه 16
book_4

موضوعات اصلی: مصطلحات حدیث اهل سنت

استاد: حجت الاسلام و المسلمین رضا امیری سیرجانی