جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

معاونت پژوهش

پژوهش و تحقیق یکی از مهم‌ترین وظائف مؤسسۀ علمی است. معاونت پژوهش بنياد فرهنگی امامت، با بهره‌گیری از پژوهشگران حوزۀ امامت که بیشتر آنها تربیت یافتۀ همین بنیاد هستند، پروژه‌های تحقیقی متعددی را انجام داده و در حال انجام است. علاوه بر آن، تربیت محققان و حمایت از پژوهشگران جوان، یکی از اهداف اصلی این معاونت است. بخش‌های اصلی این معاونت عبارتند از:

  • گروه احياء آثار امامت: در این بخش آثار بزرگان شیعه در عرصه امامت با جدیدترین معیارهای تحقیق و تصحیح تراث مکتوب، تحقیق و منتشر می‌شوند.
  • مجله علمی – پژوهشی: دوفصلنامه امامت پژوهی با هدف انتشار یافته‌های نو دانشوران امامت پژوهی منتشر می‌شود.
  • گروه پاسخ به شبهات امامت: جمعی از محققین تربیت یافته بنیاد امامت به شبهات مطرح شده پاسخ می‌دهند. پاسخ‌های علمی و دقیق اولویت این گروه است.
  • گروه نقد و بررسی: جمعی از محقّقین حوزۀ امامت در این معاونت به پژوهش‌های امامتی مشغول هستند، برخی از آثار این گروه در سایت معاونت پژوهش منتشر می‌شود.
  • کارگاه‌های علمی – پژوهشی: این معاونت با هدف تربیت محققین و پژوهشگران، کارگاه‌های مختلف علمی کرده است. تمرکز این کارگاه‌ها به فراگیری عملی است.
  • منشورات بنیاد: یکی از اهداف بنیاد فرهنگی امامت انتشار آثار امامت‌پژوهان است. انتشارات بنیاد امامت در این راستا مشغول به فعالیت است.
  • کتابخانه تخصصی امامت: این کتابخانه با حدود ۷۰۰۰ عنوان کتاب و به صورت قفسه باز در اختیار محققین محترم است. منابع کتابخانه مجازی بنیاد نیز اکنون بیش از ۳۰.۰۰۰ منبع است. این منابع شامل تصویر کتب مطبوع و مخطوط است.

برای آشنایی بیشتر با معاونت پژوهش به سایت اختصاصی این معاونت مراجعه بفرمایید.