جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی با توانمندسازی سرمایه‌های سازمانی، رسیدگی به کلیه امور پرسنل و پشتیبانی از نیروی انسانی، منابع و تجهیزات سعی در فراهم‌کردن شرایط مطلوب تحول و نوآفرینی سرمایه‌های سازمانی بنیاد فرهنگی امامت دارد.