جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

معاونت فرهنگی - تبلیغی

معاونت فرهنگی-تبلیغی با مأموریت ایجاد و بهینه‌سازی زیرساخت‌های اجرایی طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی-تبلیغی؛ در بنیاد فعالیت می‌کند و عهده دار نظام بخشی به ظرفیت‌های بنیاد و ایجاد ظرفیت‌های جدید در زمینه‌های مختلف فرهنگی تبلیغی و ترویجی است.

جایگاه و اعتبار
این معاونت زیر مجموعه بنیاد فرهنگی امامت است که سالیان سال تحت نظر و اشراف حضرت آیت الله حسینی میلانی مدظله العالی مشغول به فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی و ترویجی است و از اساتید نخبه و با تجربه در امر تبلیغ و ترویج مکتب حقه‌ی شیعه بهره می برد.

برخی از اهداف تأسیس و مأموریت‌ها
۱. طراحی، تدوین و ساماندهی نظام جامع فرهنگی-تبلیغی مکتب حقه‌ی تشیع و علی الخصوص بحث امامت با توجه به نیازهای جدید جامعه و هجمه‌های موجود.
۲. ارتقای بنیاد به عنوان مرکز مرجع مشاوره و تولید برنامه‌ها و خدمات فرهنگی؛ مخصوصاً در حوزه‌ی امامت.
۳. انجام مطالعات راهبردی در حوزه‌ی فعالیت‌های فرهنگی-تبلیغی مکتب حقه‌ی تشیع و به صورت ویژه بحث امامت.
۴. تولید بسته‌های علمی–آموزشی مورد نیاز مراکز فرهنگی در موضوعات مختلف در راستای گسترش فرهنگ مکتب حقه‌ی تشیع و خصوصاً موضوعات مختلف امامت.
۵. حمایت و هدایت فعالیت‌های فرهنگی–تبلیغی طلاب مرکز تخصصی بنیاد امامت.
۶. بهره‌مندی از روش‌های نوین تبلیغ و استفاده از فناوری‌های جدید جهت اجرای برنامه‌های فرهنگی–تبلیغی
۷. حمایت از تولید و توسعه‌ی بسته‌های فرهنگی امامت و اقدام به تولید محصولات فرهنگی در مورد مقتضی.
۸. تنوع سازی و تخصصی سازی امر تبلیغ و ترویج مفاهیم مکتب حقه‌ی تشیع و خصوصاً مبحث امامت با توجه به تنوع مخاطبین و اقشار مختلف جامعه و نیازهای منطقه‌ی هدف.
۹. تنظیم برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت فرهنگی–تبلیغی با همکاری دفتر طرح و برنامه.

برای آشنایی بیشتر با معاونت فرهنگی–تبلیغی به سایت اختصاصی این معاونت مراجعه بفرمایید.