دیدگاه ایلیا پاولوئیچ پتروشفسکی پیرامون امام زمان

ایلیا پاولوئیچ پتروشفسکی، تاریخدان و ایران‌شناس شوروی سابق، پیرامون عقیده به انتظار در میان ایرانیان در قرون سیزدهم و چهاردهم میلادی، چنین می‌گوید: ...

دوازده امام در منابع اهل سنت

احادیث دوازده امام (دوازده خلیفه‌یِ) بعد از رسول خدا (صلى الله علیه و آله) را اهل سنت در صحاح و مسانید با سندهاى صحیح از جابر بن سمره و دیگران نقل ...

معاویه سردمدار تشکیک در عقیده مهدویت

در موضوع مهدویت، احادیث آن‌چنان فراوان است که جای هیچ شک و انکاری باقی نمی‌ماند. این موضوع از مسلمات دین مبین اسلام است و اکثر قریب به اتفاق مسلمین بر ...

احادیث مهدویت در کتب بخاری و مسلم

از شبهاتی که برخی از اهل‌سنت به شیعیان وارد می‌کنند، این است که احادیث مهدویت در صحیح بخاری و مسلم نیامده است؛ بنابراین نمی‌توان آن‌ها را ...
بیست و چهارمین شماره از دوفصلنامه علمی پژوهشی امامت پژوهشی توسط بنیاد فرهنگی امامت منتشر شد
آیا برخى از آیات قرآن با عصمت انبیای الهی منافات دارد؟
مبانی کلامی مهدویت چیست؟

آخرین مطالب