چکیده : مقاله حاضر عهده دار بررسی و تحلیل انگیزه و اهداف خلفای سه گانه از جنگ ها و فتوحات با تأکید بر دو منبع تاریخی فتوح البلدان و انساب الأشراف، تألیف احمد بن یحیی بلاذری است. این مقاله نشان می دهد انگیزه و هدف فتوحات دعوت به اسلام نبود، بلکه در مرحله اوّل دریافت صدقه از کسانی بود که از حاکمیت آنان سرباز زدند و در مرحله بعد دریافت جزیه و خراج و گسترش قلمرو حکومت مسلمانان بوده است. کلید واژه ها: فتوحات اسلامی، جنگ های رده، انساب الأشراف، فتوح البلدان، جزیه و خراج 1ـ مقدمه : دربارۀ انگیزه،…
دوشنبه, 13 آبان 1392 ساعت 10:00
چرا ابوبکر به عنوان خلیفه انتخاب شد؟ ذهبی در «تاریخ الاسلام»(1) می نویسد: ابوبکر امتیازاتی داشت که به موجب آن به عنوان خلیفه معین شد، از جمله: 1) نماز ابوبکر در بیماری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که در بستر بیماری بود، ابوبکر را به جای خود برای اقامه نماز جماعت به مسجد فرستاد. روایات نماز ابوبکر در بیماری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسلم در صحیح خود از «عایشه» این گونه روایت می کند: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه…
سه شنبه, 21 خرداد 1392 ساعت 13:29
عمر طبق وصیّت ابوبکر روی کارآمد به اتفاق همه مورخان شیعه و سنّی، ابوبکر در بستر بیماری گاهی بی هوش می شد و گاهی به هوش می آمد. در این میان عثمان را طلبید و به وی فرمان داد که بنویس و عثمان شروع به نوشت کرد، ابوبکر گفت:بسم الله الرحمن الرحیماین وصیت ابوبکر بن ابی قحافه است به مسلمانان اما بعد [در این جا ابوبکر از هوش رفت و عثمان شتابان بقیه وصیت ابوبکر را چنین تمام کرد:] من عمر بن الخطاب را به جانشینی خود و خلافت بر شما برگزیده ام و در این راه از خیرخواهی شما…
چهارشنبه, 15 خرداد 1392 ساعت 13:26