رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آغاز تحولی ژرف در جامعه اسلامی به شمار می رود. تحولی که در اندک زمانی پس از رحلت بنیان گذار آن، برخی از نزدیک ترین افراد به آن حضرت به شیوه ای اسفناک قربانی شدند. براستی چرا جامعه ای که اساس و حیثیت و ویت خویش را از اسلام یافته بود بر چنین واقعه هولناکی لب فرو بسته و شریک جرمی بزرگ در تاریخ بشریت شد؟ نویسنده بر آن است با نگاه به واقعیات آن روز، با تحلیلی جامعه شناختی پاسخ این پرسش را بیابد. وی معتقد است دنیازدگی و روی آوری…
چهارشنبه, 23 اسفند 1391 ساعت 09:34
چکیده : این مقاله ابتدا به بررسی تعریف های مختلف «صحابی»، آن گاه به بحث درباره موضوعاتی مانند بسط و گسترش جغرافیایی جهان اسلام در دوره خلفا، تعریف و تمجید قرآن و پیامبر اسلام از برخی صحابه و نیز شیوع و نفوذ فرقه های کلامی خاص، مانند مرجئه، که زمینه های پیدایش نظریه عدالت صحابه اند، پرداخته است. در پایان، مؤلف با استناد به گفته های صحابه درباره خود یا همدیگر، به ویژه سخنان امام علی(علیه السلام) درباره برخی صحابه، به نقد نظریه عدالت صحابه می پردازد. کلید واژه ها: صحابی، عدالت صحابه. تعریف صحابی : در مورد تعریف صحابی…
پنج شنبه, 24 اسفند 1391 ساعت 13:19