دوشنبه, 11 مرداد 1400 ساعت 10:21
خواندن 98 دفعه

سیرۀ فراموش شده! معرفی کتاب امامت علوی در سیرۀ نبوی

و برگزیدۀ آن
ره‌نمای امامت

سید حسن سبزواری
پژوهشگر مطالعات امامت

دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۹.
 لینک ورود به پخش زنده
https://didar.um.ac.ir/joinroom/ferdowsi/isihistory-mashhad
به صورت مهمان وارد شوید. با نام فارسی بهتر است.

کتابخانۀ تخصصی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، مشهد (https://t.me/joinchat/PAb8rX867_XKS3KT)
انجمن ایرانی تاریخ اسلام، شعبه خراسان رضوی (https://t.me/joinchat/Q513hpG37lt0Nsj0)