شنبه, 08 خرداد 1400 ساعت 09:38
خواندن 129 دفعه

دوره آموزشی پژوهشی امامت در سطح 4 حوزه رشته امامت گرایش امامت تطبیقی رشته امامت گرایش امام شناسی

با استعانت از حضرت ولیعصر عجل الله فرجه
مرکز تخصصی امام شناسی
برگزار می نماید:

اولین دوره آموزشی_پژوهشی امامت در سطح 4 حوزه
رشته امامت گرایش امامت تطبیقی
رشته امامت گرایش امام شناسی


مزایا:
بهره مندی از اساتید برتر و امکانات آموزشی و پژوهشی مناسب
حمایت مادی و معنوی از آثار علمی و پایان نامه های امامت پژوهان
برگزاری کارگاه های حدیث خوانی
اولویت همکاری در پروژه های علمی اعم از تدریس سطح 2 و 3 امامت و مشارکت در پروژه های پژوهشی
کمک هزینه تحصیلی

 پذیرش از طریق قبولی در امتحان کتبی و مصاحبه علمی
صاحبان کتاب یا مقاله علمی پژوهشی منتشر شده و دارندگان معدل بالای 17 (سطح3) از آزمون کتبی معاف خواهند بود.

 ثبت نام
 28 اردیبهشت لغایت 21 خرداد 1400
 سايت emamat.org
 درگاه جامع ثبت نام مراکز تخصصی حوزه

 09035935796

 مرکز تخصصی امام شناسی