چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1400 ساعت 17:51
خواندن 120 دفعه

فراخوان فصلنامۀ «علمی تخصصی پاسخ» و فصلنامۀ «مطالعات شبهه‌پژوهی (کلام و معارف اسلامی)»

الف) فراخوان فصلنامۀ علمی تخصصی پاسخ

از کلیۀ طلاب و دانشجویان عزیز رشته‌های مختلف علوم انسانی و اسلامی (کلام، فلسفه، ادیان و مذاهب، علوم و معارف قرآنی و حدیثی، تاریخ اسلام، علوم سیاسی، حقوق و فقه، اقتصاد، عرفان، اخلاق و تعلیم و تربیت دینی) دعوت می‌شود تا مقالات ارزشمند خود را که مشتمل بر نقد و بررسی یک پرسش یا شبهۀ مطرح در یکی از عرصه‌های دینی است را به این مرکز ارسال نمایند تا پس از داوری و تأیید در فصلنامۀ علمی تخصصی «پاسخ» منتشر گردد.

آدرس جهت ارسال مقاله (ایتا): kohsari@

سردبیر فصلنامۀ پاسخ

مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات (حوزه های علمیه)

 

ب) فراخوان فصلنامۀ مطالعات شبهه‌پژوهی (کلام و معارف اسلامی)

از کلیۀ طلاب و دانشجویان عزیز رشته‌های کلام و معارف اسلامی، کلام جدید و فلسفۀ دین دعوت می‌شود تا مقالات ارزشمند خود را که مشتمل بر نقد و بررسی یک پرسش یا شبهۀ مطرح در یکی از این موضوعات و یا نگاه بیرونی به مباحث شبهه‌پژوهی است را به این مرکز ارسال نمایند تا پس از داوری و تأیید در دوفصلنامۀ علمی پژوهشی «مطالعات شبهه پژوهی» منتشر گردد.

(لازم به ذکر است که این مجله پس از انتشار دو شماره برای اخذ درجۀ علمی پژوهشی ارسال می‌شود و پس از اخذ گواهینامه، مقالات چاپ شده نیز از این امتیاز بهره‌مند می‌شوند.)

آدرس جهت ارسال مقاله (ایتا): kohsari@

 

سردبیر فصلنامۀ مطالعات شبهه‌پژوهی

مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات (حوزه‌های علمیه)