چهارشنبه, 30 فروردين 1396 ساعت 13:07
خواندن 769 دفعه

چهاردهمین شماره از فصلنامه تحقیقات کلامی منتشر شد

چهاردهمین شماره از مجله تحقیقات کلامی منتشر شد

آنچه در این شماره می خوانید :

1) تطور انگارۀ‌ معرفت اضطراری در اندیشۀ‌ معتزله/ علی امیرخانی، محمدتقی سبحانی

2) مبانی کلامی توسعۀ استنباط از رفتار معصوم/ مهدی مردانی (گلستانی)، علی راد

3) تحلیلی وجودشناسانه از سیر تطور ارادۀ خداوند در نظام فکری معتزله/ اکبر اقوام کرباسی

4) کاربست توحید ربوبی در تربیت انسان از منظر قرآن/ حسین محمدی، سیداسحاق حسینی کوهساری، سیدمحمد موسوی­مقدم

5) احباط و تکفیر عمل، از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی/ اقدس یزدی، زینب عباسی آغوی

6) تحلیل و نقد فرضیۀ تأثیر سامریّت بر اسلام/ علی راد، سعید کریم ­پور

اطلاعات بیشتر به آدرس فصلنامه تحقیقات کلامی   مراجعه نمایید.