شنبه, 23 بهمن 1395 ساعت 16:00
خواندن 946 دفعه

معرفی کتاب بررسى‌ مسائل كلى‌ امامت

امامت، یکى از آموزه‏ هاى بنیادین اسلامى است که شیعه آن را با جدیّت، دنبال کرده و مى‏ کند، زیرا در همه عقاید دیگر و نیز در کیفیت اداره زندگى فردى و اجتماعى، تأثیر فراوان دارد.
در این باره، دو نوع بحث وجود دارد: یکى مسائل کلى امامت و دیگرى تعیین مصادیق امامان بر حق و ادلّه اثبات امامت آنان.
کتاب: بررسی مسائل کلی امامت اثر حضرت آیت الله ابراهیم امینی از جمله آثاری است که تنها به بررسی مسائل کلى امامت در سرفصل هایی همچون ضرورت وجود امام، شرایط و صفات امام، کیفیت انتخاب امام و مسائلى از این دست، پرداخته است
جهت تهیه این کتاب می توانید به انتشارات بوستان کتاب قم، مراجعه فرمایید

بخش های این کتاب به شرح زیر می باشد:

  • پيش‏گفتار
  • بخش اول: امامت
  • بخش دوم: امامت از نظر عقل
  • بخش سوم: عصمت امام عليه السلام‏
  • بخش چهارم: علم امام عليه السلام
  • كتاب‏نامه