سه شنبه, 23 شهریور 1400 ساعت 11:51
خواندن 53 دفعه

بررسی و نقد گزارش های تاریخ شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام)

نویسنده: یدالله مقدسی

چکیده
گزارش های متفاوتی درباره تاریخ شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام ارائه شده است که تاریخ های هفتم و بیست و هشتم صفر در میان شیعیان مشهورتر از سایر گزارش ها هستند. این پژوهش برای پی بردن به زمان دقیق شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، ابتدا گزارش های منابع شیعه و اهل سنت را درباره تاریخ شهادت آن حضرت بررسی می کند. سپس به نقد ابعاد مختلف گزارش هفتم صفر، مانند شخصیت راوی، صحت انتساب گزارش به وی، فاصله زمانی میان وقوع رخداد و راوی و اشتباه در نسخه برداری می پردازد. و پس از بررسی گزارش بیست و هشتم صفر به روشی مشابه آن را بر گزارش هفتم صفر ترجیح می دهد.
منبع:
 تاریخ اسلام( باقرالعلوم) سال یازدهم پاییز و زمستان 1389 شماره 43و44

مطالعه متن کامل مقاله