پنج شنبه, 24 تیر 1400 ساعت 18:56
خواندن 67 دفعه

عملکرد فرهنگی یاران ایرانی امام هادی(علیه السلام) در علم الحدیث با تکیه بر کتب اربعه شیعه

نویسندگان: اصغر منتظرالقائم؛ محمدعلی چلونگر؛ فرشته بوسعیدی
منبع: سخن تاریخ سال یازدهم پاییز و زمستان 1396 شماره 26

چکیده
یکی از مظاهر فرهنگی عصر ائمه(علیهم السلام)، توجه به نگارش آثاری در باب حدیث بوده است. علاوه بر ائمه(علیه السلام)، یاران آنها نیز در نقاط مختلف جهان اسلام به این جنبه فرهنگی توجه داشته اند. در این میان، اصحاب ایرانی امام هادی (علیه السلام) نیز جهت نشر معارف اهل بیت(علیهم السلام) در این علم، علاوه بر اینکه دست به تألیف اثر زده اند، روایات بسیاری را که بیشتر بُعد فقهی داشته و مورد استفاده مردم قرار می گرفته است، نقل کرده اند. بسیاری از این روایات را می توان در کتب روایی، به ویژه کتب اربعه شیعه مشاهده کرد.
در این پژوهش، با روش توصیفی آماری برآنیم تا با تکیه بر کتب اربعه شیعه (الکافی کلینی ، التهذیب و الاستبصار طوسی و من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق) به عنوان کتاب های مهم روایی شیعه که نقش بسزایی در انتقال روایت ائمه(علیهم السلام) ایفا کرده اند، به عملکرد فرهنگی یاران ایرانی امام هادی(علیه السلام) در علم الحدیث پرداخته شود.

مطالعه متن کامل مقاله