یکشنبه, 02 خرداد 1400 ساعت 01:48
خواندن 75 دفعه

ثقة الاسلام کلینی و روایات سهو النبی صلی الله علیه و آله

نویسندگان: محمدتقی دیاری بیدگلی، مهدی جدی
منبع: حدیث پژوهی سال پنجم پاییز و زمستان 1392 شماره 10

چکیده
یکی از دقیق ترین و پرمناقشه ترین ابعاد عصمت پیامبر اکرم(ص) مسئله عصمت ایشان از سهو و نسیان است. متکلمان اسلامی به دو دسته موافق و مخالف سهو پیامبر(ص) تقسیم شده اند و رساله-های زیادی را در این باب نوشته و نیز بخش های مهمی از کتب اعتقادی خویش را به این مسئله اختصاص داده اند. علت این اختلاف آرا، وجود برخی آیات و روایاتی است که بر صدور خطا و نسیان از پیامبر(ص) دلالت می کنند. بخشی از این روایات را ثقه الاسلام کلینی در کتاب کافی آورده است که می توان آن ها را در سه دسته فهرست کرد:
1. خواب ماندن پیامبر(ص) از نماز صبح؛
2. سهو ایشان در تعداد رکعات نماز؛
3. نگاه سهوی ایشان به زن نامحرم.
با توجه به این روایات، کلینی در زمره قائلان به سهو النبی است؛ البته تحلیل ایشان از این مسئله روشن نیست که در مقاله حاضر، وجوه مختلف این روایات مورد بحث و تحلیل واقع شده است.

مطالعه متن کامل مقاله