شنبه, 03 آبان 1399 ساعت 14:54
خواندن 1148 دفعه

نقد و بررسی اشکالات کلامی دکتر ذهبی به «تفسیر امام حسن عسکری(علیه السلام)»

نویسنده: ابوترابی، محمود
     
چکیده:
محمدحسین ذهبی از متفکران و اساتید علوم قرآن و حدیث معاصر می باشد. وی در کتاب معروف التفسیر و المفسرون پس از نقل بخش هایی از متن تفسیر امام حسن عسکری(علیه السلام) با عناوین: ولایه علی ؛ روایات مکذوبه فی فضل اهلبیت ؛ الشجره التی نهی آدم عن الاکل منها ؛ توسل الانبیاء و الامم السابقه بمحمد صلی االله علیه و سلم و باهل البیت ؛ و مانند آن بدون ارایه دلایل، این تفسیر را متهم به آفت غلو، خروج از دایره آموزه های معقول و مقبول گرایشات شیعی و تلاعب با نصوص قرآنی می نماید و استناد آن به امام(علیه السلام) را برخاسته از بهتان و دروغ بزرگان شیعه قلمداد کرده است.
نظر به این که بسیاری از عالمان و محققان شیعه استناد این تفسیر را به امام(علیه السلام) موجه میدانند؛ لذا در این مقاله، به روش تحلیلی و توصیفی، به بررسی آراء ذهبی پرداخته و پاسخ دقیق و مدللی به دیدگاه های ایشان داده شده است.
در پایان، با استناد به دلایل موجود در منابع اسلامی و حتی منابع اهل تسنن این نتیجه حاصل آمد که تفسیر امام(علیه السلام)، از همه اشکالات و اتهامات مورد نظر ذهبی مبراست و دلایل نقلی و عقلی موید صحت و تایید آنهاست.

مطالعه متن کامل مقاله