چهارشنبه, 27 شهریور 1398 ساعت 21:15
خواندن 749 دفعه

بررسی انتقادی دیدگاه خاورشناسان درباره سیره حکومتی امام حسن مجتبی(علیه السلام)

نویسندگان:  محمدرضا احمدی ندوشن و محمدحسن زمانی
منبع:  تاریخ اسلام سال شانزدهم زمستان 1394 شماره 4 (پیاپی 64)

چکیده
شاید بیشترین نقدها و شبهه افکنی های خاورشناسان درباره امامان شیعه: متوجه امام حسن مجتبی(علیه السلام) باشد.
رویدادهای پر تنش دوران کوتاه خلافت امام(علیه السلام) که به صلح با معاویه انجامید و نیز حوادث پس از صلح، زمینه ساز بروز پرسش هایی فراوان در بین خاورشناسان شده است.
پاسخ خاورشناسان به این پرسش ها در دو دسته کلی قابل تقسیم بندی است؛
دسته ای زبان به نقد امام(علیه السلام) گشوده اند و گروهی نیز با نگاهی واقع گرایانه به ارزیابی شرایط اجتماعی آن روزگار و رفتار سیاسی امام پرداخته و موضع سیاسی ایشان را منطقی دانسته اند.
این مقاله پس از گزارش دیدگاه مثبت و منفی خاورشناسان، با استناد به منابع تاریخی و حدیثی، به نقد دیدگاه منفی آنان پرداخته است.

جهت مطالعه متن کامل مقاله