دروس مدرسه امامت حجت الاسلام و المسلمین رضا امیری سیرجانی

صد جلسه تدریس کتاب تلخیص نفحات الأزهار

مدرّس: حجة الاسلام و المسلمین رضا امیری سیرجانی

خرداد ماه ۱۴۰۱

صوت جلسات

جلسه ۱ جلسه ۲ جلسه ۳ جلسه ۴ جلسه ۵ جلسه ۶ جلسه ۷ جلسه ۸ جلسه ۹ جلسه ۱۰
جلسه ۱۱
جلسه ۱۲ جلسه ۱۳
جلسه ۱۴
جلسه ۱۵
جلسه ۱۶
جلسه ۱۷ جلسه ۱۸ جلسه ۱۹
جلسه ۲۰
جلسه ۲۱
جلسه ۲۲
جلسه ۲۳
جلسه ۲۴
جلسه ۲۵
جلسه ۲۶
جلسه ۲۷
جلسه ۲۸ جلسه ۲۹
جلسه ۳۰
جلسه ۳۱
جلسه ۳۲ جلسه ۳۳
جلسه ۳۴
جلسه ۳۵
جلسه ۳۶
جلسه ۳۷
جلسه ۳۸
جلسه ۳۹ جلسه ۴۰
جلسه ۴۱
جلسه ۴۲
جلسه ۴۳
جلسه ۴۴
جلسه ۴۵
جلسه ۴۶
جلسه ۴۷
جلسه ۴۸
جلسه ۴۹
جلسه ۵۰
جلسه ۵۱
جلسه ۵۲
جلسه ۵۳
جلسه ۵۴
جلسه ۵۵
جلسه ۵۶
جلسه ۵۷
جلسه ۵۸
جلسه ۵۹
جلسه ۶۰
جلسه ۶۱
جلسه ۶۲
جلسه ۶۳
جلسه ۶۴
جلسه ۶۵
جلسه ۶۶
جلسه ۶۷ جلسه ۶۸ جلسه ۶۹ جلسه ۷۰
جلسه ۷۱ جلسه ۷۲ جلسه ۷۳ جلسه ۷۴ جلسه ۷۵ جلسه ۷۶ جلسه ۷۷ جلسه ۷۸ جلسه ۷۹ جلسه ۸۰
جلسه ۸۱
جلسه ۸۲ جلسه ۸۳ جلسه ۸۴ جلسه ۸۵ جلسه ۸۶ جلسه ۸۷ جلسه ۸۸ جلسه ۸۹ جلسه ۹۰
جلسه ۹۱ جلسه ۹۲ جلسه ۹۳ جلسه ۹۴ جلسه ۹۵ جلسه ۹۶ جلسه ۹۷ جلسه ۹۸ جلسه ۹۹ جلسه ۱۰۰

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
مطالب مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

amiri01