پنج شنبه, 28 اسفند 1399 ساعت 10:32

پاسخ به شبهه تولد نيافتن حضرت مهدي(عجل الله تعالی فرجه الشریف)

آيه الله سيد محمد كاظم قزويني
چهل تن از علماي بزرگ اهل سنت در كتاب هاي خود رواياتي را از پيامبر(صلی الله علیه و آیه) نقل كرده اند و براساس آنها به ولادت حضرت اعتراف كرده اند و در كتاب منتخب الاثر ۲۶ نفر ديگر بر اين تعداد افزوده شده است.
از آنجا كه مجموعه روايات رسيده از پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آیه) و ائمه اطهار(علیهم السلام) در موردحضرت مهدي(علیه السلام) و ظهورآن حضرت و تشكيل حكومت عدل جهاني و ... به منزله اخبار و نويدها و بشارت هايي از آينده است و در كل بيانگر اين حقيقت  است كه آينده جهان وضعيت خوبي خواهد داشت و حركت تاريخ به سمت فلاح و صلاح و روشنايي است، اما آيا امام مهدي(علیه السلام) كه در تمام اديان و مذاهب وعده آمدن او داده شده است متولد شده است؟
برخي در اين باره خواسته اند ترديدهايي ايجاد كنند. حقيقت اين است: در بسياري از روايات رسيده از پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آیه) و ائمه اطهار(علیهم السلام) تصريح به تولد حضرت مهدي(علیه السلام) شده است كه توجه به آنها هيچ گونه ابهامي را باقي نمي گذارد و همه شك ها را برطرف مي كند.
وقتي رسول خدا(صلی الله علیه و آیه) با صراحت كامل مي فرمايد: امام مهدي نهمين فرزند امام حسين(علیه السلام) است بدين معنا است كه چهارمين امام، حضرت سجاد(علیه السلام) اولين فرزند امام حسين است و حضرت باقر(علیه السلام) دومين و ... حضرت امام عسكري(علیه السلام) هشتمين فرزند امام حسين(علیه السلام) است حضرت مهدي(علیه السلام) فرزند امام عسكري(علیه السلام) مي شود نهمين فرزند حضرت سيد الشهدا(علیه السلام).
بديهي است كه وقتي امام حسن عسكري(علیه السلام) به شهادت تاريخ به وسيله سمّ به شهادت رسيد و هزاران نفر پيكر او را تا مرقدش بدرقه كردند و به خاك سپردند هر عاقلي اعتراف خواهد كرد كه امام مهدي(علیه السلام) هم تولد يافته است چرا كه نمي توان پذيرفت كه پدر گرامي آن حضرت به شهادت رسيده باشد اما خود او هنوز به دنيا نيامده باشد در اين باره شيعيان به بركت روايات فراوان ائمه اطهار(علیهم السلام) هيچ گونه ترديدي ندارند.
علماي بزرگ اهل سنت نيز به اين موضوع در موارد فراواني تصريح دارند. به عنوان مثال شيخ نجم الدين عسكري در كتاب المهدي الموعود المنتظر عند اهل السنة تصريح دارد كه حدود چهل تن از علماي بزرگ اهل سنت در كتاب هاي خود رواياتي را از پيامبر(صلی الله علیه و آیه) نقل كرده اند و براساس  آنها به ولادت حضرت اعتراف كرده اند و در كتاب منتخب الاثر ۲۶ نفر ديگر بر اين تعداد افزوده شده است.

 

منبع: امام مهدي(علیه السلام) از ولادت تا ظهور