نام اثر: خبرنامه کنگره بین المللی بزرگداشت علامه میرحامد حسین- شماره 1 تهیه و تنظیم: مهدی اسفندیاری- محمد هادی فرقانی ناشر: امامت اهل بیت علیهم السلام چکیده مطالب: این خبرنامه با هدف معرفی اجمالی خاندان عبقات، به خصوص علامه میرحامدحسین و کتاب ارزشمند عبقات الانوار و برخی دیگر از مطالب مرتبط با…
نام اثر: خبرنامه کنگره بین المللی بزرگداشت علامه میرحامد حسین- شماره 2 تهیه و تنظیم: محمد هادی فرقانی ناشر: امامت اهل بیت علیهم السلام چکیده مطالب: این خبرنامه با هدف معرفی اجمالی خاندان عبقات، به خصوص علامه میرحامدحسین و کتاب ارزشمند عبقات الانوار و برخی دیگر از مطالب مرتبط با این…