گوشه‌ای از بیانات آیت الله سید جعفرسیدان درمورد اهل بیت علیهم السلام

 

 

 

 

 

 

 

جلسه چهارم - مناظرات امام صادق عليه السلام در کلام آیت الله سبحانی

جلسه سوم - مناظرات امام صادق عليه السلام در کلام آیت الله سبحانی

جلسه دوم - مناظرات امام صادق عليه السلام در کلام آیت الله سبحانی

جلسه اول - مناظرات امام صادق عليه السلام در کلام آیت الله سبحانی 

 

 

 

 

 

 

موشن گرافی تخریب حرم بقیع