سه شنبه, 01 اسفند 1391 ساعت 11:40

شرايط گزينش مقالات

1- موضوع مقاله، بايد در راستاى اهداف فصلنامه و مرتبط با موضوع امامت انتخاب شود.

2- در بيان محتواى مقاله، نكات زير حتى المقدور رعايت شده باشد:

برخوردارى از صبغه ى تحقيقى تحليلى ، ساختار منطقى و مطلوب، سطح علمى مناسب ، فصل بندى صحيح مطالب
رعايت قواعد دستورى، ادبى و نگارشى از قبيل: ذكر چكيده، بيان مقدمه، اصول نگارش پى نوشتها، ذكر فهرست منابع
پرهيز از اطناب و ايجاز بى مورد
سادگى و شيوايى قلم
استنادات معتبر و كافى
رعايت امانت در نقل قو ل از افراد
بيان نظرات اساسى مطرح در مسئله ، ذكر ديدگا ه مخالفان ، تجزيه و تحليل و نقد صحيح و كامل آ نها
پاسخگويى به پرسشها و شبهات مطرح در مسئله
نوآورى در ساختار يا رويكرد جديد در نقل محتوا
تناسب روش و محتوا با عنوان مقاله و ارتباط منطقى بين مباحث
3- حجم مقاله بين 10 تا 40 صفحه ى وزيرى تنظيم و حتى المقدور از ارائه ى مقاله هاى دنباله دار پرهيز گردد.

4- مقاله نبايد پيشتر در نشريات داخلى چاپ شده باشد و همزمان براى استفاده به ساير مجلات علمى هم ارائه نشده باشد.

5- مقالات ترجمه شده، در صورت دارا بودن نكات بديع و تازه و با ذكر مشخصات منبع اصلى و مشخصات كامل نويسنده ى آن، امكان چاپ خواهد داشت.

6- فهرست منابع در انتهاى مقاله و به صورت زير آورده شود:

ارجاع به كتاب : نام و نام خانوادگى نويسنده ، نام كتاب (ايتاليك) ، نام مترجم ، ناشر ، شماره ى مجله ،شماره ى صفحه.
ارجاع به مقاله : نام و نام خانوادگى نويسنده ، عنوان مقاله ، نام مترجم ، نام مجله (ايتاليك) ، سال و شماره ى چاپ ، شماره ى صفحه.
ارجاع به سايت : نام نويسنده و نام خانوادگى ، عنوان مقاله ، نشانى سايت.
لازم به ذكر است مقالات دريافتى پس از احراز شرايط مذكور، براى بررسى به شوراى علمى و هيئت تحريريه ى فصلنامه ارجاع مى شود و در صورت تأييد نهايى مورد استفاده قرارخواهد گرفت .

ضمناً فصلنامه، هيچ گونه تعهدى نسبت به بازگرداندن مقالات دريافتى نخواهد داشت.

موارد مرتبط

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن