پنج شنبه, 03 خرداد 1397 ساعت 16:08
خواندن 1131 دفعه

گزارشی از کتاب: الشافی فی الامامة

عنوان: الشافی فی الإمامة و ابطال حجج العامة،
نویسنده: مرحوم سید مرتضی علم الهدی (۳۵۵ق ـ۴۳۶ ق).

چکیده: الشافی فی الامامة، کتابی کلامی است که در پاسخ به شبهات قاضی عبدالجبار معتزلی در باب امامت نوشته شده.
مرحوم شیخ طوسی در تلخیص این کتاب: «تلخیص الشافی»، ابوالحسین بصری در نقض بر آن: «نقض الشافی» و ابویعلی سلار بن عبد العزیز در نقض بر این، کتاب: «النقض علی النقض» را تألیف نموده‌اند که همه آنها در حال حیات سید مرتضی بوده است.
سيد بهاءالدين مختاري(۱۰۸۰-۱۱۳۱ ق) نیز دو تلخیص از کتاب الشافی ارائه می‌دهد که دومی از اولی خلاصه تر است و بدون نقل قول از عبدالجبار معتزلی و سید مرتضی، به بیان اصل مطلب می‌پردازد: «ارتشاف الصافي من سلاف الشافي» و «صفوة الصافي من رغوة الشافي» عنوان آن دو تلخیص است.
مرحوم سید مرتضی، اشکالات و نقض‌هایی را که قاضی عبدالجبار معتزلی، در کتاب «المغنی فی ابواب التوحید و العدل» و در جلد بیستم آن، بر عقیدۀ امامیه، در باب امامت وارد کرده را در «الشافی»، پاسخ گفته است.
وی، به صورت گزینشی، به اشکالات و ردیه‌های قاضی، در مباحث امامت عامّه و خاصّه پاسخ داده، اما عناوین و موضوعاتی که برای پاسخگویی انتخاب نموده و نیز حجم کمّی کتاب، گواهی بر اهتمام او، بر جامع و مانع نمودن کتابش در تمام مباحث امامت، اعم از امامت عامّه و خاصّه دارد.
این کتاب مشتمل بر مباحثی همچون:
تحقیق در آنچه صاحب المغنی، پیرامون وجوب امامت ذکر کرده،
نقد آنچه قاضی، در رد وجوب نص، از جهت عقل، برآن استناد کرده،
ردیه هایی بر سخنان و اعتقادات قاضی در مباحث مختلف امامت
و نقد سخن قاضی، در مورد کسی که اختیار (انتخاب امام) را، بی‌اعتبار می‌داند،
است. سید مرتضی در این کتاب علاوه بر مباحث کلامی، بحث‌های رجالی نیز دارد، وی در این کتاب بارها به الامامه ابن راوندی استناد می‌کند و به دفاع از او می‌پردازد.