پنج شنبه, 21 خرداد 1394 ساعت 08:00
خواندن 1216 دفعه

توطئه‌ های سياسی ـ جاسوسی و يک متن شیعی در دست موریسکوها - خوزه ف. کوتیاس؛ ترجمه: مریم متقی

 

 

چکیده
این مقاله قصد دارد رویکرد جدیدی برای درکِ بهتر از یک متن دستنویس با عنوان کرونیکا که متنی منحصر به فرد و شیعی، متعلّق به آخرین گروه از مسلمانان اندلسی در تونس، با نام موریسکوها است، ارائه دهد. این اثر که به نوعی یک مقتلِ شگفت‌انگیزِ شیعی، به زبان اسپانیولی درباره امام حسین (علیه السلام) است، نشان دهنده حضور یک جامعه مسلمان شیعی در اسپانیای قرن 17م با عقبه‌ای از حضور تشیع در اندلس بین قرون 8 تا 16م بوده است. از آنجا که موضوع مطالعه نویسنده، ارتباط میان اسپانیا و ایران صفوی در قرن 17م است، وی بر این باور است که با استفاده از این متن مهمّ شیعی، می‌توان دریافت که احتمالاً موریسکوها در تونس، برای خاندانِ سلطنتی اسپانیا، جاسوسی می‌کرده‌اند و چنانکه این احتمال به اثبات برسد، این امر، می‌تواند تأثیراتِ عمیقی بر درکِ ما از روابط بین اسپانیا و ایران شیعی در قرن 17م، بگذارد.
 کلید واژه‌: امام حسین (علیه السلام)، مقتل، موریسکوها، اندلس، پادشاهی اسپانیا، تونس، شیعه دوازده امامی، صفویه، عثمانی، نسخ خطی.

 

 

 

 

دانلود مقاله

 

منبع : بساتین