دوشنبه, 28 ارديبهشت 1394 ساعت 12:08
خواندن 1576 دفعه

گفتمان امامت - عباسعلی مردی

گفتمان امامت، نوشتۀ آیت الله سید محمدسعید طباطبایی حکیم، پاسخ به سؤالات دانشور اردنی (سه جلد)، نشر روضة العباس علیه السلام، زمستان 1393ش، قم.

از دیر باز علمای شیعه و سنی برای تبیین عقاید خویش و روشن کردن حقیقت، پرسش و پاسخ هایی در قالب مناظره داشته اند که برخی از این مناظرات به صورت مکتوب و به شکل نامه نگاری بوده است. برخی از آنها معروف و مشهورند و به چاپ نیز رسیده اند از جمله کتاب المراجعات اثر علامه سید عبدالحسین شرف الدین، و مع الدکتور السالوس فی آیة التطهیر (علی مائدة العقیدة) از آیت الله میلانی.
به جز اینها این دو از مناظره هایی که چاپ شده اند می توان شبهای پیشاور سلطان الواعظین شیرازی، فوائد المدنیه شیخ الاسلامی، مناظرات فی الامامه از عبدالله حسن، و رساله ای از شیخ الشریعه که جناب استاد طالعی به زودی منتشر می کنند را نام برد.
تازه ترین اثر در این زمینه کتابی است سه جلدی که با عنوان گفتمان امامت، پاسخ به سؤالات دانشور اردنی از سوی نشر روضة العباس علیه السلام روانه بازار نشر شده است.
دانشور اردنی در دو مرحله نوزده سؤال برای آیت الله سید محمدسعید طباطبایی حکیم ارسال کرده و پاسخ آن جناب و یا گروه تحقیق را به سؤالاتش، خواستار شده است؛ وی در مرحله دوم از اینکه شخص آیت الله حکیم اقدام به پاسخ کرده و به سؤالاتش پاسخ های تفصیلی گفته اظهار شگفتی و تشکر کرده است.
مجموع این پرسش و پاسخ در سه جلد به فارسی منتشر شده است.
اصل این کتاب با عنوان «في رحاب العقيده» چاپ شده که متأسفانه ناشر هیچ اطلاعاتی از آن نداده است؛ از سوی دیگر ناشر بیان داشته است که به دلایلی نمی تواند نام دانشور اردنی را یاد کند و حال آنکه نام ایشان هم در پایین نامه خویش و هم در پاسخ آیت الله حکیم در خطاب به ایشان آمده است.

موضوع ده سؤال نخست دانشور اردنی به فهرستی از سؤالات دانشور اردنی بدین قرار زیر است:
1- درخواست فهرستی از میراث مکتوب شیعه و مهم ترین کتاب های عقایدی، فقهی، حدیثی و سیره؛
2- سبّ صحابه و تکفیر آنها؛
3- نسبت تحریف قرآن به شیعه؛
4- اختلاف دیدگاه اهل سنت و شیعه دربارۀ امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف؛
5- دلیل لطف بر وجود امام از نگاه شیعه؛
6- دلیل احتجاج شیعه به حدیث عترت برای منصوب بودن امیرالمؤمنین علیه السلام به امامت؛
7- تواتر حدیث غدیر با اینکه اهل سنت آن را نقل نکرده اند؛
8- شیعه کتابی در رد منهاج السنه ابن تیمیه دارد با اینکه اهل سنت ردی بر این کتاب دارد؟
9- نقطه پیوند میان شیعه و سنی را می توان یافت؟
10- پاسخی برای کتاب حتی لاننخدع نوشته عبدالله موصلی دارید؟

آیت الله حکیم با مقدمه ای در نهی از جدال و ستیزه جویی، آرزوی فراهم شدن بستری مناسب برای گفتگوی سازنده بین پیروان دو فرقه را خواهان شده و آنگاه به هرکدام از سؤالات پاسخ های تفصیلی داده که جلد اول گفتمان امامت بدین پاسخ ها اختصاص دارد.
دانشور اردنی پس از دریافت پاسخ های آیت الله حکیم نکاتی در اهمیت پاسخ های آیت الله و اینکه می تواند دیدگاه های اهل تسنن و تفسیرهای غلط آنها را از کتاب و سخنان شیعه برطرف سازد سخن رانده و در ادامه با مطرح کردن نه سؤال دیگر خواهان پاسخ آیت الله حکیم شده است.
موضوع این نه سؤال بدین قرار است:
1- موضع شیعه نسبت به مسأله قرآنی بشارت بهشت به پیشگامان نخست از مهاجرین و انصار؛
2- موضع شیعه به اظهار رضایت خداوند از پیشگامان نخستین؛ (شایان ذکر است که پرسش گر در هر دو سؤال فروعاتی را مطرح کرده و توضیحاتی داده است).
3 -چرا شیعه همچون امام علی به وقایع صدر اسلام واکنش نشان نمی هد؟
4 -می توان پذیرفت صحابه با مکتوب بودن وصیت به امامت علی از آن غافل ماندند؟
5- آیا می توان امروزه با نصب کردن خلیفه ای به تمام مشکلات مسلمانان پایان داد؟
6- دامامت جماعت ابوبکر به دستور رسول خدا در هنگام بیماری؛
7- آیا درست است که تنها ائمه مسائل حیاتی و ضروری دین را بلد بودند با اینکه در زمان رسول خدا، آیه گفت که الیوم اکملت دینکم؛
8- چرا شیعه کتاب های اهل سنت را به عنوان مرجع قابل اعتماد نمی شناسند؟
9- شیعه به خبر واحد اعتنا نمی کند اما به وجود برخی از ائمه با خبر واحد استناد می کند.
پاسخ این نه سؤال با تأکید بر اینکه هدف از بررسی حقیقت، باید عمل بر اساس آن باشد آغاز شده و در دو جلد (جلد دوم پاسخ سؤال اول تا هفتم، و جلد سوم پاسخ سؤال هشتم و نهم) به تفصیل موضوعات مطرح شده بحث شده اند.

دربارۀ مؤلف
آیت الله سید محمد سعید حکیم (تولد 1314خورشیدی) پس از وفات آیت الله خوئی رساله عملیه خویش را چاپ کرد و در عرصه زعامت شیعه و تحقیق و تألیف در حوزۀ علوم اسلامی نقشی پر رنگ دارد.
از آثار قلمی ایشان نزدیک به چهل اثر تاکنون چاپ شده که برخی از آنها در حوزۀ مسائل اعتقادی از جمله امامت و تاریخ زندگانی ائمه علیهم السلام است.
شیوه ای که ایشان در کتاب برگزیده، همان منش علمای گذشته و برجسته شیعه است که همیشه با صبر و حوصله و متانت تلاش کرده اند حقیقت را به زبانی که مخاطب آشناست بیان کنند. ما نیز امیدواریم اختلافات مذهبی توسط علما و در میان دفاتر و با قلم و گفتگو حل شوند.

 

چکیده جلد اول                                     چکیده جلد دوم                                        چکیده جلد سوم

                                        

 

منبع : امامت پژوهی