شنبه, 29 مهر 1396 ساعت 14:46
خواندن 1069 دفعه

کربلا تا شام - محمدحسین خوشنویس

چکیده

در گذشته های دور، منزل هایی در مسیر بین شهرها وجود داشت که کاروانیان برای استراحت، گذراندن شب و تهیۀ  آب و غذا مدت کوتاهی در آنجا می ماندند. در سفر اجباری اهل بیت سیدالشهدا علیه السلام از کربلا به سوی شام نیز این کاروان معنوی در شصت منزل توقف کردند که از نظر پراکندگی جفرافیایی، این منازل اکنون در چهار کشورعراق، سوریه، لبنان و ترکیه قرار دارند.

عمر سعد می کوشید دورترین مسیر را بپیماید و از شهرهای بیشتری عبور کند تا ضمن آزار و اذیت بیشتر اهل بیت امام حسین علیه السلام، پیروزی خود را به مردمان بیشتری بنمایاند. او در این منازل، گاه با ب یاعتنایی یا اعتراض برخی دوستداران اهل بیت علیهم السلام و گاهی نیز با حرمت شکنی و شادمانی گروهی از مردم روبه رو می شد.

در این مقاله، ضمن برشمردن شصت منزل از کربلا تا شام و بیان موقعیت کنونی این منازل در نقشه های امروزین، آن منطقه را بر اساس منابع تاریخی معرفی کرده و به بیان آنچه در هر منزل بر اهل بیت امام حسین علیه السلام گذشته م یپردازد.

 

 

دانلود گزارش

 

 

منبع: فصلنامه زیارت(ویژه نامه اربیعین) - شماره19-20