پنج شنبه, 15 خرداد 1393 ساعت 09:30
خواندن 1536 دفعه

سلمان نامه پژوهشی گسترده درباره زندگی، اندیشه و فضایل سلمان محمدی - میرزا حسین نوری طبرسی - ترجمه ایاد کمالی

سلمان فارسی : پژوهشی گسترده درباره زندگی ، اندیشه ، و فضایل سلمان محمدی ، میرزا حسین نوری طبرسی ، ترجمه ؛ ایاد کمالی ، قم : ۱۳۹۲

کتاب حاضر ترجمه نفس الرحمن فی فضائل سلمان می باشد

سلمان فارسی، صحابی بزرگوار رسول خدا (صلی الله علیه و آله)و مدافع بزرگ ولایت و اهل بیت نبوی از جایگاه بس رفیعی برخوردار است. نزد ایرانیان همیشه با احترام نام برده می‌شود و فرق مختلف اسلامی او را به عنوان یک صحابی جلیل القدر می‌شناسند. درباره جایگاه و فضیلت او کتاب‌ها و آثار مختلفی نوشته شده و مباحث مختلفی مطرح شده است. با توجه به شأن سلمان و روایات وارد شده درباره او، مقام بلندی را می‌توان برای او در نظر گرفت. فقط یک حدیث سلمان منا اهل البیت، می‌تواند جایگاه رفیع او را روشن کند. یکی از مباحثی که گویا مدتی در بین علما مطرح بوده، اختلاف در فضیلت و برتری سلمان یا افرادی از بنی هاشم مثل حمزه سید الشهداء و جعفر طیار بوده است. برخی سلمان را برتری داده و برخی دیگر جعفر طیار و حمزه را. یکی از بهترین آثاری که به دفاع از سلمان فارسی نوشته شده، کتاب نفس الرحمان فی فضائل سلمان است. این کتاب با همه شهرتش، چاپ منقحی نداشت تا این که در سال ۱۳۸۹ با تصحیح، تعلیق و مقدمه فاضل اندیشور جناب ایاد کمالی منتشر شد و به علت تحقیق شایسته آن در سال ۱۳۹۰ در سیزدهمین دوره کتاب سال حوزه شایسته تقدیر شد. برای تحقیق این کتاب از ۳۸۵ منبع و مصدر استفاده شده و می‌توان گفت، بهترین کتاب درباره سلمان است. اکنون ترجمه آن به فارسی نیز منتشر و در دسترس قرار گرفته است.

در مقدمه کتاب آمده است:

سلمان فارسی از اصحاب بزرگ و برجسته رسول خدا (صلی الله علیه و آله)و نخستین ایرانی باریافته به محضر آن حضرت است.

سلمان نمونه زهد و علم، اخلاص و خردمند و مسؤولیت شناسی و دلیری در ابراز حق بین اصحاب پیغمبر بوده است. در جایگاهی از ایمان و دانش باطنی قرار داشته که: لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله.

سلمان بهترین یار امیر مؤمنان (علیه السلام)و اولین باب ائمه بود. او تنها شخصیتی است که مخاطب سخن جاودانه سلمان منا اهل البیت قرار گرفته و منزلتی جاویدان یافته اس، مقامی که هیچ کس بعد از معصومین به آن دست نیافت.

درباره ابعاد مختلف زندگی و شخصیت سلمان اطلاعات پراکنده بسیاری در منابع تاریخ اسلام و کتاب‌های مربوط به زندگانی اصحاب رسول خدا (صلی الله علیه و آله)آمده، از جمله دو متن کهن در شرح حال سلمان یکی کتاب طبقات المحدثین ابوالشیخ انصاری و دیگری کتاب ذکر اخبار اصبهان ابونعیم اصفهانی.

کتاب‌های مستقل نیز در باره آن بزرگوار سامان یافته است که برخی باقی نمانده است. نفس الرحمان فی فضائل سلمان تألیف مرحوم خاتم المحدثین حاج میرزا حسین نوری طبرسی صاحب کتاب مستدرک الوسائل گسترده ترین کتاب در احوال و مآثر و شخصیت سلمان فارسی است که با حسن سلیقه و چینش استوار پرداخته شده و بدین سان سودمندترین کتابی است که در این موضوع به خامه آمده است.

 

کتاب در یک مقدمه و ۱۷ باب زیر سامان یافته است :

• شناختنامه سلمان
• مقدمه: نام، ‌لقب، کنیه و زادگاه سلمان
• در جستجوی حقیقت
• باب اول: هجرت به سوی خدا
• سلمان محمدی
• باب دوم: سلمان از اهل بیت است و انتساب سلمان به محمدی و علوی
• منزلت سلمان
• باب سوم: مقام سلمان نزد خدا، رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)و ائمه معصومین (علیهم السلام)
• آیات نازل شده در شأن سلمان
• باب چهارم: نزول برخی آیات در شأن سلمان
• دانش و حکمت سلمان
• باب پنجم: در فزونی دانش، حکمت و معرفت او به خدا، رسول و اولیای ایشان
• آینده نگری
• باب ششم: خبر دادن سلمان از آینده و امور پنهانی
• آگاهی سلمان از اسم اعظم
• باب هفتم: علم سلمان به اسم اعظم و اخباری که ملک در گوش او دمیده
• اشتیاق بهشت به سلمان
• باب هشتم: اشتیاق بهشت به دیدار سلمان و خوردن او از غداهای بهشتی
• کرامات سلمان
• باب نهم: بیان بعضی از کرامات ظاهر شده سلمان
• فضایل سلمان
• باب دهم: نمونه‌هایی از فضایل، خصلت‌ها و ویژگی‌های شخصیتی سلمان
• مسند سلمان
• باب یازدهم: در بیان شمه‌ای از روایات فراوان سلمان از رسول خدا (صلی الله علیه و آله)و امیرالمؤمنین (علیه السلام)
• سخنان گهر بار سلمان
• باب دوازدهم: سخنان حکیمانه و روش‌های سازنده
• پارسایی سلمان
• باب سیزدهم: درباره زهد و فروتنی سلمان
• خاندان سلمان
• باب چهاردهم: درباره زنان و فرزندان سلمان
• سلمان و دفاع از امیرالمؤمنین (علیه السلام)
• باب پانزدهم: نقش سلمان در دفاع از امامت امیرالمؤمنین (علیه السلام)
• درگذشت سلمان
• باب شانزدهم: درباره چگونگی وفات و تاریخ آن
• زیارت‌نامه سلمان
• باب هفدهم: بعد از وفات و زیارت‌نامه سلمان
• مدت عمر سلمان
• در مدت عمر آن بزرگوار و ملاقاتش با حضرت عیسی مسیح

پس از متن، فهارس گوناگون آن در حدود ۱۰۰ صفحه آمده که کلید راهگشا برای مطالعه متن است.

 

منبع : کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران