جمعه, 20 دی 1392 ساعت 12:00
خواندن 3982 دفعه

کتابشناسی امام حسن عسکری علیه السلام - ح.میاه


امام ابومحمد، حسن بن علی العسکری معروف به امام حسن عسکری علیه السلام، در ربیع‌الاول ۲۳۰ هجری یا رمضان ۲۳۲ هجری در مدینه به دنیا آمد.

القاب او صامت، زکی، خالص، نقی، هادی، رفیق است. در بین شیعیان به ابن الرضا (امام هشتم شیعیان) معروف بود. امام هادی و عسکری علیهما السلام در میان لشکریان محصور بودند و به همین دلیل به عسکریین مشهورند.

امام حسن عسکری با سه تن از خلفای عباسی همعصر بودند و با وجود همه فشارها و اختناق خلفای عباسی فعالیت‌های سیاسی- اجتماعی-علمی در جهت حفظ اسلام و مبارزه با افکار ضد اسلامی انجام می‌داد:

از جمله:

الف) تربیت شاگردان که شاگردان وی را تا یکصد نفر شمرده اند؛ از مشهورترین شاگردان امام می توان افراد ذیل را بر شمرد:

ابو عمرو عثمان بن سعید عَمری (نائب اول امام مهدی)؛ احمد بن اسحاق قمی؛ ابراهیم بن مهزیار؛ ابو هاشم داود بن قاسم جعفری؛ محمد بن حسن صفار؛ محمد بن عثمان بن سعید عمروی (نائب دوم امام مهدی)؛ عبدالله بن جعفر حمیری؛ احمد بن محمد بن مطهّر؛ ابوسهل اسماعیل بن علی؛ محمد بن صالح بن محمد همدانی.

ب) ایجاد شبکه ارتباطی با شیعیان

در زمان وی، شیعیان در مناطق مختلف گسترش یافته بودند. این گسترش و پراکندگی باعث شد تا حسن عسکری شبکه ارتباطی وکالت و نصب را در مناطق مختلف راه‌اندازی کند.

ج) فعالیت‌های سری سیاسی: به خاطر محدودیت‌هایی مجبور به رهبری یک سلسله فعالیت‌های مخفی برای راهبرد اهداف خود شده بود.

د) حمایت‌های مالی از شیعیان:

یکی دیگر از موضع‌گیری‌های او حمایت مالی از شیعیان، بویژه از یاران خاص، بود. چرا که شیعیان تحت فشار دستگاه حکومت بودند.

ﻫ) آماده سازی شیعیان برای دوران غیبت:

از آنجا که غایب شدن امام و رهبر هر جمعیتی یک حادثه نامأنوس است و باور و تحمل آن برای مردم دشوار است، پیامبر و امامان پیشین علیهم السلام به تدریج مردم را برای این موضوع آماده می‌کردند؛ به‌ویژه امام هادی و امام حسن عسکری که به زمان غیبت نزدیک می‌شدند. امام حسن عسکری بر تولد امام مهدی تاکید می‌کرد و فضای ارتباطی او با شیعیان (به خاطر محدودیت‌های حکومت) حالتی شبیه به غیبت صغری را داشت.

فعالیت دیگر وی تقویت و توجیه سیاسی رجال و عناصر مهم شیعه و استفاده گسترده از آگاهی غیبی برای از بین بردن شک‌ها و تردیدها بود.

سرانجام امام عسکری علیهم السلام در روز جمعه ۸ ربیع‌الاول سال ۲۶۰ هجری در سن ۲۹ سالگی با زهر معتمد عباسی شهید شد و در سامرا کنار مرقد پدر به خاک سپرده‌شد.

درباره امام حسن عسکری کتابهای چندی نگاشته شده است. در ذیل این نوشتار فهرستی از کتابهایی که درباره امام حسن عسکری علیه السلام نوشته شده اند، آمده است. این فهرست نامگوی شامل چهار بخش است: بخش اول و چهارم کتابهای فارسی و دیگر زبانها که در کتابخانۀ ملی ثبت شده اند. وجود تعداد زیاد کتابها برای گروه سنی کودکان و نوجوانان در این فهرست جلب توجه می کند. شایان ذکر است که در برخی موارد چاپهای مختلف کتابها مستقل ذکر شده اند.

بخش دوم کتابهای عربی، بخش سوم کتابهای اردو که این دو بخش از سایت مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی اخذ شده اند.

پیش از این در مجله کوثر و سایت ایبنا نیز به کتابشناسی امام حسن عسکری علیه السلام پرداخته شده و فهرستی محدود از کتابها منتشر شده بود؛ علی رغم اینکه فهرست ذیل کامل تر از کارهای پیشین است اما به هیچ وجه کامل ترین نیست؛ امید که در کنار فعالیتهای پژوهشگران، موسوعه ای برای امام حسن عسکری علیه السلام تدوین شود و تمام مطالب مرتبط با این امام همام در آنجا درج شود.

الف) فهرستی از کتابهای ثبت شده درباره امام حسن عسکری در کتابخانۀ ملی

1- ۱۳۰ پرسش در محضر امام حسن عسکری علیه السلام: به همراه گلچین مدایح و مراثی امام حسن عسکری علیه السلام، نگارش علیرضا زکی زاده رنانی؛ ‏قم: حدیث نینوا‏، ۱۳۸۷.

2- آخ‍ری‍ن خ‍ورش‍ی‍د پ‍ی‍دا: ن‍گ‍رش‍ی ک‍وت‍اه ب‍ر زن‍دگ‍ان‍ی ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام، مؤلف واح‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات م‍س‍ج‍د م‍ق‍دس ج‍م‍ک‍ران؛ ‏ق‍م: م‍س‍ج‍د م‍ق‍دس ص‍اح‍ب ال‍زم‍ان (ج‍م‍ک‍ران )، ۱۴۱۷ق . ۱۳۷۵.

3- آشنایی با حضرت امام هادی و حضرت امام حسن عسکری علیهم االسلام برگرفته از منتهی الآمال، اثر عباس قمی؛ ‏تهران: دریای معرفت‏، ‏۱۳۹۱.

4-‏ ‏آفتاب نیمه شب: روایت داستانی زندگی امام حسن عسکری علیه السلام، نویسنده فاطمه مستغی؛ دبیر مجموعه بهزاد دانشگر، مهدی قزلی؛[برای] مرکز آفرینش های ادبی قلمستان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، ستاد نکوداشت اصفهان پایتخت فرهنگی جهان اسلام؛ ‏اصفهان: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، ۱۳۸۵.

5- ‏آن روز، آن ات‍ف‍اق: داس‍ت‍ان‍ه‍ای‍ی از زن‍دگ‍ی ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری (علیه السلام)، م‍ح‍م‍ود پ‍وروه‍اب؛ ‏ق‍م: ب‍وس‍ت‍ان ک‍ت‍اب ق‍م (ان‍ت‍ش‍ارات دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات اس‍لام‍ی، ح‍وزه ع‍ل‍م‍ی‍ه ق‍م )، ۱۳۸۳.

6- آیینه ایمان، معصوم دوازدهم، امام عسکری (علیه السلام)، مؤلف سیدمحمود حسینی؛ ‏تهران: تأویل‏، ۱۳۹۰.

7- ‏از پدر امام زمان (علیه السلام) امام حسن عسکری (علیه السلام) برام بگو، نویسنده صدیقه خداخواه؛ تصویرگر مهشید شادمهر؛ ‏تهران: اعجاز قلم، ‏۱۳۹۱.

8- ‏اسوه استقامت: مباحثی پیرامون زندگی و شخصیت امام حسن عسکری ( ع )، گردآوری و تألیف محمدرضا طباطبایی نسب؛ ‏تهران: نورالائمه (علیه السلام)‏، ۱۳۹۰.

9- امام حسن عسکری (علیه السلام)، برگرفته از آثار علامه حکیمی؛ تدوین مسلم نادعلی زاده؛ ‏تهران: دلیل ما‏، ۱۳۹۰.

10- ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری (علیه السلام): ب‍رای دب‍س‍ت‍ان‍ی ه‍ا، ن‍وش‍ت‍ه ح‍س‍ی‍ن ف‍ت‍اح‍ی؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ح‍م‍درض‍ا دادگ‍ر؛ وی‍راس‍ت‍ار م‍ه‍دی ح‍ج‍وان‍ی؛ ‏ت‍ه‍ران: ق‍دی‍ان‍ی، ک‍ت‍اب‍ه‍ای ب‍ن‍ف‍ش‍ه ‏، ۱۳۸۲.‏‏ ‏گروه سنی: ج.

11- امام حسن عسکری (علیه السلام) و علوم قرآنی، سیده آقامیری؛ ‏تهران: بنیاد قرآن‏، ‏۱۳۹۱.

12- ‏امام حسن عسکری علیه السلام، نویسنده محمدعلی عاطفه؛ ترجمه و تألیف صفر سفیدرو؛ تصویرگر منقذالموسوی، حسنین عباس؛ ‏تهران: انتشارات نشاط؛قم: سپهراندیشه، ‏۱۳۹۰.

13- امام حسن عسکری علیه السلام، تألیف واحد پژوهش مسجد مقدس جمکران؛ تصویرگر حمید علی محمدی؛ ‏قم: مسجد مقدس جمکران، ‏۱۳۸۹.

14- ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام، تألیف ک‍اظم ارف‍ع؛ (ویراست ۲)؛ ‏ت‍ه‍ران: ف‍ی‍ض ک‍اش‍ان‍ی ‏، ۱۳۷۹.

15- ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام، تألیف ک‍اظم ارف‍ع؛ ‏ت‍ه‍ران: ت‍رب‍ت ‏، ۱۳۸۰.

16- ‏امام حسن عسکری علیه السلام: برگرفته از کتاب شریف منتهی الآمال، عباس قمی؛ ‏تهران: انتشارات برهان صادق، ‏‏۱۳۹۱.

17- ‏امام حسن عسگری (علیه السلام): آزادگی در اسارت، نویسنده سپیده خلیلی؛ تصویرگر سعید رزاقی؛ ‏تهران: لوح دانش‏، ۱۳۹۰.

18- ‏امام حسن عسگری(علیه السلام)، تألیف عباس قدیانی؛ ‏تهران: انتشارات یادداشت، 1390.‏‏گروه سنی:ج. د.

19- ‏امام عسکری (علیه السلام)، مؤلف سیدعلی روح بخش؛ ‏قم: امام همام: انتشارات ورع، ‏‏۱۳۹۰.

20- ‏ام‍ام ع‍س‍گ‍ری ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام، ن‍وی‍س‍ن‍ده م‍ه‍دی وح‍ی‍دی ص‍در؛ ن‍ق‍اش‍ی م‍ن‍ق‍ذ م‍وس‍وی؛ ‏م‍ش‍ه‍د: ع‍روج ان‍دی‍ش‍ه، ۱۳۸۵. ‏‏گ‍روه س‍ن‍ی: ب، ج

21- ‏امام هادی و امام حسن عسکری علیهماالسلام را بیشتر بشناسیم: گزیده ای از کتاب منتهی الآمال، به قلم عباس قمی؛ ‏تهران: نور محبت، ‏۱۳۹۱.

22- ‏امام یازدهم حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، شاعر حسین موسوی پاکزاد؛ تصویرگر سمانه یاری؛ ‏قم: موسسه اطلاع رسانی اسلامی مرجع، ‏۱۳۸۹. ‏‏گروه سنی: الف، ب.

23- ب‍ا خ‍ورش‍ی‍د س‍ام‍را: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی از زن‍دگ‍ی ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍گ‍ری ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام، ن‍وی‍س‍ن‍ده م‍ح‍م‍دج‍واد طب‍س‍ی؛ ت‍رج‍م‍ه ع‍ب‍اس ج‍لال‍ی؛ ‏ق‍م: ح‍وزه ع‍ل‍م‍ی‍ه ق‍م، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات اس‍لام‍ی، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات، ۱۳۷۹.

24- بررسی صحت و اعتبار روایات تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام، فاطمه هاشمی؛ ‏مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی‏، ۱۳۸۸.

25- پ‍ی‍ام ولای‍ت: ش‍رح ن‍ام‍ه ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری (علیه السلام) ب‍ه اس‍ح‍اق ب‍ن اس‍م‍اع‍ی‍ل ن‍ی‍ش‍اب‍وری، م‍ح‍م‍درض‍ا س‍وق‍ن‍دی؛ ‏م‍ش‍ه‍د: ن‍دای اس‍لام، ۱۳۷۹.

26- پیشوای مظلوم(امام عسکری علیه السلام)، شاعر مهدی وحیدی صدر؛ طراحی شرکت تبلیغاتی سیمای نور کوثر؛ تصو یرگر فرشته ارکیا؛ ‏قم: جامعه القرآن کریم‏، ۱۳۸۶. ‏‏گروه سنی: ب، ج.

27- پ‍ی‍ش‍وای ی‍ازده‍م: ح‍ض‍رت ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری (علیه السلام)، ش‍ورای ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان م‍وس‍س‍ه در راه ح‍ق؛ ‏ق‍م: م‍وس‍س‍ه در راه ح‍ق ‏، ۱۳۶۲ و 1376.

28- تاریخ اسلام در عصر امامت امام هادی، امام عسکری و امام زمان (علیه السلام)، نویسنده علی رفیعی؛ تهیه کننده پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه؛ به سفارش اداره آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه؛ ‏قم: تحسین، ۱۳۸۳.

29- ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی از زن‍دگ‍ان‍ی ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام، تألیف ب‍اق‍رش‍ری‍ف ق‍رش‍ی؛ ت‍رج‍م‍ه م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍طای‍ی؛ ‏ک‍ن‍گ‍ره ج‍ه‍ان‍ی ح‍ض‍رت رض‍ا ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام، ۱۳۷۱.

30- ت‍ف‍س‍ی‍ر ف‍ات‍ح‍ه ال‍ک‍ت‍اب از ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری س‍لام ال‍ل‍ه ع‍ل‍ی‍ه و پ‍ژوه‍ش‍ی پ‍ی‍رام‍ون آن، تألیف و ت‍رج‍م‍ه ق‍درت ال‍ل‍ه ح‍س‍ی‍ن‍ی ش‍اه‍م‍رادی؛ ‏ت‍ه‍ران: ک‍ع‍ب‍ه، ۱۴۰۴ق . = ۱۳۶۳.

31- ت‍ی‍ره‍وان م‍ع‍ص‍وم: ح‍ض‍رت ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری، م‍ه‍دی آی‍ت ال‍ل‍ه‍ی؛ [ت‍رج‍م‍ه ] م‍ح‍م‍داف‍ض‍ل ح‍ی‍دری، ن‍ث‍ار اح‍م‍د، ع‍ل‍ی ح‍ی‍در ق‍اض‍ی؛ ‏ق‍م: م‍وس‍س‍ه ان‍ص‍اری‍ان، [۱۳۷۵؟].

32- چرا او را عسکری نامیدند؟، نویسنده ابوالفضل هادی منش؛ تصویرگر فرشته ارکیا؛ ‏قم: حدیث نینوا، ‏۱۳۹۱. ‏‏گروه سنی:ب، ج.

33- چ‍ه‍ل ح‍دی‍ث از ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍کری ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام: گ‍ه‍ره‍ای ع‍س‍ک‍ری ، ت‍ه‍ی‍ه و ت‍ن‍ظی‍م م‍ح‍م‍ود ش‍ری‍ف‍ی؛ ‏ق‍م: م‍ع‍روف ‏، ۱۳۸۳.

34- چ‍ه‍ل داس‍ت‍ان و چ‍ه‍ل ح‍دی‍ث از ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام (۱۳)، مؤلف ع‍ب‍دال‍ل‍ه ص‍ال‍ح‍ی؛ ‏‏ق‍م ‏: م‍ه‍دی ی‍ار‏، ۱۳۸۱.

35- ‏ح‍ج‍ت ح‍ق: ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری (علیه السلام)، ع‍ل‍ی‍رض‍ا رج‍ال‍ی ت‍ه‍ران‍ی؛ ‏ت‍ه‍ران: ب‍زرگ ان‍دی‍ش‍ه، ۱۳۷۹.

36- حسن بن علی(عسکری) علیه السلام، نویسندگان زهرا یعقوبی، فاطمه بختیاری؛ تصویرگر فرشته منعمی؛ ‏قم: براق؛ تهران: کمال اندیشه‏، ۱۳۸۸. ‏‏گروه سنی:ب

37- حضرت امام حسن عسکری «علیه السلام»، لطیف راشدی، محمدرضا راشدی؛ ‏قم: لاهوتیان‏، ۱۳۸۷.

38- ‏ح‍ض‍رت ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام، گ‍ردآوری و ن‍گ‍ارش م‍ه‍دی رح‍ی‍م‍ی (ویراست دوم)؛ ‏ت‍ه‍ران: ب‍ن‍ی‍اد ب‍ع‍ث‍ت، م‍رک‍ز چ‍اپ و ن‍ش‍ر، ۱۳۷۷.

39- ح‍ض‍رت ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام، ت‍دوی‍ن و ن‍گ‍ارش تألیف ع‍ب‍دال‍ل‍ه طاه‍رخ‍ان‍ی؛ ‏ت‍ه‍ران: ب‍ن‍ی‍اد ب‍ع‍ث‍ت، م‍رک‍ز چ‍اپ و ن‍ش‍ر، ۱۳۷۲.

40- ح‍ض‍رت ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام: م‍ع‍ص‍وم س‍ی‍زده‍م، ن‍وش‍ت‍ه م‍ه‍دی آی‍ت ال‍ل‍ه‍ی؛ ‏ت‍ه‍ران: ج‍ه‍ان آرا، ۱۳۶۸.

41- حضرت حسن بن علی (عسکری) سلام الله علیه، نویسنده مهدی وحیدی صدر؛ تصویرگر حسین آسیوند؛ ‏قم: براق، ۱۳۸۵.

42- ‏حکمتهای عسکری: ترجمه و توضیح چهل حدیث از امام حسن عسکری علیه السلام، جواد محدثی؛ ‏مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر‏، ۱۳۹۱.

43- ‏حیات و سیره امامان( امام حسن عسکری علیه السلام)، تهیه و تنظیم معاونت امور فرهنگی، مدیریت آموزش؛ ‏تهران: نشر مشعر، ‏۱۳۹۲.

44- ‏خورشید سامرا: امام حسن عسکری علیه السلام، شیرین پاک نیا؛ ‏تهران: عطرآگین‏، ۱۳۸۴.

45- خ‍ورش‍ی‍د س‍ام‍را ح‍ض‍رت ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام، ن‍وی‍س‍ن‍ده گ‍روه مؤلف‍ان [م‍ج‍م‍ع ج‍ه‍ان‍ی اه‍ل ب‍ی‍ت ع‍ل‍ی‍ه‍م ال‍س‍لام ]؛ ن‍اظر م‍ن‍ذر ح‍ک‍ی‍م؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری ع‍ب‍دال‍رزاق ص‍ال‍ح‍ی؛ م‍ت‍رج‍م ک‍اظم ح‍ات‍م‍ی طب‍ری؛ ت‍ه‍ی‍ه ک‍ن‍ن‍ده م‍ع‍اون‍ت ف‍ره‍ن‍گ‍ی، اداره ت‍رج‍م‍ه؛ ‏ق‍م: م‍ج‍م‍ع ج‍ه‍ان‍ی اه‍ل ب‍ی‍ت (علیه السلام)، ۱۳۸۵.

46- ‏داس‍ت‍ان‍ه‍ای‍ی از ام‍ام ه‍ادی و ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام، تألیف ق‍اس‍م م‍ی‍رخ‍ل‍ف زاده؛ ‏ق‍م: م‍ه‍دی ی‍ار، ۱۳۸۰.

47- ‏داس‍ت‍ان‍ه‍ای‍ی از ام‍ام ه‍ادی و ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام، تألیف ق‍اس‍م م‍ی‍رخ‍ل‍ف زاده؛ ‏ق‍م: روح‍ان‍ی، ۱۳۸۰.

48- ‏در آس‍ت‍ان‍ه غ‍ی‍ب‍ت (ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ) ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام، ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان م‍ح‍م‍د دش‍ت‍ی، م‍ه‍دی ص‍ادق‍ی؛ ت‍ه‍ی‍ه ک‍ن‍ن‍ده م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات ح‍وزه ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی ول‍ی ف‍ق‍ی‍ه در ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی؛ ‏ت‍ه‍ران: ف‍ی‍ض، ۱۳۷۷.

49- ‏‏درس هایی ازمحضر امام حسن عسکری (علیه السلام)، فاطمه خاموشی(طاهائی)؛ ‏مشهد:آستان قدس رضوی ٬ شرکت به نشر‏٬ ۱۳۸۸ .

50- ‏در م‍ک‍ت‍ب ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام ، ع‍ل‍ی ق‍ائ‍م‍ی؛ ‏ق‍م: پ‍ی‍ام م‍ق‍دس ، ۱۳۸۵.

51- دستان مهربان: حکایتی از زندگی امام حسن عسکری(علیه السلام)، مهدی وحیدی صدر؛ تصویرگر طیبه توسلی؛ طرح و اجرا شرکت تبلیغاتی سیمای نور کوثر؛ ‏مشهد: عروج اندیشه، ۱۳۸۵. ‏‏گروه سنی: ب، ج.

52- زکی خدا امام حسن عسکری علیه السلام: زندگانی امام حسن عسگری علیه السلام از ولادت تا شهادت، سیره اخلاقی و ...، نویسنده محسن ماجراجو؛ ویراستار مهدی صباغی؛ ‏مشهد: دیانت‏، ۱۳۹۱.

53- ‏زندگانی امام حسن بن علی ابومحمد عسکری(علیه السلام) (امام حسن عسکری(علیه السلام) )، مؤلف علی اشرف خلخالی؛ ‏تهران: زعیم‏، ۱۳۸۶.

54- ‏زن‍دگ‍ان‍ی ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری (علیه السلام)، ج‍اب‍ری ق‍م‍ش‍ه ای؛ ‏ت‍ه‍ران: م‍س‍ج‍د ال‍غ‍دی‍ر، ۱۳۶۴.

55- ‏زن‍دگ‍ان‍ی ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام، ب‍اق‍رش‍ری‍ف ق‍رش‍ی؛ م‍ت‍رج‍م ح‍س‍ن اس‍لام‍ی؛ ‏ق‍م: ج‍ام‍ع‍ه م‍درس‍ی‍ن ح‍وزه ع‍ل‍م‍ی‍ه ق‍م، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات اس‍لام‍ی، ۱۳۷۳.

56- ‏زن‍دگ‍ان‍ی ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام، ب‍ه ک‍وش‍ش م‍ن‍ص‍ور ک‍ری‍م‍ی‍ان؛ ‏ت‍ه‍ران: اش‍رف‍ی، ۱۳۸۱.

57- زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام از ولادت تا شهادت، محمدکاظم قزوینی؛ [مترجم سیدمحمد صالحی[؛ ‏تهران: یاس بهشت‏، ۱۳۹۲.

58- ‏‏زن‍دگ‍ان‍ی ام‍ام ی‍ازده‍م ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری (ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام )؛ ]ت‍ه‍ران ]: ن‍ه‍ض‍ت س‍وادآم‍وزی، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق و تألیف ک‍ت‍ب درس‍ی ‏، ۱۳۷۵.

59- ‏زن‍دگ‍ان‍ی ح‍ض‍رت ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری (علیه السلام)، تألیف اب‍وال‍ق‍اس‍م س‍ح‍اب؛ ب‍ه اه‍ت‍م‍ام ع‍ل‍ی ب‍اب‍ا ع‍س‍گ‍ری؛ ‏ت‍ه‍ران: ک‍ت‍اب س‍ح‍اب ‏، ۱۳۶۹.

60- ‏زن‍دگ‍ان‍ی ح‍ض‍رت ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام، ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان ج‍م‍ع‍ی از ع‍ل‍م‍ای ل‍ب‍ن‍ان؛ ت‍رج‍م‍ه ح‍م‍ی‍درض‍ا ک‍ف‍اش؛ ‏ت‍ه‍ران: ع‍اب‍د، ۱۳۸۰.

61- ‏‏زن‍دگ‍ان‍ی ح‍ض‍رت ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی م‍درس‍ی؛ ‏ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر ب‍ق‍ی‍ع، ۱۳۷۶.

62- ‏‏‏زن‍دگ‍ان‍ی ح‍ض‍رت ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام: گ‍زی‍ده ای از م‍ن‍ت‍ه‍ی الآمال م‍ح‍دث ق‍م‍ی (ره )، ب‍ه ک‍وش‍ش رض‍ا اس‍ت‍ادی؛ ‏ق‍م: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ب‍رگ‍زی‍ده ‏، ۱۳۸۰.

63- ‏‏زندگانی سه امام، تألیف محمدتقی مقدم؛ ‏مشهد: مقدم، ‏۱۳۸۸.

64- ‏زندگانی عسکریین ( امام علی النقی و امام حسن عسکری علیهما السلام )، تألیف عباس حاجیانی دشتی؛ ‏قم: موعود اسلام‏، ۱۳۸۶.

65- ‏زندگانی عسکریین حضرت امام علی النقی و امام حسن عسکری علیهماالسلام و تاریخچه سامرا، تألیف ابوالقاسم سحاب؛ ‏تهران: کتابفروشی اسلامیه‏، [۱۳۳۲]

66- ‏زن‍دگ‍ی ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری (علیه السلام) ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی درب‍اره ح‍ی‍ات ف‍ره‍ن‍گ‍ی، س‍ی‍اس‍ی، اج‍ت‍م‍اع‍ی و اق‍ت‍ص‍ادی دوره ام‍ام، تألیف ع‍ل‍ی اک‍ب‍ر ج‍ه‍ان‍ی؛ ‏ت‍ه‍ران: س‍ازم‍ان ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات اس‍لام‍ی، ش‍رک‍ت چ‍اپ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن ال‍م‍ل‍ل ، ۱۳۸۴.

67-‏زن‍دگ‍ی چ‍ه‍ارده م‍ع‍ص‍وم (علیه السلام): س‍ی‍ری در زن‍دگ‍ان‍ی ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری (علیه السلام) (اب‍وال‍ق‍اس‍م )، ت‍رج‍م‍ه و تألیف م‍ح‍م‍د ص‍ال‍ح‍ی؛ ‏ت‍ه‍ران: م‍ع‍ی‍ار ع‍ل‍م ، ۱۳۸۴.

68- ‏‏زندگینامه امام حسن عسکری(علیه السلام)، گردآوری فاطمه جعفری نیکو؛ ‏تهران: ساحل: آوای عشق، ‏‏۱۳۸۹.

69- ‏زندگی نامه امام حسن عسکری (علیه السلام)، نویسنده مجتبی عبدی اسكندری؛ شاعر مریم جباری؛ تصویرگر زهره سیدمراغه؛ ‏مشهد: نگین هشتم، ‏۱۳۹۱. ‏‏گروه سنی: الف، ب.

70- ‏زندگینامه امام حسن عسکری علیه السلام، تألیف یدالله بهتاش؛ ‏تهران: سبحان‏، ۱۳۹۲.

71- ‏ستارگان هدایت: زندگينامه امام محمدتقی عليه السلام، امام علی النقی عليه السلام، امام حسن عسكری عليه السلام، تألیف یدالله بهتاش؛ ‏تهران: سبحان‏، ۱۳۹۲.

72- ‏سرچشمه های نور: زندگی امام حسن عسکری، تألیف دارالبلاغ؛ ترجمه محمود شریفی؛ ‏قم: نورالسجاد‏، ۱۳۸۸.

73- ‏سرچشمه های نور فرازهایی از زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام، تألیف گروه محققین موسسه البلاغ؛ به اهتمام محمود شریفی؛ ‏تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل، ‏۱۳۹۲.

74- ‏س‍رگ‍ذش‍ت ح‍ض‍رت ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام و م‍ب‍اح‍ث‍ه ی‍ک زن ن‍اب‍غ‍ه، تألیف م‍ح‍م‍دج‍واد ن‍ج‍ف‍ی؛ ‏ت‍ه‍ران: اس‍لام‍ی‍ه، ۱۳۸۱.

75- ‏سلیل: داستان تولد امام حسن عسکری (علیه السلام) برای کودکان، نویسنده ن‍اص‍ر ن‍ادری؛ تصویرگر شراره خسروانی؛ ‏ت‍ه‍ران: پ‍ی‍ام م‍ح‍راب، کتابهای غنچه‏، ۱۳۸۷. ‏‏گروه سنی: ج.

76- ‏سیره اجتماعی ابن الرضا علیهم السلام: امام جواد، امام هادی، امام حسن عسكری علیهم السلام، مؤلف سیده ستاره هاشمی قادی؛ زیرنظر سید احمد میریان آکندی، مرتضی خرمی؛ به سفارش سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی؛ ‏مشهد: شرکت به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)‏، ‏۱۳۹۲.

77- ‏سیری در زندگانی امام حسن عسکری(علیه السلام) (ابوالقائم)، ترجمه و تألیف محمد صالحی؛ ‏تهران: معیار اندیشه‏، ‏‏۱۳۸۹.

78- ‏سیری در زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام، محمدحسین زارعی؛ ‏قم: مسجد مقدس جمکران‏، ۱۳۸۸.

79- ‏شکوه سامرا: مجموعه مقالات درباره امام هادی و امام عسکری علیهما السلام، به اهتمام محمدحسن حیدری؛ نویسندگان سیدعلی حسینی . . . [و دیگران[؛ ‏تهران: دانشگاه امام صادق (علیه السلام)‏، ۱۳۹۰.

80- ش‍ه‍ر ب‍ی ح‍ص‍ار: داس‍ت‍ان زن‍دگ‍ی ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام، ب‍ازآف‍ری‍ده رض‍ا ش‍ی‍رازی .

81- ع‍ج‍ای‍ب و م‍ع‍ج‍زات ش‍گ‍ف‍ت ان‍گ‍ی‍زی از ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام، ت‍ه‍ی‍ه و ت‍ن‍ظی‍م واح‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی گ‍ل ن‍رگ‍س (ع‍ج )؛ ‏ق‍م: گ‍ل ی‍اس ‏، ۱۳۷۹.

82- ‏عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام حسن عسکری علیه السلام: ( اثبات حقانیت مذهب تشیع)، واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ ‏قم: شمیم گل نرگس‏، ۱۳۸۷.

83- ‏ال‍ع‍س‍ک‍ری ال‍ح‍س‍ن ع‍ل‍ی‍ه‍م ال‍س‍لام ک‍ت‍اب ع‍ل‍م‍ی، ادب‍ی، ت‍اری‍خ‍ی، ی‍ب‍ح‍ث ف‍ی ح‍ی‍اه ال‍ن‍ب‍ی (ص ) و ال‍ع‍ت‍ره ال‍طاه‍ره، تألیف ح‍س‍ی‍ن ال‍ش‍اک‍ری؛ ‏ق‍م: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ال‍ه‍ادی، ۱۴۲۰ق . = ۱۳۷۸.

84- ‏کرامات حضرت امام حسن عسکری و حضرت مهدی علیهم السلام، گردآورندگان علی ابراهیمی، حمید ابراهیمی؛ ‏قم: عصر رهایی‏، ۱۳۹۰.

85- ‏ماه در محاق: در مکتب باب الهدی، ابوالحجه امام حسن عسگری (علیه السلام)، مؤلف علی قائمی؛ ‏تهران: جمهوری، ‏‏۱۳۹۰.

86- ‏ماه در میان نیزه ها: کوتاهه هایی در زندگانی امام حسن عسکری (علیه السلام)، مهدی قزلی؛ ‏تهران: امیر کبیر، کتابهای جیبی‏‏، ۱۳۹۲.

87- ‏م‍ع‍ج‍زات ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام، ب‍ه اه‍ت‍م‍ام ح‍ب‍ی‍ب ال‍ل‍ه اک‍ب‍رپ‍ور؛ ‏م‍ش‍ه‍د: ن‍ش‍ر ال‍ف، ۱۳۸۲.

88- ‏ن‍گ‍اه‍ی ب‍ر زن‍دگ‍ی ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام، م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍دی اش‍ت‍ه‍اردی؛ ‏ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر م‍طه‍ر، ۱۳۷۴.

89- ‏نماز باران: امام حسن عسکری علیه السلام، نویسنده حسین صالح؛ تصویرگران سعید گائینی، نسرین گائینی؛ ‏قم: حضور‏، ۱۳۸۸.

90- ‏ه‍ف‍ت‍اد و دو درس زن‍دگ‍ی از س‍ی‍ره ع‍م‍ل‍ی ح‍ض‍رت ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام، ان‍ت‍خ‍اب و گ‍ردآوری ح‍م‍ی‍درض‍ا ک‍ف‍اش؛ ‏ت‍ه‍ران: ع‍اب‍د، ۱۳۸۳.

91-‏ همراه با امام عسکری علیه السلام ویژه نوجوانان عزیز، گردآورنده امید سمامی؛ ‏قم: اشک یاس‏، ۱۳۸۹.

92- ‏ه‍م‍ی‍ش‍ه در م‍ح‍اص‍ره: ح‍ض‍رت ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام، م‍ه‍دی م‍رادح‍اص‍ل؛ (ویراست ۲)؛ ‏ت‍ه‍ران: وزارت آم‍وزش و پ‍رورش، م‍ع‍اون‍ت پ‍رورش‍ی، م‍وس‍س‍ه ف‍ره‍ن‍گ‍ی م‍ن‍ادی ت‍رب‍ی‍ت ‏‏، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۷.

93- ‏‏‏امام حسن عسکری (علیه السلام)‏، نویسنده منصور حاجی؛ ‏‏تهران‏: روزنامه همشهری‏، ۱۳۸۷.

94- ‏‏امام حسن عسکری علیه السلام، ‏ تألیف عباس قمی؛ ‏‏تهران: ‏تک تاج ، ‏۱۳۹۲.

95- ‏‏ ت‍رج‍م‍ه ج‍ل‍د دوازده‍م ب‍ح‍ارالان‍وار: زن‍دگ‍ان‍ی ح‍ض‍رت ام‍ام م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی و ام‍ام ع‍ل‍ی ال‍ن‍ق‍ی و ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری ع‍ل‍ی‍ه‍م ال‍س‍لام ‏، تألیف م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر م‍ج‍ل‍س‍ی ‏؛ م‍ت‍رج‍م م‍وس‍ی خ‍س‍روی ‏؛ ب‍ت‍ص‍ح‍ی‍ح ح‍ب‍ی‍ب ال‍ل‍ه ب‍ی‍ات‍ی؛ ‏‏ ت‍ه‍ران ‏: اس‍لام‍ی‍ه ‏، ۱۳۷۸.

96- ‏‏داستان هایی از امام عسکری (علیه السلام) و امام زمان (عج)‏، تألیف جواد قیومی؛ ‏تهران: قیوم‏، ۱۳۹۱.

97- ‏‏ماه در محاق در مکتب باب الهدی، ابولحجه امام حسن عسگری (علیه السلام)، ‏ مؤلف علی قائمی؛ ‏‏تهران: ‏نشر نیماژ، ‏۱۳۹۱.

ب) كتابهاى چاپى عربى

1- الامام الحادى عشر الامام الحسن بن على العسكرى

گروه نويسندگان، ترجمه محمد عبدالمنعم خاقانى، چاپ مكرر، قم، مؤسسه در راه حق، 1370، رقعى، 38ص.

2- الامام الحادى عشر الحسن العسكرى

شيخ محمد حسن قبيسى عاملى، بيروت، بى ن، 1403ق1983/م، وزيرى، 82ص (از سرى كتابهاى الحلقات الذهبيه ـ 24).

3- الامام الحسن العسكرى 

سيد مهدى آيت اللهى، ترجمه كمال السيد، قم، انتشارات انصاريان، 

1374، وزيرى، 22ص (مصوّر،

ويژه نوجوانان) (از سرى كتابهاى مع المعصومين).

4- الامام الحسن العسكرى 

]مير ابوالفتح دعوتى]، چاپ سوم، بيروت، الدارالاسلاميه، 1410ق1990/م، وزيرى، 21ص (مصوّر، ويژه نوجوانان) (از سرى كتابهاى القادة الابرار).

5- الامام الحسن العسكرى 

على محمدعلى دخيّل، چاپ دوم، بيروت، دارالتوجيه الاسلامى، 1394ق، رقعى، 84ص.

6- الامام الحسن العسكرى 

گروه نويسندگان، قم، مؤسسه الامام الحسين ، 1413ق 1371/ش، رقعى، 21ص.

7- الامام الحسن العسكرى 

گروه نويسندگان، چاپ دوم، تهران، مؤسسة البلاغ، 1410ق1990/م، جيبى، 71ص (اين كتاب به فارسى ترجمه شده است).

8- الامام الحسن العسكرى 

عبدالودود امين، كويت، دارالتوجيه الاسلامى، 1400ق (از سرى كتابهاى الائمة الاثنى عشر، سيرة و جهاد).

9- الامام الحسن العسكرى من المهد الى اللحد

سيد محمد كاظم حايرى قزوينى (1349ـ 1415ق)، قم، كتابفروشى بصيرتى، 1413ق1371/ش، وزيرى،

342ص.

10-الامام العسكرى

گروه نويسندگان، بيروت، دارالزهراء،1413ق (از سرى كتابهاى حياة الرسول و اهل بيته المجاهدين).

11- الامام العسكرى

شيخ محمدرضا حكيمى حايرى (م1414ق)، بيروت، مؤسسة الأعلمى، 1412ق، وزيرى، 223ص.

12- الامام العسكرى قدوة و اسوة

سيد محمد تقى مدرّسى، تهران، رابطة الاخوة الاسلاميه، 1404ق، رقعى، 82ص (اين كتاب به فارسى ترجمه شده است).

13- حياة الامام الحسن العسكرى

باقر شريف قرشى، قم، دارالكتاب الاسلامى، 1369، وزيرى، 287ص (اين كتاب دوبار به فارسى ترجمه شده است).

14- حياة الامام العسكرى

محمد جواد طبسى، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1371ش1413/ق، وزيرى، 511ص.

15- ذكرى مولد الامام الحسن العسكرى

گروه نويسندگان، نجف، مطبعة الغرى، 1386ق، رقعى، 36ص.

16- مسند الامام العسكرى ابى محمد الحسن بن على 

شيخ عزيز اللّه عطاردى، مشهد، كنگره جهانى امام رضا ، 1410ق، وزيرى، 350ص.

17- منهاج التحرك عند الامام العسكرى

عبدالكريم آل نجف، چاپ تهران، 1402ق، وزيرى، 135ص.

(در مجله دراسات و بحوث، ش4، ص182ـ 316).

18- وفاة الامام الحسن العسكرى

شيخ حسين بن شيخ محمد عصفورى

درازى بحرانى (م1387ق)، چاپ دوم، نجف، مطبعة الحيدريه، 1372ق1953/م، رقعى، 56ص.

19- ولادة امام الحسن العسكرى

سيد محمد حسين طالقانى، نجف، مطبعة الحيدريه، 1387ق، رقعى، 44ص.

ج) كتابهاى اردو

1- جوهر عبقرى (سوانح حيات امام عسكرى )

نوّاب احمد حسين مذاق هندى (م1365ق).

رك: الذريعه، ج5، ص289.

2- حضرت امام حسن عسكرى

گروه نويسندگان مؤسسه در راه حق، ترجمه سيد احمد على عابدى، فيض آباد، نوراسلام، 1405ق1985/م، رقعى، 45ص.

3- سوانح امام حسن عسكرى

سيد على جعفرى (1329ـ 1385ق)، هند.

مطلع انوار، ص377.

4- سوانح امام حسن عسكرى

سيد مرتضى حسين (1341ـ 1407ق).

رك: تذكره علماى اماميه پاكستان، ص227.

5- العسكرى فى سوانح الامام ابى محمد الحسن بن على العسكرى

سيد اولاد حيدر بلگرامى هندى (م1361ق)، هند.

رك: الذريعه، ج15، ص263; نقباء البشر، ج1، ص185.

6- معصوم سيزدهم، امام حسن عسكرى 

سيد مهدى آيت اللهى (دادور)، ترجمه گروه مترجمان، قم، انتشارات انصاريان، 1371، وزيرى، 24ص (مصوّر، ويژه نوجوانان) (از سرى كتابهاى معصومين كاتعارف ـ 13).

د) به زبانهای دیگر

‏1- عنوان قراردادی : پیشوای یازدهم: حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. پشتو.

‏د امام حسن عسکری (علیه السلام) ژوند، لیکوال د راه حق مؤسسی د لیکو الانو دله؛ ژباره او لندون عبدالرحیم درانی. ‏قم: مجمع جهانی اهل بیت (علیه السلام)، ۱۳۸۶‏، = ۲۰۰۷ م.

2- عنوان قراردادی  : پیشوای یازدهم: حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام). اسپانیایی.

Imam Hasan Al Askari (P): el vndecimo de los inmaculados imames (la paz sea con elEquipo de escritores de la fundacion Dar Rah-E Haqq؛traduccion del persa Martha Golzar y Rahmatuhah Golzar

‏قم: مجمع جهانی اهل بیت(علیه السلام)، ۱۳۸۶. ، = ۲۰۰۷م.

‏3- عنوان قراردادی  :پیشوای یازدهم. حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام). تامیل.

Iman Hassan ibnu Ali Al Askari - peace be upon him\author Dar Rahe Haq Institutetranslated by Madani.

‏تهران: الهدی، ۱۳۸۶، = ۲۰۰۷م.

‏4- عنوان قراردادی : ح‍ض‍رت ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری (علیه السلام). [ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی[

The Thirteenth infalible Hazrat Imam Hassan Askari (a. s. by Sayyid Mehdi Ayatullahi; translated by Javed Iqbal Qazilbash

‏وضعيت ويراست        :         3rd ed

Qum: Ansariyan Publications, 2001 = 1380.

‏5- عنوان قراردادی  :پیشوای یازدهم: حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام). تاجیکی.

‏‏Кисмаи Сездахум зиндаиипешьои бздахум Хазрати Имом хасаи Аскари (амуаддиф: хатати тахририяи муассисаи "Аар рохи хак"؛ мутруим: зарритоу.

‏قم: مجمع جهانی اهل بیت(علیه السلام)، ‏۱۳۸۶، ‏= ۲۰۰۷م.

7- چهل حدیث؛ ترکی.

ح‍ض‍رت ام‍ام ح‍س‍ن ع‍س‍ک‍ری (علیه السلام) دن ق‍ی‍رخ ح‍دی‍ث، ی‍ازان ح‍ق ی‍ول‍ون‍دا ی‍ازی ق‍ورول‍و؛ چ‍ئ‍وی‍رن ح‍س‍ی‍ن س‍رخ‍اب‍ل‍ی؛ ‏ت‍ه‍ران: ب‍ع‍ث‍ت ق‍ورول‍وش‍و، ۱۳۷۱.

 

منبع : ح.میاه

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن