پنج شنبه, 25 آبان 1396 ساعت 16:08
خواندن 3250 دفعه

كتابشناسی امام حسن مجتبی علیه السلام - غلامرضا سلگی

چکیده :

تحلیل زندگانی ائمه اطهار( علیهم السلام ) از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این میان، تحلیل و بررسی زندگانی امام حسن مجتبی( علیه السلام ) و بویژه صلح آن حضرت با معاویه درمیان زندگانی سایر ائمه اطهار از حساسیت خاصی برخوردار است.
این مقاله با عنوان «كتابشناسی امام حسن مجتبی علیه السلام »، كوششی در جهت ارائه كتابها و مقالات در زمینه زندگانی و صلح آن حضرت است، كه با بررسی و تحقیق در این منابع می توان چشم انداز روشنی از سیر، نظری و عملی امام در دوران زندگانی و نیز علل پذیرش صلح و پیامدهای آن را ملاحظه كرد

 

مقدمه :
مطالعه و بررسی ابعاد گوناگون زندگانی ائمه اطهار( علیهم السلام ) برای محققان و پژوهشگران مسلمان، عموما و بویژه، شیعیان و پیروان آنها از ارزش و اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا آنها مصداقهای آشكار خلیفة اللّه  فی الارض، و اسوه های هدایتی هستند كه تشنگان حقیقت را در هر عصر و نسلی به فراخور حال آنان به سرمنزل مقصود رهنمون خواهند بود.
در میان ائمه اطهار( علیهم السلام )، زندگانی امام حسن( علیه السلام ) در هاله ای از ابهام قرار دارد و این خود بر مظلومیت آن امام همام افزوده، است لذا بر محققان و اندیشمندان مسلمان و شیعه فرض است كه چهره آن امام را از گرد و خاك آلوده به كین مغرضان كه در طول 1400 سال بر زندگانی آن حضرت سایه انداخته بزدایند و حقایق زندگانی آن وجود نازنین را بیش از پیش بر همگان روشن كنند.
تدوین این كتابشناسی نیز در راستای دستیابی به همین هدف است كه ابزاری مناسب در دست محققان و اندیشمندان مسلمان و شیعه باشد تا بدین وسیله با انتخاب كتابها و مقالات مناسب سریعتر به هدف خود نایل آیند.
 

دامنه و حدود :
این اثر گزیده ای از منابع موجود در زمینه زندگانی امام حسن مجتبی( علیه السلام ) است، به همین دلیل از ذكر كردن كتابها و منابع عمومی كه قسمتی از آنها درباره به امام حسن( علیه السلام ) است خودداری شده است، زیرا كتابها و منابع عمومی در این زمینه فراوان است و خود به كتابشناسی مستقل موضوعی نیاز دارد.
این مجموعه از نظر دامنه زبان و حدود زمانی شامل كتابها و مقالات منتشر شده به زبان فارسی و بعضا به زبان عربی و تركی تا پایان سال 1375، است.
 

پیشینه كار :
در زمینه مورد نظر، یعنی كتابشناسی امام حسن مجتبی( علیه السلام ) با این سبك و شیوه كه هم مقالات و هم كتابها را در برگیرد تاكنون هیچ اثری به رشته تحریر در نیامده است. تنها اثری كه تاكنون در این زمینه به رشته تحریر درآمده، جلد چهارم از منبعی با عنوان زیر است:
الرفاعی، عبدالجبار. معجم، ما كتب عن الرسول و اهل بیت صلوات اللّه  علیهم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1371. (ج 40).
 

شیوه گردآوری اطلاعات :
برای تهیه این كتابشناسی، علاوه بر مجموعه كتابخانه های تخصصی و دانشگاهی از منابع ردیف دوم مانند كتابشناسیها، فهرستها و نمایه نامه های عمومی نیز استفاده شده است.
 

شیوه تنظیم و بازیابی :
این كتابشناسی براساس نظم الفبایی سرشناسه (نویسنده یا پدید آورنده) تنظیم شده است.
در مورد هر كتاب، اطلاعات كامل كتابشناختی (نام خانوادگی و نام نویسنده، عنوان اثر، مترجم، محل نشر، ناشر، سال انتشار و تعداد صفحات) و در مورد هر مقاله نیز علاوه بر اطلاعات این، اطلاعات دیگری شامل نام نشریه، دوره و شماره، تاریخ انتشار و شماره صفحه مقاله را ارائه می دهد.
عنوان كتابها به صورت پر رنگ و عنوان مقالات در داخل «كمان» قرار دارد.
 

مثال :
الف: كتابها
3ـ آل یاسین، راضی. صلح امام حسن پر شكوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ. ترجمه علی خامنه ای. تهران: آسیا، 1371. 544 ص.
ب: مقالات
58ـ پیشوائی، مهدی. «متن پیمان صلح». درسهایی از مكتب اسلام، سال 14، ش8 (شهریور 1352): 61ـ65.
برای بازیابی آسانتر منابع، علاوه بر نظم الفبایی سرشناسه، یك فهرست نام اشخاص نیز در پایان اضافه شده كه نام نویسندگان و سایر كسانی را كه به گونه ای در تدوین كتابها و مقالات نقش داشته اند به صورت الفبایی تنظیم كرده است و مراجعه كننده را توسط شماره بازیابی به متن ارجاع می دهد.
همچنین فهرستی دیگر به نام فهرست عنوان در پایان اضافه شده است. در فهرست عنوان كتابها و مقالات به صورت جداگانه و به ترتیب نظم الفبایی مرتب شده است و در مقابل هر عنوان، شماره بازیابی قرار دارد كه مراجعه كننده را به شماره مدخل در متن ارجاع می دهد.
 

الفبایی بر اساس سرشناسه
آـ الف :
1ـ آل یاسین، راضی. «ریشه های تاریخی صلح امام حسن( علیه السلام )». ترجمه علی خامنه ای، اطلاعات (20 آبان 1364): 14ـ15.
2ـ . صلح الحسن. بغداد: دارالكتب العراقیه، 1384. ص399.
3ـ . صلح امام حسن پر شكوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ. ترجمه علی خامنه ای. تهران: آسیا، 1371. 544 ص.
4ـ . صلح امام حسن: پرشكوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ (نوار). ترجمه علی خامنه ای ؛ گوینده شیرین شهسواری. تهران: مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودكی، 1373. (مشتمل بر 17 حلقه نواركاست (60 دقیقه ای، ضبط آزاد)
5ـ آیت اللهی، مهدی. الامام الحسن( علیه السلام ). ترجمه كمال السید. قم: موسسه انصاریان، (1374). 24ص.
6ـ ابن اعثم كوفی. قیام امام حسن( علیه السلام ) (برگزیده از كتاب الفتوح ابن اعثم كوفی). ترجمه محمد بن احمد مستوفی هروی. تهران: علمی و فرهنگی، 1374. 110 ص.
7ـ ابن عساكر، علی بن الحسن. (التاریخ الكبیر) ترجمه الامام الحسن من تاریخ مدینه دمشق. بتحقیق محمد باقر المحمودی. بیروت: موسسه المحمودی، 1400 ق. 293 ص.
8ـ ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین. مقتل الحسن و الحسین( علیهما السلام ). بیروت: مركز الدراسات و البحوث العلمیه، 1412 ق. = 1991 م. 148 ص.
9ـ اختر، حسن. حضرات حسینین( علیهما السلام ). ترجمه اداره نور اسلام. فیض آباد: نوراسلام ؛ قم: موسسه در راه حق، 1405 ق. = 1363. 65 ص.
10ـ ادیب، عادل. «امام حسن بن علی( علیه السلام )». یاد ایام، سال 2، ش 8 (آبان 1374): 66ـ76.
11ـ «ارزشهای اخلاقی در حیات امام حسن مجتبی( علیه السلام )». امید انقلاب، سال 5، ش 116 (11 آبان 1364): 6ـ7، 55.
12ـ ارفع، كاظم. سیره عملی اهلبیت( علیه السلام )، حضرت امام حسن مجتبی( علیه السلام ). تهران: فیض كاشانی، 1374. 58 ص.
13ـ استادی، رضا. «امام مجتبی( علیه السلام )». صحیفه، ش 57 (فروردین، اردیبهشت 1367): 2ـ3.
14ـ استراتژی تدبیر و حلم حسنی رسوا كننده حاكمیت پلید اموی».امید انقلاب، سال 5،ش 105(11 خرداد 1364): 5 ـ 9.
15ـ «اسوه صبر ومقاومت». كار و كارگر(5 شهریور 1371): 3.
16ـ اشرف سمنانی، غلامرضا. بحثی درباره صلح امام حسن( علیه السلام ). تهران: بعثت، 1364. 40 ص.
17ـ «امام حسن». هوشیار، سال 12،ش 15(20 شهریور 1370): 1.
18ـ «امام حسن( علیه السلام )، برگزیده زمان». جمهوری اسلامی(11 فروردین 1370): 10.
19ـ «امام حسن( علیه السلام ): تندیس مظلومیت». ماهنامه پاسدار اسلام، سال 13، ش 152(مرداد 1373):6 ـ 7، 21.
20ـ «امام حسن( علیه السلام )حتی در زمان حیات با عدم شناخت شخصیتش از جانب دوستان مواجه بود». جمهوری اسلامی (3 آذر 1363): 16.
21ـ «امام حسن( علیه السلام ) در صلح خویش هم،امام است». زن روز، ش 920(11تیر 1362): 15، 50.
22ـ «امام حسن( علیه السلام )فرزند شجاع دین و یاور فداكار علی( علیه السلام )».جمهوری اسلامی (22 فروردین 1369): 2.
23ـ «امام حسن( علیه السلام ) مظهر كمالات الهی». اولیاء اصفهان، ش 1621 (23 آبان 1364): 1ـ2.
24ـ «امام حسن( علیه السلام ) مظهر كمالات الهی». پیام انقلاب، سال 4، ش 87 (4 تیر 1362): 10ـ11، 19.
25ـ «امام حسن( علیه السلام ) مجاهد سنگر صبر و تبلور جهاد اكبر». اطلاعات (6 تیر 1362): 10، 12.
26ـ «امام حسن( علیه السلام ): مصلح بزرگ تاریخ اسلام». اطلاعات (11 فروردین 1370): 6.
27ـ «امام حسن( علیه السلام ) مظهر بزرگی و عظمت». اطلاعات هفتگی، ش 2290 (31 اردیبهشت ـ 7 خرداد 1365): 3.
28ـ «امام حسن( علیه السلام ) و رعایت مصلحت دین». جمهوری اسلامی (16 شهریور 1370):12.
29ـ «امام حسن مجتبی پاسدار ارزشهای الهی». جمهوری اسلامی (17 شهریور 1367): 5.
30ـ «امام حسن مجتبی( علیه السلام ) اسوه استقامت و پایداری». جمهوری اسلامی (15 شهریور 1371): 15.
31ـ «امام حسن مجتبی( علیه السلام ) بیدارگری بزرگ». صبح آزادگان (12 آذر 1362): 4.
32ـ «امام حسن مجتبی( علیه السلام ) قهرمان صبروبردباری برای حفظ و گسترش اسلام». جهاد روستا، سال 9،ش 249(نیمه اول مهر 1367): 8ـ9، 30.
33ـ «امام حسن مجتبی( علیه السلام ) قهرمان صلح و آزادی». ابرار(11 فروردین 1370): 1ـ2.
34ـ «امام مجتبی( علیه السلام ) در میدان جهاد». امید انقلاب، سال 4، ش 82 (26 خرداد 1363): 8 ـ11.
35ـ «امام مجتبی( علیه السلام ) گل خوشبوی پیامبر( صلی الله علیه و آله )». قدس (12 اردیبهشت 1368): 1، 8.
36ـ «امام مجتبی( علیه السلام )، مظلوم تاریخ». ماهنامه پاسدار اسلام، ش 129 (شهریور 1371): 8 ـ 9.
37ـ «امام مجتبی مظلوم در زندگی و مظلوم در تاریخ». منشور برادری، سال 4، ش 187(4 تیر 1362): 1ـ2.
38ـ «امام مجتبی و امام عسكری( علیه السلام )». ماهنامه پاسدار اسلام، ش 82 (مهر 1367): 7،19.
39ـ امیدوار، امید. امام حسن( علیه السلام ). قم: شفق، (بی تا). 32 ص.
40ـ امین، محسن. امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین علیهم السلام . تهران: سروش، 1373. 294 ص.
41ـ . امام حسن و امام حسین( علیه السلام ). ترجمه اداره كل تبلیغات و انتشارات ارشاد اسلامی. تهران: وزارت ارشاد اسلامی، 1374. 368 ص.
42ـ امین، محمد. «دیده دریاكنم از اشك». رسالت (25 مرداد 1372).
43 ـ انصاریان، حسین. امام حسن بن علی( علیه السلام ) را بشناسیم. (تهران: بی نا، 1357). 46 ص.
44ـ «اوضاع كوفه در دوران خلافت امام». اطلاعات (30 آبان 1363): 17.
45ـ «اولین سبط پیامبر». ماهنامه پاسدار اسلام، ش 30 (خرداد 1363): 52ـ53.
46ـ «ای آنكه در عزای تو هفت آسمان گریست». رسالت (16 شهریور 1370): 4.
 

ب ـ ت :
47ـ «بدرستی كه او بود راستگوی نبی». شاهد، ش 49 (آذر 1362): 4ـ5، 42،44.
48ـ «برقعی، علی اكبر. بامداد روشن: در اسرار واگذاری خلافت حضرت امام حسن( علیه السلام ) بمعاویه. (بی جا): حافظ، 1320. 197 ص.
49ـ بی آزار شیرازی، عبدالكریم. امام حسن( علیه السلام ). تهران: دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، 1375. 3 ج.
50ـ «28 صفر». خبر جنوب (20 آبان 1364): 1، 8.
51ـ «15 رمضان سالروز میلاد...». خبر جنوب (4 خرداد 1365): 8.
52ـ «پژوهش پیرامون صلح امام حسن( علیه السلام )». امید انقلاب، سال 4، ش 100 (4 اسفند 1363): 16ـ19.
53ـ پیشوائی، مهدی. «آیا امام مجتبی( علیه السلام ) همسران زیاد داشت؟». درسهایی از مكتب اسلام، سال 14، ش 1 (بهمن 1351): 39ـ42.
54ـ . «بررسی علل صلح امام حسن( علیه السلام )». درسهایی از مكتب اسلام، سال 14، ش 2 (اسفند 1351): 54 ـ 57.
55ـ . «چرا امام حسن تن به صلح درداد؟». درسهائی از مكتب اسلام، سال 14، ش 4 (اردیبهشت 1352): 47 ـ 50.
56ـ . «چرا امام حسن( علیه السلام ) صلح نمود و امام حسین( علیه السلام ) قیام كرد؟». درسهائی از مكتب اسلام، سال 15، ش 2 (بهمن 1352): 37 ـ 44.
57ـ . زندگانی امام حسن(7) پرچمدار صلح و آزادی. (قم): نسل جوان، 1353. 150 ص.
58ـ . «متن پیمان صلح». درسهائی از مكتب اسلام، سال 14، ش 8 (شهریور 1352): 61ـ65.
59ـ . «نقض پیمان صلح». درسهائی از مكتب اسلام، سال 14، ش 10 (آبان 1352): 55 ـ 59.
60ـ تلافی، علی اكبر. فضائل الحسن( علیه السلام ). تهران: نیك معارف، 1373. 56 ص.
61ـ تیمورزاده، كاوه. «امام مجتبی( علیه السلام ): مظهر مقاومت و بقای اسلام». اطلاعات (16 بهمن 1374).
 

ج ـ خ :
62ـ جعفریان، رسول. «اسوه های بشریت: امام حسن مجتبی( علیه السلام )». نور علم، سال 3، ش 26 (خرداد 1367): 74 ـ 99.
63ـ . حیات فكری و سیاسی امامان شیعه علیهم السلام . تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، مركز چاپ و نشر، 1372. 2 ج (ج1).
64ـ جمعیت اتحاد حسینی. پرتوی از چهره تابناك سبط المصطفی الحسن بن علی المجتبی سلام اللّه  علیه. (شیراز): 1366. 38 ص.
65ـ «جنگ از دیدگاه قرآن و حدیث». پیام انقلاب، سال 7، ش 165(14 تیر 1365): 24ـ26، 60. ش 166(28 تیر 1365): 38 ـ 41. ش 167 (11 مرداد 1365): 47 ـ 49. ش 169 (8 شهریور 1365): 24 ـ 26. ش 170(22 شهریور 1365): 40ـ42.
66ـ چاپچیان، حبیب(حسان). امام حسن مجتبی( علیه السلام ) پیشوای دوم. (تهران: مكتب الحسن ؛ انتشار، 1349). 146 ص.
67ـ «چراغ تابناك هدایت». شاهد، ش 63 (15 خرداد 1363): 18ـ19، 30ـ31، 39.
68ـ «چگونه صلح به امام حسن( علیه السلام ) تحمیل شد». پلیس انقلاب، سال 5، ش 57 (آبان 1365): 18ـ21.
69ـ «چگونه مردمی كه نوزادان دخترشان را از شرم زنده بگور می كردند...» جوانان امروز، ش 825 (22 آذر 1361): 6ـ7، 50.
70ـ حجتی، محمد(پریشان). «در خجسته میلاد امام حسن مجتبی( علیه السلام )». پیام انقلاب، سال 7، ش 162(3 خرداد 1365): 11،77.
71ـ «حسن بن علی( علیه السلام ) دومین ستاره پرفروغ آسمان ولایت». اقتصاد اسلامی، ش 5 (دی 1362): 22ـ23، 54ـ55.
72ـ حسین، طه. انقلاب بزرگ (علی( علیه السلام ) و دو فرزند بزرگوارش). ترجمه جعفر شهیدی، (احمد آرام). تهران: علی اكبر علمی، 1363. 2 ج (در یك مجلد).
73ـ . «صلح امام حسن( علیه السلام ) زمینه ساز نهضت عاشورا». اطلاعات هفتگی، ش 2265 (22ـ29 آبان 1363): 10.
74ـ حسینی شیرازی، محمد. بررسی كوتاهی از زندگانی امام حسن( علیه السلام ). ترجمه و تحقیق محمد باقر فالی. قم: كانون نشر اندیشه اسلامی، 1408 ق. 1367. 89 ص.
75ـ حضرت امام حسن( علیه السلام ). ترجمه ابراهیم زال. تهران: بیناد بعثت، 1371. 32 ص.
76ـ «حفظ مكتب اسلام در قیام به صلح». امید انقلاب، سال 6، ش 128 (27 اردیبهشت 1365): 4ـ5، 31.
77ـ حیدری، اصغر. «موضع امام حسین( علیه السلام ) در برابر صلح امام حسن( علیه السلام )». كیهان (25 مرداد 1372): 6.
78ـ خاتمی، احمد.«به مناسبت 28 صفر سالروز شهادت امام حسن( علیه السلام )». كیهان (4 شهریور 1371): 6. (5 شهریور 1371): 6.
79ـ «خجسته زاد روز امام مجتبی( علیه السلام ) بر امت اسلام فرخنده باد». خراسان (28 اسفند 1370): 1،11.
80ـ خلیلی، محمدعلی. زندگانی پنج تن آل كسا. تهران: اقبال، 1361. 416 ص.
81ـ خوش عمل، عباس.«حضرت امام حسن( علیه السلام ): تفسیر سوره كوثر». اطلاعات (6 بهمن 1375).
82ـ . «قطره ها،قطره ها فراز آیید:به مناسبت میلاد فرخنده امام حسن مجتبی( علیه السلام )». اطلاعات (9 اسفند 1372).
83ـ خوش نیت، حسن. «شهر اللّه  رمضان و میلاد امام حسن مجتبی( علیه السلام )». منشور برادری، دوره جدید، ش 284 (7 خرداد 1364): 1ـ2.
 

د ـ ز :
84ـ «در سوگ سبط اكبر رسول اللّه ( صلی الله علیه و آله )». امید انقلاب، سال 4، ش 93 (26 آبان 1363): 8ـ9.
85ـ «درسی از مكتب امام حسن مجتبی( علیه السلام )». جمهوری اسلامی (7 اسفند 1372): 12.
86ـ درك زهی، دین محمد. سیره الائمه الاربعه. زاهدان: كورین، 1370، 164 ص.
87ـ «در مكتب سه اسوه حسنه». جمهوری اسلامی (10 آبان 1365): 7.
88ـ «در نبرد شكیبائی و استقامت ورزید كه خداوند همراه پایندگان است». شاهد، ش 73 (1 آذر 1363): 6ـ9، 47.
89ـ «دو حادثه بزرگ». نقش قلم، ش 300 (19 آبان 1364): 1،4.
90ـ دولت آبادی.«خال رخسار حسن نقطه بسم اللّه  است». رسالت (7 اسفند 1372): 5، 11.
91ـ رحیمی، مهدی. حضرت امام حسن مجتبی( علیه السلام ). تهران: بنیاد بعثت، 1371. 91 ص.
92ـ ؛ عبداللّه  طاهرخانی. برگزیدگان: سیری كوتاه در زندگانی چهارده معصوم( علیهم السلام )، حضرت امام حسن( علیه السلام ). تهران: بنیاد بعثت، 1373. ج 4.
93ـ رسولی، هاشم. خلاصه ای از زندگینامه امام حسن( علیه السلام ). تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1375. 312 ص.
94ـ . خلاصه تاریخ اسلام. تلخیص محمد علی چنارانی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1373. ج 2.
95ـ . زندگانی امام حسن( علیه السلام ). تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1373. 496 ص.
96ـ . «ماجرای غم انگیز شهادت امام حسن مجتبی( علیه السلام )». اطلاعات (4 مرداد 1374).
97ـ رضا، محمد. الحسن و الحسین، سبطارسول اللّه . بیروت: دارالكتب العلمیه، 1395 ق. = 1975 م. 168 ص.
98ـ رضوی اردكانی، ابوفاضل. «امام حسن( علیه السلام ) مظلوم تاریخ». اطلاعات (10 آبان 1365): 6.
99ـ «روند بعثت پس از صلح تحمیلی». امید انقلاب، سال 6، ش 140 (10 آبان 1365): 5ـ7.
100ـ زمانی، علی. «امام حسن مجتبی( علیه السلام )». درسهائی از مكتب اسلام، سال 34، ش 12 (اسفند 1373): 50 ـ 53.
101ـ «زمینه های اجتماعی و شرایط تاریخی صلح امام حسن( علیه السلام )». اطلاعات (4 خرداد 1365): 2.
102ـ «زندگانی امام حسن مجتبی( علیه السلام )». پیام انقلاب، سال 4، ش 96 (7 آبان 1362): 36 ـ37.
 

س ـ ش :
103ـ سبحانی، جعفر. «گذری بر زندگانی امام حسن مجتبی( علیه السلام )». اطلاعات (7 اسفند 1372): 7.
104ـ سپهر، عباسقلی. ناسخ التواریخ، زندگانی حضرت امام حسن مجتبی( علیه السلام ). تهران: كتابفروشی اسلامیه، 1367.
105ـ سروش، عبدالكریم. «شرح نامه امیرالمومنین( علیه السلام ) به فرزندش امام حسن مجتبی( علیه السلام )». سلام، ش 532. ش 534.
106ـ سعید، حسن. مكتب امام حسن( علیه السلام ). تهران: كتابخانه مسجد جامع، 1365.64 ص.
107ـ سعیدی، عباس. ثوره الشیعه، عصر امام حسن( علیه السلام ). (تهران): بعثت، 1358 .80ص.
108ـ «سیری كوتاه در زندگی درخشان امام مجتبی( علیه السلام )». جانباز، ش 61 (بهمن 1373): 10.
109ـ شاكری، حسین. الحسن المجتبی( علیه السلام ): كتاب علمی، ادبی، تاریخ.... قم: نشر الهادی، 1415 ق. = 1373. 398 ص.
110ـ شاه محمدی، م. ع. سخنی كوتاه پیرامون شخصیت «امام مجتبی( علیه السلام )». (تهران: هیئت تعاونی مكتب اسلام، 1350). 36 ص.
111ـ شریفی اقدس، غلامرضا.«امام حسن مجتبی( علیه السلام )». كهكشان، سال 2، ش 16 (بهمن 1370): 66ـ67، 93.
112ـ شهابی، ر. «نگاهی به زندگانی حضرت امام حسن مجتبی( علیه السلام ): ماییم حزب اللّه  كه پیروزیم». زن روز، ش 1565 (30 تیر 1375): 16 ـ 17.
113ـ شیرازی، حسن. كلمة الامام الحسن( علیه السلام ): سخنان امام حسن( علیه السلام ). ترجمه علیرضا میرزا محمد. تهران: نور، 1358. 256 ص.
114ـ شیرازی، رضا. قهرمان دو میدان: داستان زندگی امام حسن( علیه السلام ). تهران: پیام آزادی، 1374، 160 ص.
 

ص ـ گ :
115ـ الصافی، عبدالرضا. بلاغه الامام الحسن( علیه السلام ): خطب، رسائل، كلمات. صحها و فهرستها جعفر عباس الحائری. قم: شكوری، 1373. 160 ص.
116ـ صافی، لطف اللّه . سبط المصطفی( علیهم السلام ): در مدح و منقبت حضرت امام حسن مجتبی( علیه السلام ). تهران: موسسه نشر و تبلیغ، 1365. 12 ص.
117ـ صالحی، عباس.«مكتب و مصلحت ـ واقع نگری و مصلحت بینی در زندگانی امام حسن وامام حسین». حوزه، سال 11 ، ش 62(خرداد و تیر 1373): 128 ـ 162.
118ـ «صلح امام حسن، زمینه ساز قیام سرخ عاشورا». جمهوری اسلامی (13 خرداد 1364): 10. (14 خرداد 1364): 8.
119ـ «صلح امام حسن( علیه السلام )». ابرار (16 شهریور 1370): 2.
120ـ «صلح امام حسن( علیه السلام )». اطلاعات (16 بهمن 1374).
121ـ «صلح امام حسن( علیه السلام ) راهگشای انقلاب كربلا». اطلاعات (14خرداد1364):20.
122ـ «صلح امام حسن( علیه السلام ) سلاحی برتر در پیكار با معاویه». اطلاعات هفتگی، ش 2193 (23ـ30 خرداد 1363): 2، 52.
123ـ «صلح امام حسن مجتبی( علیه السلام )». ماهنامه پاسدار اسلام، سال 4، ش 42 (خرداد 1364): 20 ـ 23، 52ـ53.
124ـ «صلح، چرا؟». خراسان (9 اسفند 1372): 5.
125ـ «صلح یا آتش بس موقت؟». صبح آزادگان (14 خرداد 1364): 5.
126ـ عاملی، جعفر مرتضی. تحلیلی از زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی( علیه السلام ): در عهد رسول خدا (ص)، خلفای ثلاثه. ترجمه محمد سپهری. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1369. 246 ص.
127ـ «عشق و علاقه متقابل پیامبر ( صلی الله علیه و آله )، و امام حسن( علیه السلام )». شاهد، ش 231 (اسفند 1372، فروردین 1373): 10 ـ 12.
128ـ عطاردی قوچانی، عزیزاللّه . مسندالامام المجتبی ابی محمدالحسن بن علی( علیهما السلام ). (تهران): عطارد، 1373. 802 ص.
129ـ علی ابن ابیطالب( علیه السلام ). فرزندم چنین باش: ترجمه نامه سی و یكم نهج البلاغه. ترجمه جمال الدین دین پرور. تهران: بنیاد نهج البلاغه، 1372. 52 ص.
130ـ عمادزاده، حسین. زندگانی امام حسن مجتبی( علیه السلام ). تهران: اسوه، 1372. 622 ص.
131ـ . زندگانی حضرت مجتبی، ابو محمد الزكی حسن بن علی بن ابیطالب سبط الاكبر( علیه السلام ). تهران: شركت سهامی طبع كتاب، 1337. 400 ص.
132ـ فاضل، جواد. معصومین چهارده گانه: معصوم چهارم حسن بن علی( علیه السلام ). تهران: علمی، 1362. ج 2.
133ـ فاضل ورسی، خادم حسین. سیاسه السبطین، یا، صلح امام مجتبی و قیام سیدالشهداء. (بی جا): مؤلف، 1369. 400 ص.
134ـ فضل اللّه ، محمدجواد. صلح الامام الحسن: اسبابه نتائجه. قم: دارالمثقف المسلم، (1363). 256 ص.
135ـ فولاد زاده، عبدالامیر. حضرت امام حسن مجتبی( علیه السلام ). تهران: اعلمی، (1359). 35 ص.
136ـ قاسمی، صدیقه. «صلح امام حسن( علیه السلام )».مسجد، سال 2، ش 12 (بهمن واسفند 1372): 36ـ39.
137ـ قاضی زاهدی گلپایگانی، علی. زندگانی چهارده معصوم( علیه السلام )، با تتمه القصص معصوم چهارم و پنجم. با تصحیح و پاورقی محمد نصرالهی. مشهد: جعفری، (1350). 235 ص.
138ـ قائمی، علی. در مكتب كریم اهل بیت امام حسن مجتبی( علیه السلام ). تهران: امیری، 1374. 464 ص.
139ـ «قرآن و عترت دو میراث گرانبهای رسول اللّه  ( صلی الله علیه و آله ). جمهوری اسلامی (20 آبان 1364): 8.
140ـ القرشی، باقر شریف. حیاة الامام الحسن بن علی. ویرایش 2. النجف: مطبعه الاداب، 1384 ق. 2 ج.
141ـ . زندگانی حسن بن علی( علیه السلام ). ترجمه فخرالدین حجازی. تهران: بعثت ؛ انتشار، 1353. ج.
142ـ قلعجی، عبدالمعطی امین. خاندان وحی در احادیث اهل سنت. انتخاب و ترجمه صادق آئینه وند. تهران: امیر كبیر، 1362. 87 ص.
143ـ كثیری، حمید. «امام حسن مجتبی( علیه السلام ) مولود صبر و استقامت». كیهان (7 اسفند 1372): 16.
144ـ كشاورز، م. «در رحلت پیامبری كه رسول رحمت بود و توبه» كیهان (20 آبان 1364): 2.
145ـ كمپانی، فضل اللّه . حسن( علیه السلام ) كیست؟: بحث و تحلیل در پیرامون مساله صلح. تهران: فراهانی، (1362). 315 ص.
146ـ «گذری كوتاه بر زندگی امام مجتبی». قدس (16 مهر 1367): 6.
147ـ گلپایگانی، محمدرضا. الامام الحسن بن علی( علیه السلام ). تهران: البلاغ، 1371. 76 ص.
148ـ گلی زواره، غلامرضا.«صلح امام حسن» (پرشكوهترین نرمش قهرمانانه تاریخ). ماهنامه پاسدار اسلام، ش 164 (مرداد 1374): 32 ـ35 ؛ ش 165(شهریور 1374): 37 ـ 41.
 

م :
149ـ مازندرانی حایری، محمد مهدی. معالی السبطین فی احوال السبطین الامامین الحسن و الحسین. قم: شریف الرضی، 1368. 2 ج (در یك مجلد).
150ـ متاجی، كمال. «امام حسن( علیه السلام ) اسوه كمال و برتری جاودانه». جمهوری اسلامی (4 خرداد 1365): 7.
151ـ محمدی، ایرج.«آرزوی بهشت دارم». اطلاعات هفتگی، ش 2306(19 شهریور ـ 2 مهر 1365): 52ـ53.
152ـ محمدی، رضا. امام حسن مجتبی( علیه السلام ) مظلوم تاریخ. قم ؛ صحفی، 1372. 148 ص.
153ـ محمدی ارغنده پور، كریم. «تجلی رای مردم در صلح امام حسن( علیه السلام )». سلام (25 مرداد 1372).
154ـ محمدی اشتهاردی، محمد. نگاهی بر زندگی امام حسن( علیه السلام ). تهران: مطهر، 1373. 136 ص.
155ـ . نگاهی به حلم امام حسن( علیه السلام )». كیهان (22 فروردین 1369): 18.
156ـ مدرسی، محمد تقی. الامام الحسن( علیه السلام ) قدوة و اسوة. (بی جا): مكتب العلامه المدرسی، 1406 ق. = 1365. 96 ص.
157ـ . زندگی و سیمای امام حسن مجتبی( علیه السلام ). ترجمه محمد صادق شریعت. تهران: موسسه فرهنگی انصارالحسین( علیه السلام )، 1372. 78 ص.
158ـ مراد حاصل، امیر مهدی. داستان زندگی امام حسن( علیه السلام ).تهران ؛ پیام نور 1374. 32 ص.
159ـ مصری، محمدرضا. حسن و حسین یا جگرگوشگان رسول اكرم. ترجمه و تفصیل و پاورقیها محمد واصف. (بی جا: بی نا)، 1343. 206 ص.
160ـ مصطفوی، حسن. الامام المجتبی ابومحمدالحسن بن علی علیهم السلام ، حیاته، مقاماته، خلافته، حلمه، جریان صلحه ... . قم: مكتبه المصطفوی ؛ نشر الكتاب، 1362. 260 ص.
161ـ مطهری، احمد. زمامداری امام مجتبی( علیه السلام ). قم ؛ دارالكتاب، (1363). 254.
162ـ مطهری، مرتضی. سیری در سیره ائمه اطهار( علیه السلام ). تهران: صدرا، 1372. 316 ص.
163ـ مظفری نژاد، حسین. «سیاست، جنگ، صلح». سلام (16 شهریور 1370): 2.
164ـ مظلومی، رجبعلی. صلح امام حسن( علیه السلام ). تهران: بنیاد بعثت ؛ موسسه اهل بیت، 1361. 44 ص.
165ـ . گناهی بی لذت، چرا؟. تهران: جهان آرا، 1354. 56 ص.
166ـ معادیخواه، عبدالمجید.«وصیت علی ابن ابیطالب به فرزندش امام حسن( علیه السلام )». مرزداران، سال 1، ش 8 (15 فروردین 1362): 46 ـ 49. ش 9 (15 اردیبهشت 1362): 38ـ39، 64. ش 12(15 مرداد 1362): 36 ـ 37. ش 13 (15 شهریور 1362): 34 ـ 35.
167ـ مقیمی، محمد. فلسفه صلح دومین پیشوای شیعه حضرت امام حسن مجتبی( علیه السلام ) و شرح زندگانی آن حضرت. تهران: معراجی، (1358). 469 ص.
168ـ . نقش صلح امام در سرنوشت انقلاب. تهران: سعدی، (1357). 241 ص.
169ـ موسسه اصول دین. حضرت امام حسن( علیه السلام ) پیشوای دوم. قم: 1358. 24 ص.
170ـ موسسه در راه حق. الامام الثانی الامام الحسن( علیه السلام ). قم: 1367. 24 ص.
171ـ . پیشوای دوم: حضرت امام حسن( علیه السلام ). قم: (1361). 28 ص.
172ـ موسوی، عبدالواحد. «صلح امام حسن( علیه السلام ): ریشه ها و پیامدها». سلام (8 اسفند 1372): 9.
173ـ موسوی كاشانی، محمد حسن. برامام حسن و امام حسین( علیه السلام ) چه گذشت؟. (بی جا): محمد حسن موسوی كاشانی، 1373. 240 ص.
174ـ مهدوی.«مولود مسعود رمضان». سروش، سال 5، ش 197 (4 تیر 1362): 36 ـ 37.
175ـ «میراث فرهنگی امام حسن مجتبی( علیه السلام )». جمهوری اسلامی (12 آذر 1362): 9.
176ـ میردامادی، حسن. «امام حسن( علیه السلام )، صلح... و نه سازش». جمهوری اسلامی (19 مرداد 1375).
177ـ میرزا محمد، علیرضا. «تحلیلی از صلح امام حسن( علیه السلام )». مجله تحقیقات تاریخی، سال 1، ش 2 (پاییز 1368): 201 ـ 224.
178ـ «میلاد فاتح صلح». ابرار (2 اردیبهشت 1368): 1، 8.
 

ن ـ ی :
179ـ نجفی، محمد جواد. سرگذشت حضرت امام حسن مجتبی( علیه السلام ). تهران: اسلامیه، 1370. 240 ص.
180ـ «نكاتی خواندنی از زندگانی امام حسن( علیه السلام )». اطلاعات هفتگی، ش 2123 (15ـ22 دی 1361): 36 ـ 37، 44.
181ـ «نگاهی به سیره امام مجتبی( علیه السلام )». ماهنامه پاسدار اسلام، سال 7، ش 77 (اردیبهشت 1367): 8 ـ 9.
182ـ «نگرشی بر حركت امام حسن مجتبی( علیه السلام )». قدس (16 شهریور 1370): 3.
183ـ «نگرشی كوتاه بر صلح امام حسن( علیه السلام )». كار و كارگر (16 شهریور 1370): 9.
184ـ وجدانی، حسین. زندگانی امام حسن بن علی( علیه السلام ). تهران: قدس رضوی، 1354. 234 ص.
185ـ هدایتخواه، ستار. «تحلیلی بر صلح تحمیلی امام حسن( علیه السلام )». زائر، ش 8 (مرداد 1372): 12ـ17.
186ـ «همراه بانسیم سحر، تهنیتی برای میلاد امام حسن( علیه السلام )». خراسان (4 خرداد 1365): 1ـ2.
187ـ هوشی سادات، هاشم. «سالروز میلاد امام حسن مجتبی( علیه السلام )». اطلاعات هفتگی، ش 2384 (7ـ14 اردیبهشت 1367): 3.
188ـ «یادی از سرور مردان». فروغ آنادی(5 خرداد 1365): 1، 3.
 

فهرست نام اشخاص
آ :
آرام، احمد72
آل یاسین، راضی4،3،2،1
آیت اللهی، مهدی5
آئینه وند، صادق142
الف :
ابن اعثم كوفی6
ابن عساكر، علی بن الحسن7
ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین8
اختر، حسن9
ادیب، عادل10
ارفع، كاظم12
استادی، رضا13
اشرف سمنانی، غلامرضا16
امیدوار، امید39
امین، محسن41،40
امین، محمد42
انصاریان، حسین43
ب :
برقعی، علی اكبر48
بی آزار شیرازی، عبدالكریم49
پ :
پیشوایی، مهدی59،58،57،56،55،54،53
ت :
تلافی، علی اكبر60
تیمور زاده، كاوه61
ج :
جعفریان، رسول63،62
چ :
چایچیان، حبیب(حسان)66
چنارانی، محمدعلی94
ح :
الحائری، جعفر عباس115
حجازی، فخرالدین141
حجتی، محمد(پریشان)70
حسین، طه73،72
حسینی شیرازی، محمد74
حیدری، اصغر77
خ :
خاتمی، احمد78
خامنه ای، علی4،3،1
خلیلی، محمدعلی80
خوش عمل، عباس82،81
خوش نیت، حسن83
د :
درك زهی، دین محمد86
دولت آبادی90
دین پرور، جمال الدین129
ر :
رحیمی، مهدی92،91
رسولی، هاشم96، 95، 94، 93
رضا، محمد97
رضوی اردكانی، ابوفاضل98
ز :
زال، ابراهیم75
زمانی، علی100
س :
سبحانی، جعفر103
سپهر، عباسقلی104
سپهری، محمد126
سروش، عبدالكریم105
سعید، حسن106
سعیدی، عباس107
ش :
شاكری، حسین109
شاه محمدی، م.ع110
شریعت، محمدصادق157
شریفی اقدس، غلامرضا111
شهابی، ر112
شهسواری، شیرین4
شهیدی، جعفر72
شیرازی، حسن113
شیرازی، رضا114
ص :
الصافی، عبدالرضا115
صافی، لطف اللّه 116
صالحی، عباس117
ط :
طاهر خانی، عبداللّه 92
ع :
عاملی، جعفر مرتضی126
عطاردی قوچانی، عزیزاللّه 128
علی ابن ابیطالب( علیه السلام )129
عمادزاده، حسین131،130
ف :
فاضل، جواد132
فاضل ورسی، خادم حسین133
فالی، محمد باقر74
فضل اللّه ، محمد جواد134
فولاد زاده، عبدالامیر135
ق :
قاسمی، صدیقه136
قاضی زاهدی گلپایگانی، علی137
قائمی، علی138
القرشی، باقر شریف141،140
قلعجی، عبدالمعطی امین142
ك :
كثیری، حمید143
كشاورز، م144
كمپانی، فضل اللّه 145
گ :
گلی زواره، غلامرضا148
گلپایگانی، محمدرضا147
م :
مازندرانی حایری،محمدمهدی149
متاجی، كمال150
محمدی، ایرج152
محمدی، رضا152
محمدی، رضا152
محمدی اشتهاردی،محمد155،154
المحمودی، محمدباقر7
مدرسی، محمدتقی157،156
مراد حاصل، امیر مهدی158
مستوفی هروی، محمد بن احمد6
مصری، محمدرضا159
مصطفوی، حسن160
مطهری، احمد162
مطهری، مرتضی162
مظفری نژاد، حسین163
مظلومی، رجبعلی165،164
معادیخواه، عبدالمجید166
مقیمی، محمد168،167
موسوی، عبدالواحد172
موسوی كاشانی، محمد حسن173
مهدوی174
میردامادی، حسن176
میرزامحمد، علیرضا177،113
ن :
نجفی، محمد جواد179
نصرالهی، محمد137
و :
واصف، محمد159
وجدانی، حسین184
هـ :
هدایتخواه، ستار185
هوشی سادات، هاشم187
 

فهــرست عنـوان
الف: كتـابهـا

الف :

الامام الثانی الامام الحسن( علیه السلام )170
الامام الحسن بن علی( علیه السلام )147
الامام الحسن( علیه السلام ) قدوة و اسوة156
الامام الحسن( علیه السلام )5
الامام المجتبی ابو محمد الحسن بن علی( علیه السلام )، حیاته، مقاماته...160
امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین( علیهم السلام )40
امام حسن بن علی( علیه السلام ) را بشناسیم43
امام حسن( علیه السلام )49،39
امام حسن مجتبی( علیه السلام ) پیشوای دوم66
امام حسن مجتبی( علیه السلام ) مظلوم تاریخ152
امام حسن و امام حسین( علیه السلام )41
انقلاب بزرگ (علی( علیه السلام ) و دو فرزند بزرگوارش)72
 

ب :
بامداد روشن: در اسرار واگذاری خلافت حضرت امام حسن( علیه السلام ) به معاویه48
بحثی درباره صلح امام حسن( علیه السلام )16
بر امام حسن و امام حسین( علیه السلام ) چه گذشت؟173
بررسی كوتاهی از زندگانی امام حسن( علیه السلام )74
برگزیدگان: سیری كوتاه در زندگانی چهارده معصوم( علیهم السلام )، حضرت امام حسن( علیه السلام )92
بلاغه الامام الحسن( علیه السلام )؛ خطب، رسائل، كلمات116
 

پ :
پرتوی از چهره تابناك سبط المصطفی الحسن بن علی المجتبی( علیه السلام )64
پیشوای دوم: حضرت امام حسن( علیه السلام )171
 

ت :
(التاریخ الكبیر) ترجمه الامام الحسن من تاریخ مدینه دمشق7
تحلیلی از زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی( علیه السلام )...126
 

ث :
ثوره الشیعه، عصر امام حسن( علیه السلام )107
 

ح :
الحسن المجتبی( علیه السلام )...109
حسن( علیه السلام ) كیست؟ بحث و تحلیل در پیرامون مسأله صلح145
الحسن و الحسین، سبطا رسول اللّه 97
حسن و حسین یا جگر گوشگان رسول اكرم159
حضرات حسینین( علیهما السلام )9
حضرت امام حسن( علیه السلام )75
حضرت امام حسن( علیه السلام ) پیشوای دوم169
حضرت امام حسن مجتبی( علیه السلام )135
حضرت امام حسن مجتبی( علیه السلام )91
حیاة الامام الحسن بن علی140
حیات فكری و سیاسی امامان و شیعه( علیهم السلام )63
 

خ :
خاندان وحی در احادیث اهل سنت142
خلاصه ای از زندگینامه امام حسن( علیه السلام )93
خلاصه تاریخ اسلام94
 

د :
داستان زندگی امام حسن( علیه السلام )
در مكتب كریم اهل بیت
امام حسن مجتبی( علیه السلام )138
 

ز :
زمامداری امام مجتبی( علیه السلام )161
زندگانی امام حسن بن علی( علیهما السلام )184
زندگانی امام حسن( علیه السلام )95
زندگانی امام حسن( علیه السلام ) پرچمدار صلح و آزادی57
زندگانی امام حسن مجتبی( علیه السلام )130
زندگانی پنج تن آل كسا80
زندگانی چهارده معصوم( علیهم السلام ) یاتتم القصص معصوم چهارم و پنجم137
زندگانی حسن بن علی( علیه السلام )141
زندگانی حضرت مجتبی...131
زندگی و سیمای امام حسن مجتبی( علیه السلام )157
 

س :
سبط المصطفی( علیهم السلام ) در مدح و منقبت حضرت امام حسن مجتبی( علیه السلام )115
سخنی كوتاه پیرامون شخصیت «امام مجتبی( علیه السلام )»110
سرگذشت حضرت امام حسن مجتبی( علیه السلام )179
سیاسه السبطین، یا، صلح امام مجتبی و قیام سیدالشهداء133
سیره الائمه الاربعه86
سیره عملی اهلبیت( علیه السلام )، حضرت امام حسن مجتبی( علیه السلام )12
سیری در سیره ائمه اطهار( علیه السلام )162
 

ص :
صلح الامام الحسن: اسبابه نتائجه134
صلح الحسن2
صلح امام حسن پرشكوه تریننرمش قهرمانانه تاریخ4،3
صلح امام حسن( علیه السلام )164
 

ف :
فرزندم چنین باش: ترجمه نامه سی و یكم نهج البلاغه129
فضائل الحسن( علیه السلام )60
فلسفه صلح دومین پیشوای شیعه حضرت امام حسن مجتبی( علیه السلام )...167
 

ق :
قهرمان دو میدان: داستان زندگی امام حسن( علیه السلام )114
قیام امام حسن( علیه السلام )...6
 

ك :
كلمة الامام الحسن( علیه السلام ): سخنان
امام حسن( علیه السلام )113
 

گ :
گناهی بی لذت، چرا؟165
 

م :
مسندالامام المجتبی ابی محمد الحسن بن علی( علیهما السلام )128
معالی السبطین فی احوال السبطین الامامین الحسن و الحسین149
معصومین چهارده گانه: معصوم چهارم حسن بن علی( علیه السلام )132
مقتل الحسن و الحسین( علیهما السلام ) مكتب امام حسن( علیه السلام )106
مكتب امام حسن( علیه السلام )106
 

ن :
ناسخ التواریخ، زندگانی حضرت امام حسن مجتبی( علیه السلام )104
نقش صلح امام در سرنوشت انقلاب168
نگاهی بر زندگی امام حسن( علیه السلام )154
 

ب: مقالات
آ :
آرزوی بهشت دارم151
آیا امام مجتبی( علیه السلام ) همسران زیادی داشت؟53
 

الف :
ارزشهای اخلاقی در حیات امام حسن مجتبی( علیه السلام )11
استراتژی تدبیر و حلم حسنی رسوا كننده حاكمیت پلید اموی14
اسوه صبر و مقاومت15
اسوه های بشریت: امام حسن مجتبی( علیه السلام )62
امام حسن17
امام حسن بن علی( علیه السلام )10
امام حسن( علیه السلام )اسوه كمال و برتری جاودانه150
امام حسن( علیه السلام )، برگزیده زمان18
امام حسن مجتبی( علیه السلام ) قهرمان صبر و بردباری برای حفظ و گسترش اسلام32
امام حسن مجتبی( علیه السلام ) قهرمان صلح و آزادی33
امام حسن( علیه السلام ): تندیس مظلومیت19
امام حسن( علیه السلام ) حتی در زمان حیات با عدم شناخت شخصیتش از جانب دوستان مواجه بود20
امام حسن مجتبی( علیه السلام ) مولود صبر و استقامت143
امام مجتبی( علیه السلام )در میدان جهاد34
امام مجتبی( علیه السلام ) گل خوشبوی پیامبر( صلی الله علیه و آله وسلم )35
امام مجتبی( علیه السلام )13
امام مجتبی( علیه السلام )، مظلوم تاریخ36
امام مجتبی( علیه السلام ): مظهر مقاومت و بقای اسلام61
امام مجتبی مظلوم در زندگی و مظلوم در تاریخ37
امام مجتبی و امام عسگری( علیه السلام )38
اوضاع كوفه در دوران خلافت امام44
اولین سبط پیامبر45
ای آن كه در عزای تو هفت آسمان گریست46
امام حسن( علیه السلام ) در صلح خویش هم، امام است21
امام حسن( علیه السلام ) ـ صلح...و نه سازش176
امام حسن( علیه السلام ) فرزند شجاع دین و یار فداكار علی( علیه السلام )22
امام حسن( علیه السلام ) مظهر كمالات الهی24،23
امام حسن( علیه السلام ) مجاهد سنگر صبر و تبلور و جهاد25
امام حسن( علیه السلام ) مصلح بزرگ تاریخ اسلام26
امام حسن( علیه السلام ) مظلوم تاریخ98
امام حسن( علیه السلام ) مظهر بزرگی و عظمت27
امام حسن( علیه السلام ) و رعایت مصلحت دین28
امام حسن مجتبی پاسدار ارزشهای الهی29
امام حسن مجتبی( علیه السلام )111،100
امام حسن مجتبی( علیه السلام ) اسوه استقامت و پایداری30
امام حسن مجتبی( علیه السلام ) بیدارگری بزرگ31
 

ب :
بدرستی كه او بود راستگوی نبی47
بررسی علل صلح امام حسن( علیه السلام )54
به مناسبت 28 صفر سالروز شهادت امام حسن( علیه السلام )78
28 صفر50
 

پ :
15 رمضان سالروز میلاد...51
پژوهشی پیرامون صلح امام مجتبی( علیه السلام )52
 

ت :
تجلی رای مردم در صلح امام حسن( علیه السلام )153
تحلیلی از صلح امام حسن( علیه السلام )177
تحلیلی بر صلح امام حسن( علیه السلام )185
 

ج :
جنگ از دیدگاه قرآن و حدیث65
 

چ :
چرا امام حسن تن به صلح در داد؟55
چرا امام حسن( علیه السلام ) صلح نمود و امام حسین( علیه السلام ) قیام كرد؟56
چراغ تابناك هدایت67
چگونه صلح به امام حسن( علیه السلام ) تحمیل شد68
چگونه مردمی كه نوزادان دخترشان را از شرم زنده به گور می كردند...69
 

ح :
حسن بن علی( علیه السلام ) دومین ستاره پرفروغ آسمان ولایت71
الحسن و الحسین، سبطا رسول اللّه 97
حضرت امام حسن( علیه السلام ): تفسیر سوره كوثر81
حفظ مكتب اسلام در قیام به صلح76
 

خ :
خال رخسار حسن نقطه بسم اللّه  است90
خجسته زاد روز امام مجتبی( علیه السلام ) بر امت اسلام فرخنده باد79
 

د :
در خجسته میلاد امام حسن مجتبی( علیه السلام ) 70
در رحلت پیامبری كه رسول رحمت بود و توبه144
در سوگ سبط اكبر رسول اللّه ( صلی الله علیه و آله )84
درسی از مكتب امام حسن مجتبی( علیه السلام )85
در مكتب سه اسوه حسنه87
در نبرد و شكیبایی و استقامت ورزید88
دو حادثه بزرگ89
دیده دریا كنم از اشك42
 

ر :
روند بعثت پس از صلح تحمیلی99
ریشه های تاریخی صلح امام حسن( علیه السلام )1
 

ز :
زمینه های اجتماعی و شرایط تاریخی صلح امام حسن( علیه السلام )101
زندگانی امام حسن مجتبی( علیه السلام )102
 

س :
سالروز میلاد امام حسن مجتبی( علیه السلام )187
سیاست، جنگ، صلح163
سیری كوتاه در زندگی درخشان امام مجتبی( علیه السلام )108
 

ش :
شرح نامه امیرالمؤمنین( علیه السلام ) به فرزندش امام حسن مجتبی( علیه السلام )83
شهراللّه  رمضان و میلاد امام حسن مجتبی( علیه السلام )83
 

ص :
صلح امام حسن پرشكوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ148
صلح امام حسن، زمینه ساز قیام سرخ عاشورا118
صلح امام حسن( علیه السلام )136،120،119
صلح امام حسن( علیه السلام ) راهگشای كربلا121
صلح امام حسن( علیه السلام ): ریشه ها و پیامدها172
صلح امام حسن( علیه السلام ) زمینه ساز نهضت عاشورا73
صلح امام حسن، سلاحی برتر در پیكار با معاویه122
صلح امام حسن مجتبی( علیه السلام )123
صلح، چرا؟124
صلح یا آتش بس موقت؟125
 

ع :
عشق و علاقه متقابل پیامبر( صلی الله علیه و آله )، و امام حسن( علیه السلام )127
 

ق :
قرآن و عترت دو میراث گرانبهای رسول اللّه ( صلی الله علیه و آله )139
قطره ها، قطره ها فراز آیید: به مناسبت میلاد فرخنده امام حسن مجتبی( علیه السلام )82
 

گ :
گذری بر زندگانی امام حسن مجتبی( علیه السلام )103
گذری كوتاه بر زندگانی امام مجتبی( علیه السلام )146
 

م :
ماجرای غم انگیز شهادت امام حسن مجتبی( علیه السلام )96
متن پیمان صلح58
مكتب و مصلحت ـ واقع نگری و مصلحت بینی در زندگانی امام حسن و امام حسین( علیهما السلام )117
موضع امام حسین( علیه السلام ) در برابر صلح امام حسن( علیه السلام ) مولود مسعود رمضان174
میراث فرهنگی امام حسن مجتبی( علیه السلام )175
میلاد فاتح صلح178
 

ن :
نقض پیمان صلح59
نكاتی خواندنی از زندگی امام حسن( علیه السلام )180
نگاهی به حلم امام حسن( علیه السلام )155
نگاهی به زندگانی حضرت امام حسن مجتبی( علیه السلام )112
نگاهی به سیره امام مجتبی( علیه السلام )181
نگرشی بر حركت امام حسن مجتبی( علیه السلام )182
نگرشی كوتاه بر صلح امام حسن( علیه السلام )183
 

و :
وصیت علی ابن ابیطالب به فرزندش امام حسن( علیه السلام )166
 

هـ :
همراه با نسیم سحر، تهنیتی برای میلاد امام حسن( علیه السلام )186
 

ی :
یادی از سرور مردان188

 

دانلود گزارش

منبع : فصلنامه مصباح، شماره 24

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن