پنج شنبه, 13 ارديبهشت 1397 ساعت 12:17
خواندن 217 دفعه

آیت الله علیدوست: پژوهش های حدیثی نیازمند نگاه های آسیب شناسانه است

عضو جامعه مدرسین حوزه در همایش واکاوی میراث حدیثی شیعه:
پژوهش های حدیثی نیازمند نگاه های آسیب شناسانه است
 رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه بر لزوم توجه به نگاه آسیب شناسانه در پژوهش های حدیثی تاکید کرد.
 آیت الله ابوالقاسم علیدوست  در همایش واکاوی میراث حدیثی شیعه که در مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) در قم برگزار شدگفت: معتقد هستیم که احادیث اهل بیت(علیهم السلام)  از جمله شخص پیامبر(ص)، دارای مخاطبان فرادینی است.

وی افزود: اگر به صحیفه سجادیه ونهج البلاغه شریف و دعای کمیل و... را می توانیم به دست هر انسانی که به معبودی معتقد است عرضه کرد؛ معارف اهل بیت(علیهم السلام) ترجمان قرآن کریم است و همان ظرفیتی که در قرآن وجود دارد، در روایات اهل بیت(علیهم السلام) نبوت نیز وجود دارد.

رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه بیان کرد: بهترین و مهمترین ابزار حکومت مهدوی، پس از قرآن کریم، روایات اهل بیت نبوت است و در جای خود نیز ثابت شده است که بین روایات اهل بیت(علیهم السلام) و قرآن کریم رابطه دوسویه است.

استادحوزه علمیه قم اظهارکرد: یعنی اینگونه نیست که تنها روایات مفسر قرآن باشند، بلکه در بخش های زیادی، قرآن مفسر روایات اهل بیت(علیهم السلام) است؛ متفکران و محققان باید رابطه یک سویه را به دو سویه تغییر دید دهند.

وی گفت: این ظرفیت از همان روزهای آغازین رحلت پیامبر و کمی قبل از آن، دچار آسیب شد؛ از جمله این آسیب ها، اندیشه و توهم کافی انگاری قرآن بود؛ این شعار حسبنا کتاب الله نه فقط در زمان پیامبر(ص)، بلکه حتی در همین الان هم در برخی از تفکرات دیده می شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهارکرد:آسیب دوم، ضعیف انگاشتن افراطی و ناموجه اخباری است که در اختیار داریم از حیث سند و یا راه های دست یابی به احادیث اهل بیت(علیهم السلام)؛ منکر روایات ضعیف نیستیم، ولی اینکه بخش عظیمی از روایات به نام مجوسیات، مسیحیات و اسرائیلیات کنار گذاشته شود، آسیب دیگری بود که لطمه خود را تا جایی که کتب معتبری چون اصول کافی را می گویند ضعیف است وصل شد.

آیت الله علیدوست گفت: آسیب سوم نقطه مقابل بود که همان افراط ناموجه از اخذ اخبار در کنار عقل و قرآن و روایات است که در یک نظام هرمی در طول هم بود؛ اینکه اجتهاد در اخذ به اخبار کنار رفت و به خود سند اکتفا شد نیز از دیگر آسیب های این حوزه است.

استاد حوزه علمیه قم با ذکر این مطلب که ما ماموریم که روایات اهل بیت(علیهم السلام) را در کنار عقلی که در روایات آمده است و قرآن و روایات قراردهیم، بیان کرد: آسیب چهارم آن بود که برخی از اخباری ها پنجه تعرض به صورت دیگران افکندند که اثرش را روی اخبار گذاشت و اثرهای گرانسنگ اخباریون بزرگ را نیز دچار خسارت کرده است.

وی گفت: اندیشه تخته بند کردن روایات به زمان و مکان خاص آسیب دیگری است که در این عرصه مطرح است؛ یعنی اینکه عنوان می شود که این روایات مشمول مرور زمان شده است؛ در اینجا باید فرازمان بودن و فرامکان بودن روایات اثبات شود.

عضو جامعه مدرسین اظهارکرد: آسیب ششم هم برخی از تصورات بی بنیان و نقل به معنا است؛ در روایات بیان شده است،  اصل مراقبت و کنترل روایات توسط تراث مکتوب شده نیز وجود دارد و این مطلب را از نقل به معنا خارج کرده و به نقل به الفاظ رسیده؛ برخی از تصورات بی بنیان باعث شد این توهم ایجاد شود.

وی اظهارکرد: نگاه های خاص به تراث اهل بیت(علیهم السلام) آسیب دیگر در این عرصه است؛ از جمله انگیزه های سیاسی و اعتقادی و فرقه ای باعث می شد که برخی از روایات اهل بیت(علیهم السلام) پررنگ و برخی دیگر نیز نادیده گرفته شود؛ متفکران باید با روشی که در فقه انجام می دهند در خدمت اخبار قرار گیرند و از اخبار نیز استفاده کنند.

منبع: خبرگزاری حوزه.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن