یکشنبه, 26 شهریور 1396 ساعت 09:48
خواندن 590 دفعه

معرفی کتاب نگاهی به آیه ولایت

عنوان: نگاهی به آیه ولایت
نویسنده: آیت الله سید علی حسینی میلانی
ناشر: الحقایق.

چکیده: یکی از آیاتی که برای اثبات امامت و ولایت امیر المؤمنین علیه السلام بدان استدلال می شود آیۀ ولایت (انما وليّكم اللّه ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزّكاة وهم راكعون) است.
آیت الله سید علی حسینی میلانی در کتاب نگاهی به آیۀ ولایت دربارۀ چگونگی استدلال به این آیه سخن گفته و مباحث پیرامون آن را در سه بخش تنظیم کرده است . در بخش اول به شأن نزول آیه ولایت اشاره کرده و اتفاق نظر مفسّران اهل سنت را در شأن نزول آیه ولایت دربارۀ امیر المؤمنین علیه السلام از سوی چهار تن از علمای اهل سنت نقل کرده است.
در ادامه، سخن محدّثان را در زمینه این آیه بیان کرده و به همین مناسبت نام 16 تن از محدثینی را که این حدیث را در کتابهای خود نقل کرده اند، بر شمرده است.
در پایان این بخش نیز، ضمن اشاره به شعر حسان بن ثابت در این باره، دیدگاه ابن تیمیه را نقل و نقد کرده است.
مولف در بخش دوم کتاب به امامت علی علیه السلام در آیه ولایت پرداخته و ضمن بیان معنای «ولايت»، به تطابق معنای ولایت (اولویّت، برتری و سزاوارتر بودن برای به عهده گرفتن امور مسلمانان) در آیه و امامت و خلافت امیر المؤمنین علیه السلام پرداخته است.
در بخش سوم نیز شبهه های وارد شده درباره آیه ولایت را نقل و به هر یک پاسخی درخور داده است.