چهارشنبه, 18 آذر 1394 ساعت 16:48
خواندن 1419 دفعه

فصل پانزدهم مجله امامت پژوهی به بار نشست

 

فصل پانزدهم مجله امامت پژوهی به بار نشست

 

شماره پانزدهم مجله امامت پژوهی با هفت مقاله زیر گرما بخش شبهای برفی این روزهای علاقه مندان به مباحث امامت شد:

 

* چالش بنی الحسن با انگارۀ علم ائمه علیهم السلام در نیمۀ اول قرن دوم از سید عبد الحمید ابطحی

* بازخوانی گزارش دسّ و تحریف غالیان در پرتو کارکرد فرهنگی نهاد امامت از سید علیرضا حسینی و طاهر عزیزوکیلی

* نصّ جلی بر امامت امیر المؤمنین علیه السلام در شب معراج از رضا امیری

* عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم از محسن دیمه کارگراب

* اعتبارسنجی «حدیث امان» در روایات اهل سنت از رسول چگینی

* سپاه اسامه و تأثیر آن در شکل دهی تاریخ سیاسی اسلام از محمد حسین امامی جو

* منبع شناسی موضوع «رجعت» از سید مجید نبوی، زهره اخوان مقدم و رضا مرادی سحر

 

شایان ذکر است که چکیده همه مقالات به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی درج شده است.

 

دانلود متن کامل فصلنامه