چهارشنبه, 03 ارديبهشت 1393 ساعت 13:51
خواندن 2390 دفعه

دانشنامه فاطمی رونمایی شد

دانشنامه فاطمی در روز شنبه 30 فروردین مصادف با ولادت حضرت فاطمه(سلام الله علیها) در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی رونمایی شد. این دانشنامه در 118 مقاله یا مدخل که توسط 96 نویسنده تالیف شده است، در شش جلد انتشار یافته است.


سیر نگارش :
طراحی و نگارش دانشنامه فاطمی(سلام الله علیها).در سال 1381  در دستور کار قرار گرفت و تا سال 1390 کار تولید و تصویب مقالات آن در پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به پایان رسید. و در سال 91 و 92 ویرایش ادبی آن صورت پذیرفت.
در تألیف این دانشنامه، هدفهایی از سوی پژوهشگاه  مد نظر بوده است که در مقدمه دانشنامه به آن اشاره شده است.
1. تبیین جامع و علمی تاریخ زندگانی و جایگاه الهی حضرت فاطمه(سلام الله علیها)، به منظور رفع ابهامات و پاسخ‌گویی به شبهات كلامی و تاریخی و نیز روشنگری و تحلیل تحریفات و انحرافات؛
2. توصیف و تحلیل بینش، شخصیت و كنش (تعالیم، اخلاق و سیره) آن بزرگوار، به‌مثابه نمونه انسان كامل، به‌منظور ارائه الگوی عینی زن مسلمان؛
3. تبیین ماهیت، مرتبت و حرمت حقوق زن، مبانی و منزلت نهاد خانواده و حقوق و تكالیف زنان از منظر اسلام، به‌منظور روشنگری، رفع شبهات، و تحریف‌زدایی از این موضوعات؛
4. گزارش نظریه‌های معارض با اندیشه دینی و نگرشهای متحجرانه و متجددانه درباره زن و نهاد خانواده و نقد آنها.


سیر تدوین دانشنامه :
تولید و تدوین دانشنامه محصول کار پژوهشی جمعی و دارای چهل مرحله اصلی، و فرایندهای فرعی بسیار است. مراحل اصلی آن، به شرح ذیل است:
1. بررسی و جمع‌آوری پیشینه‌های تحقیقات، در حوزه علمی مورد نظر؛ 2. تهیه و تصویب طرح نخستینه و اهداف کلان دانشنامه؛ 3. بررسی و تعیین مختصات و اهداف کاربردی دانشنامه؛ 4. مطالعه و تبیین نظریه مبنا و چارچوب و پیش‌انگاره‌های حاکم بر مباحث دانشنامه؛ 5. طراحی ساختار کلان دانشنامه؛ 6. تنظیم اساسنامه محتوایی دانشنامه؛ 7. تأیید صلاحیت شورای علمی گروه‌ها؛ 8. ظرفیت سنجی، نیازنگاری و شبهه‌شناسی و موضوع‌یابی؛ 9. مدخل‌گزینی و تهیه فرم‌های مدخل؛ 10. سازماندهی مدخل‌ها؛ 11. تعیین صلاحیت محققان مورد نیاز و شناسایی و گزینش آنان؛ 12. دعوت از محققان و توجیه آنها، تا اخذ طرحنامه تحقیقی هر مدخل؛ 13. بررسی و تصویب نهایی طرحنامه هر مدخل و ارائه نقشه توصیفی مقاله (در صورت نیاز)؛ 14. انعقاد قرارداد با محقق؛ 15. پشتیبانی علمی، فکری و فنی محققان در طی تحقیق و تألیف مقالات؛ 16. دریافت مقاله؛ 17. ارزیابی اجمالی مقالات واصله به لحاظ نصاب علمی، استواری فکری و انطباق با شیوه‌نامه، طرحنامه و انجام اصلاحات؛ 18. حروف‌زنی و نمونه‌خوانی اولیه مقالات؛ 19. ارزیابی تفصیلی مقاله، به‌وسیله دو کارشناس علمی ـ محتوایی؛ 20. ارزیابی مقاله، به‌وسیله کارشناس واحد ویراستاری علمی ـ ساختاری؛ 21. وارسی و مصدریابی اجمالی منابع از حیث آیات، روایات و صحت اسنادی؛ 22. بررسی مقاله و ارزیابی‌های صورت گرفته در گروه علمی تخصصی؛ 23. اعمال اصلاحات به‌وسیله نویسنده یا کارشناسان علمی و فنی؛ 24. بررسی مجدد مقاله در گروه علمی ـ تخصصی و تأیید برای تسویه مالی با محقق؛ 25. ویراستاری علمی ـ ساختاری مقاله؛ 26. وارسی و مصدریابی تفصیلی مقاله؛ 27. بررسی و تصویب نهایی مقاله در شورای علمی؛ 28. اصلاحات علمی و ساختاری مقاله، بر اساس مصوبات شورای علمی دانشنامه؛ 29. بررسی و تصویب سازمان علمی نهایی دانشنامه در شورای علمی؛ 30. وارسی مجدد منابع و یکدست‌سازی ارجاعات و بسامان‌سازی کتاب‌نامه؛ 31. یکسان‌سازی نهایی مقالات، در واحد علمی ـ ساختاری؛ 32. ویرایش ادبی مقاله؛ 33. حروف‌زنی و نمونه‌خوانی نهایی مقاله؛ 34. بازبینی و تأیید واپسین مجلدات، به‌وسیله اعضای شورای علمی؛ 35. انجام اصلاحات و تأیید نهایی مقاله، توسط گروه علمی؛ 36. امضای مقاله به‌وسیله نویسنده؛ 37. بازویراست ادبی مقاله؛ 38. تهیه فهرست‌های اجمالی و تفصیلی؛ 39. صفحه‌آرایی و طراحی داخلی و خارجی مجلدات؛ 40. بازبینی نهایی و امضای مجلدات از سوی سرپرست دانشنامه.
 
برآیند دانشنامه :
محصول تلاش جمعی همکاران دانشنامه، اثری است که سعی شده این ویژگی‌ها را داشته باشد:
1. مرجعیت علمی: در مجموعه حاضر، ضمن اعتراف به اینکه آنچه انجام پذیرفته است، با شأن حضرت فاطمه(سلام الله علیها) فاصله بسیار دارد، در حد امکان سعی شده است حاصل پژوهش، حاوی مهم‌ترین و تحلیلی‌ترین اطلاعات باشد و كم‌وبیش خواننده را از مراجعه به منابع دیگر ـ جز برای آگاهی از جزئیات و تفصیل بیشتر ـ بی‌نیاز سازد و نیز مرجعی برای اهل تحقیق باشد.
2. ارائه الگوی زن مسلمان: هدف اساسی تولید این دانشنامه، آشنایی با آن حضرت(سلام الله علیها) برای الگوگیری از رفتار و منش ایشان است؛ ازاین‌رو، افزون بر گزارش جامع از زندگی و منزلت ایشان، سیره ایشان در امور اخلاقی، عبادی، معنوی، همسرداری، خانه‌داری، تربیت فرزند و امور فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، بررسی و هر کدام در مقاله‌ای مستقل تألیف شده است.
با رویکرد توصیفی و تحلیلی در نگارش مقالات، کوشیده شده به دور از احساسات و غلو یا انکار، آن حضرت(سلام الله علیها) معرفی شود و ضمن بیان شخصیت و منزلت ملکوتی و مقام والای معنوی، تصویری روشن برای همگان ارائه گردد تا امکان الگوگیری از آن حضرت(سلام الله علیها) فراهم آید.
3. دفاع عالمانه از حقایق تاریخی: در این دانشنامه، با زبان و روش علمی و استناد به منابع معتبر شیعه و اهل‌سنّت، به دفاع از حقایق و رخدادهای تاریخی، همان‌گونه که بوده، پرداخته شده و از اظهارنظرهای غیر مستند و دخالت دادن احساسات، پرهیز گردیده است.
4. فراهم ساختن امکان سنجش و قضاوت علمی: سعی شده است مقالات به گونه‌ای تألیف شوند که امکان سنجش علمی درباره چگونگی حوادث و نقل گزارشهای تاریخی و روایی، به وجود آید.
5. ارائه منظومه معرفتی: در مقالات اندیشه‌ای و حِکَمی، سعی شده است یک دستگاه منسجم فکری و منظومه‌ای معرفتی، با محوریت رابطه انسان کامل با آفریدگار، ارائه گردد.


ویژگیهای صوری :
در دانشنامه فاطمی(سلام الله علیها) سعی شده ویژگیهای رایج دانشنامه رعایت گردد، اما در مواردی نیز، بر اساس سیاست کلان پژوهشکده، به گونه‌ای دیگر اعمال شده است.
1. قطع: با توجه به چاپ و نشر دانشنامه امام‌علی(علیه السلام) در قطع وزیری و اقبال خوانندگان و به‌منظور سهولت در حمل و راحت‌خوانی، دانشنامه فاطمی(سلام الله علیها) نیز در این قطع منتشر شد.
2. اندازه حروف: در این دانشنامه در متن مقاله، به علت گستره مخاطبین که انتظار می‌رود علاوه بر مراجعه موردی به عنوان کتاب مرجع، به مطالعه مجموعه مقالات آن علاقه‌مند باشند، از حروف ریز و متداول در دانشنامه‌ها استفاده نشده و اندازه حروف، در حد معمول کتاب‌های وزیری است.
3. صفحه‌آرایی: در صفحه‌آرایی دانشنامه پس از مشورت با استادان و کارشناسان فن و استقبال و اعلام رضایت خوانندگان فرهیخته از دانشنامه‌امام‌علی(علیه السلام)، این دانشنامه نیز به صورت یک‌ستونه، صفحه‌بندی شد.
4. شیوه درج منابع: نام مختصر مؤلف و شماره مجلد و صفحه آن، در مقاله داخل كمانك، بی‌درنگ پس از مطلب ذکر گردیده است. در درج منابع، اگر فقط از یک کتابِ مؤلفی استفاده شده، نام کتاب درج نشده است، اما اگر از بیش از یک کتاب او استفاده شده باشد، نام کتاب پس از نام نویسنده می‌آید.
 
اصول و ضوابط رعایت شده در دانشنامه فاطمی(سلام الله علیها) :
1. جامعیتِ مطالب اساسی: هر مقاله دانشنامه دربردارنده مطالب اساسی در موضوع خود است و آرای اصلی و معتبر، گزارش شده است تا مخاطب در این گونه مطالب از دیگر منابع ـ جز برای تفصیل و آگاهی از جزئیات ـ بی‌نیاز گردد.
2. مستند بودن مطالب: مطالب هر مقاله مستند به منابع معتبر و دست‌اول، از شیعه و اهل‌سنّت است. در مقالات، از ذکر گزارش‌های بی‌اعتبار پرهیز شده و فقط مطالبی آمده است که امکان صحت داشته و از نظر مأخذ و محتوا در خور اعتماد بوده‌اند. در استناد به منابع اهل‌سنّت نیز متن روایت، راوی، منبع گزارش، زمان وقوع حادثه و افراد شرکت‌کننده در آن، کاملاً بررسی شده است.
3. اصالت مآخذ: مآخذ مقالات، از کتاب‌های اصیل و دست‌اول و معتبر در موضوع خود هستند و ارزش استناد دارند،انتخاب شدند. ملاک برخورداری از ارزش استناد، قرار داشتن در ردیف جوامع روایی مهم و قرابت زمانی با رخداد مورد نظر (در موضوعات وصفی‌ ـ گزارشی) بوده است. همچنین اعتبار و شهرت مؤلف، مقبولیت نزد اصحاب علم، تعلق به صاحب نظریه مورد نقد یا تحلیل در مقاله، و قوام منطقی و تحلیلی، از دیگر ملاک‌های ارزشمندی در استناد بوده است. در مواردی که در منابع راجع به آنها اختلاف وجود داشته، ضمن نقل دقیق آنها، رویکرد مقاله بر اساس نظر مشهور بوده است.
4. پرهیز از تساهل علمی: در دانشنامه، به مشهورات اکتفا نشده و تنها ملاک مقبولیت، ارزش علمی و استنادی هر مطلب بوده است.
5. پایبندی به ساختار مطالب: در مباحث مرتبط با زندگی و منزلت حضرت(سلام الله علیها)، پس از تبیین مفهوم مدخل، کل مقاله راجع به حضرت(سلام الله علیها) است، اما در موضوعات کلامی و معارفی، از مطالب مرتبط (مانند پیشینه و اشاره به آرا درباره آن موضوع) استفاده شده است تا بتوان کلمات حضرت(سلام الله علیها) را به دقت تحلیل کرد. در مقالات فقهی و اجتماعی تنها ارائه ماهیت حقوق زن و تبیین مبانی نهاد خانواده در اسلام در نظر بوده است.
6. پرهیز از حاشیه‎پردازی: در هر مقاله، سعی شده مطالب مهم راجع به آن موضوع بیاید و از حاشیه‌روی پرهیز شود، ازاین‌رو، در نقل وقایع تاریخی و روایات و غیره، فقط آنچه مستقیماً با موضوع مقاله مرتبط بوده، ذکر گردیده است.
7. پرهیز از ارزش‌داوری و رعایت ادب علمی: در این دانشنامه کوشش شده است آرای صاحب‌نظران، حتی مخالفان، با نزاکت و ادب علمی و با بی‌طرفی و امانت نقل گردد و از تعصبات مذهبی و قومی پرهیز، و به روش منطقی و علمی به آنها پاسخ داده شود. دراین‌میان، روشنگری‌ عقیدتی نیز ضمن بیان حقایق علمی، حاصل شده است.
8. پرهیز از نقل‌قول مستقیم: در دانشنامه از ذکر نص آیات و روایات و حتی ترجمه صریح آنها پرهیز گردیده و به گزارش محتوای کلی و مفاد آن اکتفا شده است، ‌مگر در جایی که عین عبارت عربی آیه یا حدیث، مورد بحث مقاله بوده و در القای مفاهیم و براهین، نقش مستقیم داشته است. ازاین‌رو، در جلدهای تاریخ و سیره، تا حد ممکن به گزارش احادیث و حوادث تاریخی پرداخته شده، اما در جلد معارف فاطمی(سلام الله علیها) ـ که محتوای مقالات، شرح و تحلیل کلمات حضرت(سلام الله علیها) و استناد به آنهاست ـ به قدر ضرورت، نص کلام ایشان نقل گردیده است.
9. نظام چینش مدخل:  در دانشنامه فاطمی(سلام الله علیها) نظام چینش مدخلها، موضوعی است. در این چینش، مدخلهای یک حوزه علمی و تخصصی در مجموعه‌ای جداگانه به چاپ می‌رسد و در چینش درونی مقالات نیز نظم منطقی متناسب با آن حوزه تخصصی، رعایت می‌شود.


ساختار علمی دانشنامه‌ :
بر اساس اهداف فوق ،مباحث این دانشنامه در ساختار علمی موضوعی در 118 مدخل و در دو بخش کلان ترتیب یافت:
1. حیات ، منزلت و شخصیت حضرت فاطمه(سلام الله علیها)، که بخش اصلی را با 47مدخل در دوجلد تشکیل می‌دهد.
جلد اول: حوادث زندگی حضرت(سلام الله علیها) از ولادت تا شهادت و همه اشخاص مرتبط با ایشان.
جلد دوم: اسماء و اوصاف، فضایل و ویژگیهای ممتاز شخصیت حضرت(سلام الله علیها) ازعصمت وعلم و شفاعت و بررسی ابعاد مختلف سیره ایشان، جایگاه حضرت(سلام الله علیها) نزد دیگران؛ کتاب‌شناسی حضرت(سلام الله علیها)؛
2. حکمت و معارف فاطمی معرفی آثار برجای‌مانده از آن حضرت(سلام الله علیها) از احادیث و خطبه‌ها و اشعار به عنوان منابع معارف فاطمی(سلام الله علیها)؛ طرح و تحلیل اندیشه و تعالیم فكری ایشان درمباحث حكمی و معارف دینی؛ که در جلد سوم گرد آمده است.
این دو بخش  که شامل سه مجلد ابتدایی دانشنامه می شود بخش اصلی این دانشنامه را شامل است.
3. بخش ملحقات: بخش ملحقات دانشنامه، این بخش نیز در دو محور مباحث فقهی و حقوقی و مباحث اجتماعی راجع به زن و خانواده در دو جلد و 49 مقاله سامان یافته است. 
درجلد چهارم وپنجم:زن و خانواده با رویکرد حقوقی مورد توجه قرار گرفته است مانند تبیین جایگاه زن؛ مبانی حرمت وحقوق زن؛ حقوق و تکالیف زن در زندگی فردی،
و در جلد ششم زن و خانواده با رویکرد اجتماعی لحاظ شده است.  


محتوای علمی دانشنامه :
در این بخش محتوای برخی از مقالات که در بخش اصلی دانشنامه که شامل سه مجلد نخست دانشنامه میشود و بیشتر به روش تاریخی نگاشته شده، معرفی میگردد.
جلد اول:
در ابتدای جلد اول به صورت اجمالی زندگی نامه حضرت فاطمه(سلام الله علیها) به صورت اجمالی مورد توجه قرار گرفته است . تا خواننده با زندگی اجمالی آن حضرت آشنا شود. پس از آن مداخلی گنجانده شده است که به افراد مرتبط به آن حضرت ، مانند پدر، مادر، همسر و فرزندان تعلق دارد که در این مدخلها و مقالات سعی شده به صورت تاریخی و مستند حیات این افراد گزارش شود و ارتباط بین آنها و فاطمه زهرا(سلام الله علیها) مورد توجه بیشتر قرار گیرد. در این مجلد برخی وقایع مانند ولادت ، ازدواج، فدک، شهادت، خاکسپاری و وصیت های فاطمه نیز در مداخلی گنجانده شده است. گفتنی است که برخی از مداخل مانند ، فدک، شهادت، ام کلثوم و محسن از نظر تاریخی اهمیت مضاعف دارند که در این مجلد جای گرفته اند. ویژگی مجلد اول آن است که مداخل آن رویکرد تاریخی دارند و از روش اسنادی در تدوین مداخل استفاده شده است.
جلد دوم:
جلد دوم دارای سه بخش است در بخش اول به فضائل فاطمه اختصاص یافته و برخی مداخل مانند عصمت،‌محدثه بودن و علم آن حضرت مورد توجه قرار گرفته و  جایگاه اخروی و شفاعت و تسبیحات فاطمه مداخلی را به خود اختصاص داده است. بخش دوم این مجلد هم به سیره فاطمی اختصاص پیدا کرده و سیره اخلاقی، عبادی فرهنگی، سیاسی، خانه داری و همسر داری و تربیت فرزند را مورد توجه قرار داده است. و در بخش سوم طی مداخلی شخصیت فاطمه از منظر دیگران مورد توجه بوده است و در نهایت  مدخلی هم به کتابشناسی آن حضرت اختصاص یافته است. پرداختن به جنبه های مختلف سیره فاطمی در این مجلد از ویژگیهای آن است .
جلد سوم:
در جلد سوم  که شامل سه بخش است بخشی با رویکرد تاریخی نگاشته شده است که شامل مداخلی مانند احادیث فاطمه خطبه های فاطمه مصحف و اشعار فاطمه میگردد.. دو بخش دیگر این مجلد با رویکرد روایی- کلامی نوشته شده است.
بخشی از مقالات این دانشنامه توسط اعضای گروه تاریخ مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) نگاشته شده است. مانند مدخل فدک که توسط  نعمت الله صفری فروشانی و سید علیرضا عالمی نوشته شده، و مدخلهای اشعار فاطمه(سلام الله علیها)، حسن بن علی(علیه السلام)، حسین بن علی(علیه السلام)، آسیب شناسی مطالعات زنان، زینب بنت علی(سلام الله علیها)، ام کلثوم(سلام الله علیها)، محسن بن علی(علیه السلام) توسط سید علیرضا عالمی تالیف شده است. مدخل مناقب و کرامات فاطمه توسط ناصر رفیعی محمدی  ریس مدرسه تاریخ و ادیان مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) نگاشته شده است. همین گونه مدخل سیره فرهنگی و اجتماعی فاطمه توسط محسن الویری از اساتید گروه تالیف شده است.
همچنین محمد الله اکبری، (عضو هیئت علمی گروه تاریخ) مشاور و ارزیاب علمی و نعمت الله صفری فروشانی(مدیرگروه تاریخ) عضو شورای علمی گروه و مشاور و ارزیاب علمی و سید محمد رضا عالمی ویراستار علمی و ساختاری دانش نامه فاطمی بوده است.
 
عنوان های مداخل و نویسندگان آن به شکل زیر است:

جلد اول :
دیباچه / علی اکبر رشاد 11
مقدمه دانشنامه / عبدالکریم بهجت‌پور و ابوالقاسم مقیمی حاجی31
زندگینامه  فاطمه (سلام الله علیها) / ابوالقاسم مقیمی حاجی  49
حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) / فاضل حسامی  68
حضرت خدیجه(سلام الله علیها)  / اعظم رحمت‌آبادی 78
ولادت  فاطمه (سلام الله علیها) / سیدمحمدکاظم طباطبایی 99
برادران و خواهران  فاطمه (سلام الله علیها) / غلامحسن محرمی 112
 فاطمه (سلام الله علیها)، همراه پیامبر  / غلامحسن محرمی  119
ازدواج  فاطمه (سلام الله علیها) / سیدمحمدکاظم طباطبایی   128
 فاطمه (سلام الله علیها) در کنار امام‌علی(علیه السلام) / علی‌اکبر ذاکری   152
فرزندان  فاطمه (سلام الله علیها) فرزندان پیامبر  / صادق محمودی   1  165
حسن‌بن‌علی(علیه السلام) / سیدعلیرضا عالمی  182
حسین‌بن‌علی(علیه السلام) / سیدعلیرضا عالمی  198
زینب‌بنت‌علی(علیه السلام) / سیدعلیرضا عالمی 213
ام‌کلثوم / سیدعلیرضا عالمی   233
محسن‌بن‌علی(علیه السلام) / سیدعلیرضا عالمی   260
زنان همراه  فاطمه (سلام الله علیها) / سیدحسن فاطمی موحد  274
فدک / نعمت‌الله صفری فروشانی و سیدعلیرضا عالمی292
وصایای  فاطمه (سلام الله علیها) / ابوالقاسم مقیمی حاجی  317
شهادت  فاطمه (سلام الله علیها) / سیدمحمدجواد شبیری333
خاک‌سپاری  فاطمه (سلام الله علیها) / محمدعلی جاودان 358
جلد دوم :
بخش اول: مقام و فضایل فاطمه(سلام الله علیها)    13
اسماء و اوصاف فاطمه(سلام الله علیها) / علی شاه‌علیزاده و علی گرامی    15
سیدهًْ نساءالعالمین / مائده رضایی  36
محدَّثه بودن فاطمه(سلام الله علیها) / محمدکاظم رحمان‌ستایش  55
عصمت فاطمه(سلام الله علیها) / عبدالحسین کافی و جواد شفیعیان   70
علم فاطمه(سلام الله علیها) / ابوالقاسم مقیمی حاجی  93
تسبیح فاطمه(سلام الله علیها) / علی‌اکبر زراعتیان 109
شفاعت و فاطمه(سلام الله علیها) / زین‌العابدین قربانی  130
فاطمه(سلام الله علیها) در آخرت / نجم‌الدین طبسی 157
مناقب و کرامات فاطمه(سلام الله علیها) / ناصر رفیعی محمدی و محمدحسین صالح‌آبادی 172
بخش دوم: سیره فاطمی(سلام الله علیها)  187
سیره‌شناسی / سیدعلی حسینی‌زاده و احمد مهدی‌زاده    189
سیره اخلاقی فاطمه(سلام الله علیها) / محمدرضا جباری   200
سیره عبادی و معنوی فاطمه(سلام الله علیها) / مهدیه‌سادات مستقیمی و فاطمه‌سادات دریاباری  224
سیره همسرداری فاطمه(سلام الله علیها) / صدیقه شاکری   248
سیره تربیت فرزند فاطمه(سلام الله علیها) / سیدعلی حسینی‌زاده  262
سیره خانه‌داری فاطمه(سلام الله علیها) / فریبا علاسوند  276
سیره فرهنگی و اجتماعی فاطمه(سلام الله علیها) / محسن الویری \ 295
سیره سیاسی فاطمه(سلام الله علیها) / فهیمه فرهمندپور  308
بخش سوم: فاطمه(سلام الله علیها) در دیدگاه‌ها   321
فاطمه(سلام الله علیها) از نگاه قرآن / محمدعلی رضایی اصفهانی  323
فاطمه(سلام الله علیها) از نگاه پیامبر(صلی الله علیه و آله) / رمضان محمدی 349
فاطمه(سلام الله علیها) از نگاه امام‌علی(علیه السلام) / نهله غروی نائینی   366
فاطمه(سلام الله علیها) از نگاه امامان(علیه السلام) / علی نصیری 378
فاطمه(سلام الله علیها) از نگاه همسران پیامبر(صلی الله علیه و آله) / علی غلامی دهقی  396
فاطمه(سلام الله علیها) از نگاه صحابه و تابعان / علی نصیری   407
فاطمه(سلام الله علیها) در فقه اسلامی / سیدضیاء مرتضوی 427
فاطمه(سلام الله علیها) در گزارشهای تاریخی اهل‌سنّت / محمدرضا هدایت‌پناه  453
فاطمه(سلام الله علیها) در شعر فارسی / محمدصادق بصیری و جواد شفیعیان  483
فاطمه(سلام الله علیها) در شعر عربی / علیرضا محمدرضایی و عالیه‌سادات واصلی      516
کتاب‌شناسی فاطمه(سلام الله علیها) / علی معموری  561 
جلد سوم :
بخش اول: منابع معارف    11
احادیث فاطمه‌(سلام الله علیها) / علی‌نقی خدایاری و اصغر غلامی   13
خطبه‌های فاطمه(سلام الله علیها) / سیدمسعود پورسیدآقایی  45
مصحف فاطمه(سلام الله علیها) / محمدعلی مهدوی‌راد  64
دعاهای فاطمه(سلام الله علیها) / احمد مهدی‌زاده   88
اشعار فاطمه(سلام الله علیها) / سیدعلیرضا عالمی 110
بخش دوم: معارف نظری  121
خداشناسی / احمد مهدی‌زاده 123
عدل الهی / رضا برنجکار  154
ایمان / عبدالهادی مسعودی و احمد مهدی‌زاده 179
انسان‌شناسی / گروه حکمت فاطمی    203
نبوت پیامبر(صلی الله علیه و آله) / علی ربانی‌گلپایگانی   221
قرآن‌شناسی / صدیقه مهدوی‌کنی  232
امامت / عزالدین رضانژاد     253
شیعه / رحیم لطیفی و علی‌نقی خدایاری   271
مهدویت / سیدمحمدکاظم طباطبایی   279
مرگ و برزخ /‌ابوالقاسم مقیمی حاجی    294
معاد / ابوالقاسم مقیمی حاجی   320
دنیا و آخرت / رحیم لطیفی و مسعود امامی 359
بخش سوم: معارف عملی   379
اخلاق و فضایل / زهرا خزاعی   381
تربیت / علی‌همت بناری    412
سیاست و عدالت / سیدکاظم سیدباقری   439
فلسفه احکام / ابوالقاسم علیدوست     454
جلد چهارم :
جایگاه ارزشی زن / فریبا علاسوند    11
تفاوتهای طبیعی زن و مرد / محمدرضا زیبایی‌نژاد   40
نسبت میان زن و مرد / فریبا علاسوند  73
فلسفه تفاوت در حقوق زن و مرد / سیف‌الله صرامی  105
جنسیت و زبان قرآن / مجید دهقان      128
کلیات نظام حقوق زن در اسلام / محمود حکمت‌نیا 156
حقوق زنان، واقعیتها و چالشها / علی محمدی جورکویه    188
روش‌شناسی حقوق زن / محمود حکمت‌نیا   220
بلوغ و رشد دختران / عباس کلانتری خلیل‌آبادی    266
پوشش زن / محمدابراهیم شمس ناتری، حسین هوشمند  288
عبادت زن / سیدضیاء مرتضوی   305
روابط زن و مرد / علی محمدی جورکویه    347
مالکیت زن / فرج‌الله هدایت‌نیا      373
ارث زن / سیداحمد میرخلیلی و حسین هوشمند   392
جلد پنجم :
بخش اول: مسائل زن     11
ولایت زن / محمدجواد ارسطا   13
مرجعیت زن / محمد قائنی    34
قضاوت زن / احمد حاجی‌ده‌آبادی  57
شهادت زن / محمد صالحی مازندرانی   81
قصاص و دیه زن / احمد حاجی‌ده‌آبادی    99
بخش دوم: خانواده     129
ولایت بر ازدواج / اسماعیل نعمت‌اللهی    131
شروط ضمن عقد نکاح / فرج‌الله هدایت‌نیا   156
ازدواج موقت / محمد صادقی    187
تعدد زوجات / ابراهیم عبدی‌پور  216
سرپرستی خانواده / محمدمهدی مقدادی   237
معاشرت به معروف / علی‌اکبر زراعتیان  263
مهریه / فرج‌الله هدایت‌نیا  278
نفقه زن / زهره رجبیان   297
طلاق / سیدعلی علوی‌قزوینی   325
عِدّه / غلامرضا پیوندی   348
حضانت / حسین قافی   375
جلد ششم :
   بخش اول: مسائل زن  13
   اسلام و تحول در شخصیت زن / حسن بستان   15
  زن اسوه / عبدالکریم بهجت‌پور  42
 فمینیسم / حسین بستان   69
جنسیت و اخلاق / زهرا خزاعی 110
تربیت جنسی / محمد بهشتی  136
اخلاق جنسی / احمد دیلمی  15
تربیت دینی دختران / محمد داوودی   184
روابط اجتماعی زن و مرد / سیدمهدی اعتمادی‌فرد    196
پوشش زن / فتحیه فتاحی‌زاده و حسین بستان     222
اشتغال زن / مسعود آذربایجانی 
آسیبشناسی مطالعات زنان / حسین خزائی و سیدعلیرضا عالمی   268
بخش دوم: مسائل خانواده  291
خانواده / حسین بستان 293
 ازدواج / مرضیه صادقی رشتی  332
 تعدد زوجات / محمدرضا سالاری‌فر 364
ازدواج موقت / محمدرضا سالاری‌فر   380
همسری / محمدرضا شرفی و سیدحسین فخرزارع  399
مادری / نرگس خدامی دستجردی 425
مدیریت خانواده / فاضل حسامی  453
طلاق / حسین شرف‌الدین   478

 

منبع : سخن تاریخ