منتشرشده در اینفوگراف
مجموعه ای که در پیش رو دارید بررسی برخی تابلو هایی است که در مکان های مقدس مانند بقیع، احد و ... نصب شده و به صورت کتاب نیز به چاپ رسیده است. این تابلوها در صدد نشان دادن این نکته اند که ازدواج ها  و روابط خویشاوندی میان اهل بیت و صحابه نشان گر سازگاری اعتقادات همه ی اهل بیت و همه ی صحابه و روابط بسیار خوب و نیکویین آنان است. البته این نکته با آیات بسیاری در تناقض است. از منظر قرآن کریم، نه روابط نسبی(روابط خانوادگی، بدون ازدواج) و نه سببی(روابط خانوادگی، مبتنی بر ازدواج) لزوماً بیان گر…
یکشنبه, 29 دی 1392 ساعت 11:00
منتشرشده در اینفوگراف
مجموعه ای که در پیش رو دارید بررسی برخی تابلو هایی است که در مکان های مقدس مانند بقیع، احد و ... نصب شده و به صورت کتاب نیز به چاپ رسیده است. این تابلوها در صدد نشان دادن این نکته اند که ازدواج ها  و روابط خویشاوندی میان اهل بیت و صحابه نشان گر سازگاری اعتقادات همه ی اهل بیت و همه ی صحابه و روابط بسیار خوب و نیکویین آنان است. البته این نکته با آیات بسیاری در تناقض است. از منظر قرآن کریم، نه روابط نسبی(روابط خانوادگی، بدون ازدواج) و نه سببی(روابط خانوادگی، مبتنی بر ازدواج) لزوماً بیان گر…
پنج شنبه, 26 دی 1392 ساعت 11:00
منتشرشده در اینفوگراف
بعد از اسيری خاندان اهل‌بيت (عليهم‌السلام) و سفر آنها به شام و كوفه، حضرت رقيه (علیها السلام) بعد از تحمل سختي‌‌های اسيری در شبي جانسوز در شام به شهادت رسيد.   به سنگ قبر من بی گناه بنویسید                                                      اسیر سلسله را تازیانه لازم نیست
یکشنبه, 17 آذر 1392 ساعت 13:06
منتشرشده در اینفوگراف
پیام آخرین پیامبر ؛ امامت، آغازی بر پایان نبوت بنابر حدیثی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده اند خدای متعال 124هزار پیغمبر مبعوث کرده است که در قرآن کریم تنها اسامی 27نفر از آنان آمده است که در این طرح نامهای آنان که در قرآن آمده با اندکی توضیح ذکر می کنیم.
شنبه, 20 مهر 1392 ساعت 21:11
منتشرشده در اینفوگراف
منازل‌ مسیر کاروان‌ امام‌ از مکه‌ تا کربلا : منزل‌ اول ‌: ابطح‌ منزل‌ دوم ‌: تنعیم‌ منزل‌ سوم‌ : صِفاح‌ منزل‌ چهارم ‌: وادی‌ العقیق‌ منزل‌ پنجم‌ : وادی‌ الصّفرا منزل‌ ششم ‌: ذات‌ِ عِرق‌ منزل‌ هفتم‌ : حاجِر منزل‌ هشتم ‌: فَید منزل‌ نهم ‌: اِجفَر منزل‌ دهم ‌: خُزَیمیّه‌ منزل‌ یازدهم ‌: شقوق‌ منزل‌ دوازدهم ‌: زرود منزل‌ سیزدهم‌ : ثعلبیه‌ منزل‌ چهاردهم‌ : زباله‌ منزل‌ پانزدهم‌ : القاع‌ منزل‌ شانزدهم ‌: عقبه‌ منزل‌ هفدهم ‌: قرعاء منزل‌ هجدهم‌ : مغیثه‌ منزل‌ نوزدهم ‌: شراف‌ منزل‌ بیستم‌ : ذَوحُسُم‌ منزل‌ بیست‌ و یکم‌ : البیضه‌ منزل‌ بیست‌ و دوم ‌: عُذیب‌ الهجانات‌ منزل‌ بیست‌ و سوم‌ : قصر بنی‌ مقاتل‌ منزل‌ بیست‌ و چهارم ‌: نینوا منزل‌ بیست‌ و پنجم‌ : کربلا
سه شنبه, 24 ارديبهشت 1392 ساعت 13:14