چهارشنبه, 27 شهریور 1398 ساعت 21:08

عبارت «قتیل الله» در مورد امام حسین(علیه اسلام) معنایش چیست؟

پاسخ اجمالی
در یکی از زیارت‌نامه‌های امام حسین(علیه السلام) بدین عبارت به ایشان سلام شده است: «السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا قَتِیلَ الله وَ ابْنَ قَتِیلِه‏»؛[1] سلام بر تو ای کشته خدا و فرزند کشته خدا. مرحوم مجلسی در توضیح عبارت «قتیل الله؛ کشته خدا» چنین گفته است: منظور از قتیل الله کسی است که به خاطر خدا و در راه او کشته شده و خود خدا منتقم و خون‌خواه او خواهد بود.[2]
 

منابع
[1]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 4، ص 576، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
[2]. مجلسی، محمد باقر، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص 132، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، چاپ اول، 1406ق.