چهارشنبه, 15 مرداد 1399 ساعت 20:59

علت رویگردانی مردم از امیرالمومنین علیه السلام پس از غدیر چه بود؟

پاسخ:
در گزارش‌های تاریخی –جز چند منبع- از واکنش شدید