سه شنبه, 12 شهریور 1398 ساعت 18:01

آیا امام حسین(علیه السلام) قبل از شهادت پسران دیگر و خود، در مورد امامت امام سجاد(علیه السلام) سخنی گفتند؟

پاسخ اجمالی
روایاتی وجود دارند که دلالت بر تصریح  امامت امام سجاد(علیه السلام) توسط امام حسین(علیه السلام) دارند؛[1] که برخی از آنها عبارتند از:
1. امام صادق(علیه السلام) فرمود: «وقتی امام حسین(علیه السلام) به سمت عراق رهسپار گشت، نوشته‌ها و نیز وصیتش را به امّ سلمه سپرد و او نیز هنگامی که على بن الحسین(علیه السلام) به مدینه برگشت، امانات را به او تحویل دادند».[2]
2. امام باقر(علیه السلام) فرمود: «امام حسین(علیه السلام)، هنگامی که آن رخداد برایش آغاز شد، وصیتش را در ملأ عام و در قالب نوشته‌ای به دخترش فاطمه داد و بعد از شهادت امام حسین(علیه السلام)، فاطمه آن وصیت را در اختیار برادرش قرار داد»، راوی از امام باقر(علیه السلام) پرسید: خدایت رحمت کند، محتوای آن وصیت‌نامه چه بود؟ امام فرمود: «آنچه فرزندان آدم از ابتداى دنیا تا به پایان رسیدن آن، بدان احتیاج دارند».[3]


منابع
[1]. نک: شیخ حر عاملى، محمد بن حسن‏، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج ‏4، ص 58، بیروت، اعلمى‏، چاپ اول‏، 1425ق.
[2]. کلینى، محمد بن یعقوب‏، الکافی، ج ‏1، ص 304، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم‏، 1407ق.
[3]. همان.