دوشنبه, 01 شهریور 1395 ساعت 13:00

جواز به کاربردن جمله یا علی به جای به حق علی

پرسش:

برای توسل كردن،گفتن: یا علی ـ علیه السلام ـ حاجت مرا بده، صحیح است یاگفتن: خدایا بحق علی ـ علیه السلام ـ حاجت مرا بده؟

پاسخ:

شیعه قائل به توسل است و منظور از توسل نیز واسطه قرار دادن است و شفاعت در نزد خدای متعال، به این معنا است كه اولیاء الهی را بین خود و خدا واسطه قرار می دهد تا حاجت او اجابت گردد و یا توبه او پذیرفته شود.

حال اگر كسی فكر كند كه مثلا امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ و یا هر كس دیگری كه او را شفیع قرار می دهد، می توانند مستقلا عملی را انجام دهند و یا می توانند مستقلا در عالم تأثیری بگذارند و نیازی به اذن الهی و اراده الهی نیست، این اعتقاد شرك است و مطابق با تعالیم شیعه و مكتب اهل بیت ـ علیهم السلام ـ نیست، و هیچ عالم شیعه هم چنین مطلبی را قائل نیست.

لذا در توسل، اعتقاد و نیت مهم است و اگر نیت، شفاعت و واسطه گری باشد، اشكال ندارد، ولی اگر نیت، استقلالی باشد حرام است و شرك محسوب می گردد و الفاظ خیلی مهم نیست، حال بگوید «یا علی حاجت مرا را بده» و یا بگوید: یا علی در نزد خدای سبحان مرا شفاعت كن فرقی نمی كند، زیرا در حالت اول نیز نیت او همان واسطه گری است نه استقلال، اگر چه در لفظ مستقلا از امیر المؤمنین علی ـ علیه السلام ـ درخواست كمك می كند، چون منظور او این است كه امیر المؤمنین علی ـ علیه السلام ـ در نزد خدای سبحان حاجت او را شفاعت كند و درخواست كند.

امّا بهتر این است كه در الفاظ نیز دقت كند و همان الفاظ دوم را به كار برد، زیرا دیگر جای هیچ گونه شك و شبهه و تهمتی باقی نمی ماند.

بنابر این نیت مهم است، اگر نیت واسطه گری و شفاعت باشد، اشكال ندارد، بلكه فضیلت نیز دارد، ولی اگر نیت استقلال باشد، این شرك است و مطابق با تعالیم اهل بیت ـ علیهم السلام ـ نیست.