دوشنبه, 29 خرداد 1396 ساعت 10:00

آیا علی ـ علیه السّلام ـ مقسم رزق است؟

آیا حضرت علی (علیه السّلام) مقسم رزق است؟

پاسخ:

خداوند در قرآن كریم در سورة هود آیة 6 می فرماید: و ما من دابة فی الارض إلا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها... هیچ جنبنده ای در زمین نیست جز آنكه روزیش بر خداست و خدا قرار گاه و آرامگان او را می داند....

رازق عبارت است از كسی كه آن چه روزی و مایة دوام حیات مخلوقات زنده است، را به آنان عطا می كند ‌و چون هستی این مخلوقات از فیض خدای تعالی است چیزی هم كه هستی آنها بستگی به آن دارد نیز از ناحیة اوست و همانطور كه خدای تعالی در ایجاد مخلوقات شریكی نداشته، در روزی دادن به آنها و هر چیز دیگری كه نیازمند به آنند نیز شریكی ندارد.(1)

در قرآن كریم مكرر آمده كه روزی دادن، یكی از افعال مختص به خدای تعالی است و غیر از خداوند روزی دهنده ای نیست در آیة 58، سورة ذاریات می فرماید: ان الله هوالرزاق ذوالقوة المتین همانا روزی بخشندة خلق، تنها خداست كه صاحب قدرت و اقتدار ابدی است. بنابر این در جهان هستی تنها خداوند روزی دهندة تمام موجودات عالم و انسان ها می باشد.

اما این كه آیا خداوند در اعطای رزق واسطه و یا وسایط نیز قرار داده و آیا علی ـ علیه السّلام ـ واسطة فیض می باشد؟

پاسخ این است كه پیامبران و ا مامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ واسطة فیض الهی هستند و به بركت وجود آنان فیض الهی به موجودات عالم رسیده و تداوم فیض الهی نیز مرهون تداوم وجود و حیات آنان است. این معنا از ولایت تكوینی با توحید افعالی منافاتی ندارد و از آیات و روایات به روشنی استفاده می شود. در زیارت جامعه می خوانیم:

1. «بكم فتح الله و بكم یختم و بكم ینزل الغیث و بكم یمسك السماء ان تقع علی الارض الا باذنه...» خداوند (عالم وجود را) به شما آغاز كرد و به شما نیز ختم كند و به خاطر شما فرو ریزد باران را و به خاطر شما است كه نگهدارد آسمان را از اینكه بر زمین افتد جز به اذن او و به خاطر شما بگشاید اندوه را....

2. مؤلف كتاب «القطره» در شرح و توضیح روایتی از علامه مجلسی می فرماید: ائمه اطهار ـ علیهم السّلام ـ واسطه فیض اند، فیض را از مبدأ و سرچشمه آن می گیرند و به مردم می رسانند.

 

پی نوشت ها:

1. طباطبایی، سید محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، ترجمة سید محمد باقر موسوی همدانی،‌ دفتر انتشارات اسلامی، جلد 10، ص 221.