سه شنبه, 07 آذر 1396 ساعت 09:53

آيا امام عسكری برای غيبت فرزندشان، حضرت مهدی عليه السلام زمينه سازی نموده اند؟

پرسش: آیا امام عسكری علیه السلام برای غیبت فرزندشان، حضرت مهدی علیه السلام زمینه سازی نموده اند ؟

پاسخ:

فعالیت های امام عسكری علیه السلام را در این زمینه می توان به چند دسته تقسیم نمود

1- تعلیمات و بیانات

امام عسكری علیه السلام در حدیث مبسوطی به احمد بن اسحاق فرمود:... یا احمد بن اسحاق مثله فی هذه الامة مثل الخضر علیه السلام و مثله مثل ذی القرنین ، و الله لیغیبن غیبة لا ینجو فیها من الحركة الا من ثبته الله عزوجل علی القول بامامته و وفقه فیها الدعاء بتعجیل فرجه ...(1) ؛((... ای احمد بن اسحاق ! مثل او در این امت مثل خضر علیه السلام و مثلش مثل ذی القرنین است . به خدا سوگند هر آینه غیبتی خواهد نمود كه تنها كسانی كه خداوند آنان را بر قول به امامت او ثابت كرده ، و به دعا بر تعجیل فرجش موفق ساخته ، هلاك نخواهند شد ...)).

و نیز فرمود:... اءما اءن لولدی غیبة یرتاب فیها الناس الا من عصمه الله عزوجل(2) ؛((... آگاه باشید همانا برای فرزندم غیبتی خواهد بود كه در آن مردم شك خواهند كرد ، جز كسانی كه خداوند عزوجل آنها را حفظ كرده باشد.))

2- كم كردن ارتباطات خود با شیعیان

مسعودی می گوید:((هنگامی كه امر امامت به او رسید با خواص خود و غیر خواص از پشت پرده سخن می گفت ، مگر در اوقاتی كه او را به خانه سلطان می بردند)). (3) لذا شیعیان حضرت برای ملاقات با او در راه می نشستند تا در آن اوقات حضرت را ملاقات كنند. (4)

3- اتخاذ نظام وكالت

گر چه امام عسكری علیه السلام اولین كسی نبود كه به نظام وكالت رو آورد ، ولی در زمان آن حضرت برای زمینه سازی غیبت فرزندش مهدی علیه السلام آن را توسعه داد و لذا در این راستا عثمان بن سعید و فرزندش را به عنوان وكیل مورد اعتماد و ثقه خود معرفی فرمود:... و اشهدوا علی اءن عثمان بن سعید العمری وكیلی و اءن ابنه محمد وكیل ابنی مهدیكم(5) ؛((و شهادت دهید بر اینكه عثمان بن سعید عمری وكیل من است و همانا فرزند او محمد وكیل فرزند من ، مهدی شماست .))

و نیز از وكلای او محمد بن احمد بن جعفر و جعفر بن صیقل است . (6)

4- قربانی كردن برای فرزندش

صدوق به سندش از ابی جعفر عمری نقل كرده كه فرمود: هنگامی كه آقا متولد شد ، ابو محمد (عسكری ) فرمود:ابعثوا الی عمرو ، فبعث الیه فصار الیه ، فقال : اشتر عشرة آلاف رطل خبزا و عشرة آلاف رطل لحما و فرقه - احسبه قال : - علی بنی هاشم و عق عنه بكذا و كذا شاة(7) ؛((كسی را نزد ابو عمرو بفرستید كسی را فرستادند هنگامی كه آمد حضرت به او فرمود:((ده هزار پیمانه گوشت بخر))و به گمانم فرمود آن را بین بنی هاشم تقسیم كن . و از طرف او فلان تعداد گوسفند عقیقه كن .))

و نیز در نامه ای به خواص خود در قم دستور داد كه از طرف فرزندش عقیقه كرده و به مردم گوشزد كنند كه این عقیقه به مناسبت ولادت مولود جدید امام عسكری علیه السلام محمد است . و نیز به خواص خود در بغداد و سامرا نیز چنین نوشت .

5- ارائه دادن فرزند خود به خواص از شیعیان

امام عسكری علیه السلام برای تثبیت قلوب شیعیان نسبت به ولادت و امامت فرزندش مهدی علیه السلام او را به تعداد بسیاری از یارانش نشان داد آنها نیز از آن فرزند معجزاتی مشاهده كردند كه موجب یقین به امامت او شد ، كه از آن جمله می توان به احمد بن اسحاق اشعری اشاره نمود. (8)

 

 

 

پی نوشتها:

1- كمال الدین ، ص 384؛ بحارالانوار ، ج 52 ، ص 23 و 24 ، ح 16.

2- كمال الدین ، ص 409؛ بحارالانوار ، ج 51 ، ص 160 ، ح 6.

3- اثبات الوصیة ، ص 286.

4- بحارالانوار ، ج 50 ، ص 290 ، ح 63 و ص 293 ، ح 67.

5- بحارالانوار ، ج 51 ، ص 344 ، ح 1.

6- بحارالانوار ، ج 50 ، ص 309 و 310 ، ح 9

7- كمال الدین ، ص 430؛ بحارالانوار ، ج 51 ، ص 5 ، ح 9.

8- كمال الدین ، ص 384؛ بحارالانوار ، ج 52 ، ص 23 و 24 ، ح 16.

 

منبع : موعود شناسی وپاسخ به شبهات، علی اصغر رضوانی ، انتشارات مسجد مقدس جمكران