جمعه, 30 بهمن 1394 ساعت 07:00

فرق خلافت و امامت از نظر شیعه و اهل سنت چیست؟

 

 

خلافت به معنی جانشینی پیامبر و امامت به معنی پیشوایی بر مسلمانها است. شیعه و اهل سنت در مسأله خلافت با یكدیگر اختلاف دارند، به طوری كه اختلاف اساسی شیعه و اهل سنت در همین مسأله است. شیعه بر اساس آیات و تصریحات رسول خدا«صلی الله علیه وآله» معتقد است كه امامت و جانشینی رسول الله«صلی الله علیه وآله» مسأله ای است كه باید از ناحیه ی خداوند مشخص شود؛ بر همین اساس شیعه عقیده دارد كه پس از پیامبر گرامی اسلام«صلی الله علیه وآله» خداوند حضرت علی«علیه السلام» را به جانشینی آن حضرت و رهبری مردم معین كرده است. در مقابل، اهل سنت عقیده دارند كه خود مردم. می توانند امام را معین كنند.

دیگر اینكه به نظر شیعه امام باید معصوم از گناه و اشتباه باشد؛ امّا اهل سنّت عصمت را شرط نمی دانند.