آیا صحیح است که  عمربن الخطاب  ـ براى تحت پوشش قرار دادن فرارها و ناکامى ها و هزیمت هاى خود در جبهه هاى اسلام، در دوران خلافت خویش، قریش را بر علیه حضرت على(علیه السلام)تحریک مى کرد و آنان را به گرفتن انتقام کشته هاى خود در جنگها به دست على(علیه السلام)تشویق مى نمود؟ چنانچه موفق الدین مقدسى در کتاب خود این مطلب را بیان کرد. [ أنساب القرشیین: 193 قال عمر لسعید بن العاص: مالى أراک کأن فى نفسک علیَّ شيئا، أتظن أنى قتلت أباک؟ واللّه لوددت أنى کنت قاتله! ولو قتلته لم اعتذر من قتل کافر ولکنى مررت…
شنبه, 11 آذر 1391 ساعت 12:05
سؤال : آیا صحیح است که مى گویند: حضرت على(علیه السلام) و عباس بن عبدالمطلّب ـ عم پیامبر اکرم ـ حکومت ابوبکر و عمربن الخطاب  را حکومتهاى بر اساس دروغ و خیانت، پیمان شکنى و گناهکارى مى دانستند. و تا آخر عمر نظرشان همین بود. در صحیح مسلم آمده که، عمربن الخطاب به حضرت على و عباس مى گوید: «فلما توفی رسول اللّه قال ابوبکر: أنا ولی رسول اللّه، فجئتما تطلب ميراثک من ابن أخيک ویطلب هذا ميراث إمراءته عن أبيها، فقال ابوبکر قال رسول اللّه: ما نُورث ما ترکنا صدقة، فرأيتماه کاذباً آثما، غادراً خائناً، واللّه يعلم اِنه لصادق…
شنبه, 11 آذر 1391 ساعت 12:05