یکشنبه, 16 آبان 1395 ساعت 10:01

چگونگی امکان گریه امام صادق بر غیبت امام زمان علیهم السلام

پرسش:

حدیثی از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است كه معنی آن ندبه و گریه حضرت امام صادق ـ علیه السّلام ـ در فراق غیبت حضرت حجت ـ علیه السّلام ـ می باشد. حال با عنایت به تقدم و تأخر زمانی، چگونه این امر ممكن است در آن زمان كه هنوز حتی امام زمان به دنیا هم نیامده چه رسد به مسأله غیبت آن حضرت؟

 

پاسخ:

موضوع مورد اشارة صرف نظر از بحث سندی روایت، كاملاً منطقی و معقول است،زیرا ندبه ی امام صادق ـ علیه السّلام ـ ، حكایت از انتظار ایشان، برای حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ و ظهور آن حضرت دارد. خمیر مایة انتظار نیز، اشتیاق است. یعنی جعفر آل محمد ـ صلّی الله علیه و آله ـ ، اشتیاق بر دیدن و ظهور مهدی آل محمد ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ دارد.

خاستگاه این اشتیاق، وجود حضرت حجت ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ است. ایشان، مظهر همة خوبی ها و دارای همة كمالات است. همین امر، باعث ایجاد اشتیاق برای درك محضر آن حضرت می شود. ظهور آن حضرت نیز، مبدأ جامعة ایده آل اسلام است. در نتیجه، مطلوب و مورد پسند همة ائمه است. چرا كه همة آنها، برای احیای چنان جامعه ای، تلاش و فداكاری كرده اند. این شور و اشتیاق و بی تابی در مورد جامعة مهدوی،‌ در كسی كه می داند امام زمان ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ را نمی بیند، نیز قابل شكل گیری است.

علاوه بر آن، همة معصومین ـ علیهم السّلام ـ اشاره هایی به موضوع مهدویت داشتند و مسألة منجی آخرین را به مردم گوشزد می كردند. پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ مسائل مربوط به آن حضرت ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ را برای مردم، بیان می فرمودند. به همین جهت، از صدر اسلام، موضوع مهدویت،‌ برای مسلمانان تبیین شد. سایر معصومین ـ علیهم السّلام ـ هم این مهم را یادآور می شدند و مكرر بر آن، تأكید می كردند. پا فشاری بزرگان دین، در امر غیبت و انتظار‌، به این دلیل بود كه آمادگی ذهنی برای مردم ایجاد شود تا در صورت وقوع غیبت، آن را انكار نكنند. ندبة امام صادق ـ علیه السّلام ـ به همین دلیل است كه مردم، وظیفة خود را در عصر غیبت بدانند و علاوه بر اعمال نیك، ‌همانند پیشوای خود، بر امام غایب ندبه كرده و توفیق درك فیض آن نور مستور را از خداوند طلب كنند. در حقیقت، عملاً به شیعیان می آموزند كه چنان حالاتی در آنان شكل بگیرد.

امیدواریم خداوند ما را از نغمه سرایان فراق قرار دهد.