آنچه در این شماره می خوانید:   نظریۀ نص از دیدگاه متکلمان امامی معنا و جایگاه اجماع اهل حل وعقد سند خطبه طولانی غدیر در التحصین امامت از دیدگاه اندیشمندان امامیه در مدرسۀ کوفه  زید بن علی بن الحسین علیهما السلام و مسألۀ امامت نظریه امامت در اسماعیلیه امامت از دیدگاه زیدیه  نظریه‌های امامت امامیه در گفتگو با حجت الاسلام…