پنج شنبه, 06 اسفند 1394 ساعت 10:40
خواندن 2169 دفعه

یاداشتی از میر حامد حسین در نگارش کتاب عبقات الانوار

 

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه ما را به مشقت های فزون از قیاس حاصل شده، شما را به سهولت تمام حاصل است. اگر نبذی از مشقت های ما را در تحصیل یک یک کتاب جزئی در یابید، خون از چشم بارید و قدر این نعمت بدانید.

دنیا گذران و نقش بر آب است و محض خیال و سراب. آنچه مقسوم است خود به خود می رسد، تضییع عمر عزیز در ازا آن نباید کرد و نام خاندان خود از دست نباید داد و مردانه وار پا در مضمار کارزار اشرار باید نهاد. و اهل خلافت جا به جا مجمع ها ساخته اند و در فکر ردّ و نقص اهل حق خود را انداخته، غافل از کار خود نیستند و از این طرف کسی به نظر نمی آید.   

و انا الذلیل حامد حسین عفا الله عنه