این معاونت با مأموریت ایجاد و بهینه­سازی زیرساخت­های اجرای طرح­ها و برنامه­های فرهنگی ـ تبلیغی در بنیاد فعالیت     می­کند و عهده دار نظام بخشی به ظرفیت­های بنیاد در زمینه­های مختلف فرهنگی، تبلیغی و ترویجی است. معاون فرهنگی ـ تبلیغی با حکم مدیرعامل بنیاد منصوب می­گردد. شرح وظایف این معاونت به شرح ذیل است : 1 - طراحي، تدوين و ساماندهي نظام جامع فرهنگي ـ تبليغي امامت با توجه به نیازهای جدید جامعه و هجمه­های موجود؛ 2 - ارتقای بنیاد به عنوان مرکز مرجع مشاوره و تولید برنامه­ها و خدمات فرهنگی در حوزه امامت؛ 3 - هدایت و راهبری ظرفیت­های فرهنگی…
چهارشنبه, 01 آذر 1391 ساعت 21:42