معاونت پژوهش عهده­دار انجام فعالیت­های فکری، علمی و تحقیقاتی در زمینه تخصصی امامت در بنیاد می­باشد که منجر به تولید آثار پژوهشی و تأمین زیربنای پژوهشی فعالیت­های مختلف بنیاد می­گردد. معاون پژوهش با حکم مدیرعامل بنیاد منصوب می­گردد. شرح وظایف این معاونت به شرح ذیل است: 1 - زمینه­سازی برای ارتقای جایگاه بنیاد به عنوان مرکز مدیریت و مشاوره برنامه­های پژوهشی در حوزه امامت؛ 2 - تلاش برای گسترش عرصه­های امامت پژوهی به حوزه­های جدید و مورد نیاز جامعه فرهنگی تشیع؛ 3 - ارتقاء و افزایش ارتباط پژوهشی و سطح همکاری­های علمی داخلی و بین­المللی بنیاد، مبادله خدمات علمی و…
چهارشنبه, 01 آذر 1391 ساعت 21:40